دکتر جمال بیگی

دکتر جمال بیگی دانشیار گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

دکتر جمال بیگی

Dr. Jamal Beigi

دانشیار گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی قوانین کیفری ایران در حوزه جرایم بر ضد عدالت قضایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه حقوقی معاصر دوره: 3، شماره: 11
2 ابهامها و چالشهای قانونی کیفر معاونت در قتل عمدی و تبیین راهکارهای فقهی و حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 6، شماره: 3
3 ارزیابی تاثیر طلاق بر بزه دیدگی زنان شهر تبریز (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 9، شماره: 1
4 ارزیابی نقش زیستگاه در جغرافیای جرایم شهری (مطالعه موردی: شهر میاندوآب) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 8، شماره: 31
5 اضطرار در قتل عمدی؛ خلاء قانونی و راهکار فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه جزای تطبیقی دوره: 1، شماره: 4
6 امکان سنجی جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) فصل­نامه آموزه ­های فقه و حقوق جزاء دوره: 1، شماره: 1
7 Criminalization of Human Trafficking upon the Basis of International Criminal Court Status and its Related Challenges (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 14، شماره: 2
8 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی با گرایش به بزهکاری سایبری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 10، شماره: 1
9 بهره مندی محکومان از حق آموزش؛ راهبرد پیشگیری از تکرار جرم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره: 5، شماره: 16
10 تاثیر پیشگیرانه اقتصاد شادکامی بر بزهکاری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
11 تاثیر پیشگیرانه سرمایه اجتماعی رسانه ای بر بزهکاری در بستر فناوری های نوین در دوران اپیدمی کرونا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق فناوری های نوین دوره: 3، شماره: 1
12 تاملی بر استراتژی ایالات متحده آمریکا در قبال بیداری اسلامی منطقه خاورمیانه از منظر حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 1، شماره: 1
13 تفکر اجباری ناشی از فناوری هارپ؛ از تحریم فقهی تا لزوم جرم انگاری قانونی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه جزای تطبیقی دوره: 2، شماره: 4
14 تورم جمعیت کیفری زندانها و نقض مقررات بینالمللی حقوق بشر؛ علتها و راهبردها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 17، شماره: 3
15 جایگاه کفاره در فقه اسلامی و امکان سنجی کیفرانگاری آن در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 17، شماره: 3
16 جرم انگاری اظهار خلاف واقع مطلع در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 19، شماره: 71
17 جرم انگاری خشونت جنسی در روابط زناشویی با تکیه‌بر اسناد بین‌المللی حقوق بشری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 16، شماره: 2
18 جرم انگاری کتمان شهادت و چالش های آن در حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 14
19 جرم انگاری کتمان شهادت و چالش های آن در حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 14، شماره: 14
20 جرم انگاری های ناظر بر نرم افزار های مجرمانه در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حقوقی دانشگاه اصفهان دوره: 7، شماره: 3
21 جرم قاچاق انسان؛ انقباض و انبساط مفهومی با تاکید بر نظام بین المللی حقوق بشر (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 13، شماره: 26
22 جنایت جنگی پزشکی؛ رهیافت های مفهومی و مصداقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 10، شماره: 36
23 جهاد تبیین؛ راهبردی پیشگیرانه در قبال تفکر اجباری ناشی از فناوری هارپ (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافتهای نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی دوره: 2، شماره: 5
24 حبس زدایی سلامت محور؛ برآیند سلامت و عدالت در رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 18، شماره: 3
25 راهبردنگاری قانونی برای کودکان و نوجوانان در سیاست گذاری آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 9، شماره: 4
26 راهبردهای حمایتی سازمان ملل متحد، ایران و اسلام در تامین امنیت بزه-دیدگان و شهود قاچاق انسان (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 1، شماره: 1
27 راهبردهای نظام سیاستگذاری بین المللی در قبال جنایت تعقیب و آزار و جرم انگاری آن در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 28، شماره: 108
28 رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی به خسارت معنوی قربانیان تعرضات جنسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 15، شماره: 2
29 رهیافت های پیشگیری وضعی سیاست جنایی ایران در قبال نقض امنیت سایبری در پرتو اسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازی دوره: 2، شماره: 1
30 سیاست جنایی ایران در ماده 381 قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره: 1، شماره: 4
31 فناوری هارپ در سنجه هویت فرهنگی ملی (دریافت مقاله) مجله علمی حقوق و مطالعات نوین دوره: 3، شماره: 3
32 قاچاق کالا و تعامل آن با جنایات سازمانیافته و تروریسم (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد پنهان دوره: 6، شماره: 27
33 قتل عمد غیراصابتی در فقه اسلامی و مقررات ایران (مطالعه تطبیقی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 4، شماره: 1
34 مطالعه تطبیقی احکام و قواعد ناظر بر جنایات علیه زن در فقه امامیه و اهل سنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب دوره: 3، شماره: 1
35 مطالعه فقهی و حقوقی جنایات ارتکابی در میانمار (دریافت مقاله) فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی دوره: 1، شماره: 4
36 نقد و بررسی لایحه حق تحصیل محکومان در پرتو اسناد بین المللی و مقررات داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 51، شماره: 3
37 نقش نهاد بسیج در پیشگیری از بزه و حفظ امنیت اجتماعی و اخلاقی در سطح شهرستان بناب (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 4، شماره: 14
38 نقض حقوق بنیادین بشر با فناوری نوین هارپ (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق فناوری های نوین دوره: 4، شماره: 7
39 واکاوی جرم اخذ سند به عنف در پرتو تحولات قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی آموزههای بزه دیدهشناسی حمایتی درکتاب قصاص قانون مجازات اسلامی1392 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب قصاص)
2 آیین دادخواهی در حوزه حق بر سلامت در نظام بین الملل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
3 ارزیابی کارکردهای سرمایه اجتماعی در پیشگیری اجتماعی ازجرایم با فاکتور سنجی بیانات رهبری در بیانات گام دوم انقلاب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
4 ارزیابی نقش دادستان در حمایت از حقوق شهروندی زنان در مقررات ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
5 از مسئولیت کیفری شرکت های سهامی ملی تا شرکت سهامی مجرمانه فراملی (درلایحه قانون تجارت) (دریافت مقاله) همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت
6 افشاگری جرایم اقتصادی در شبکه های اجتماعی مجازی ؛ چالش ها و افق های پیش رو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
7 اقتصاد مقاومتی ، شاه کلید قفل تحریم های ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
8 اکوسیستم پایدار و ارتقاء سلامت با مکانیسم پیشگیرانه وضعی از جرائم علیه حیات وحش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
9 امکان سنجی اجرای نظارت سامانه های الکترونیکی برای نوجوانان بزهکار در ایران وچالش های فراروی آن با آموزه های حقوق بین الملل بشر (دریافت مقاله) همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
10 امکان سنجی تشکیل دادگاههای تخصصی ویژه جرایم جنسی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (دریافت مقاله) همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
11 امنیت سایبری تجهیزات بیمارستانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
12 JURISPRUDENCE STUDYING OF LEVERAGING AGAINST LEGAL RIGHTS AND REGULATIONS IN IRAN (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
13 Legal Studying of Leveraging against Legal Rights and Regulations in Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
14 Nuclear Fatwa, Legal Status and its Credibility (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
15 بازبینی مفهوم اشخاص حقوقی در پرتو تحولات تقنینی ایران ناظر بر پذیرش مسئولیت کیفری آن ها در قانون مجازات اسلامی جدید (دریافت مقاله) همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ (کتاب کلیات)
16 بازخوانی اصل جبران خسارات مدنی از منظر اسلام و حقوق شهروندی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
17 بازخوانی مفهوم سبب در مسئولیت مدنی مجرمین جرایم سایبر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
18 بازشناسی حقوق اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی با تأکید بر حق انتخاب دین و آزادی عقیده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
19 بازشناسی ساز و کارهای سازمان های مردم نهاد در حفاظت از محیط زیست با تکیه بر دکترین جرم شناسی سبز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
20 بازی های رایانه ای و سلامت کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
21 بحران کرونا و تاثیر آن بر زاغه نشینی در شهرها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
22 بررسی اختلالات شخصیت ضداجتماعی و مرزی با اعتیاد با مطالعه موردی در سطح شهرستان بناب (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش‌های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی
23 بررسی ارتباط اختلالات روانی با بزهکاری به منظور لزوم تشکیل پرونده شخصیت مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
24 بررسی تطبیقی جرم احراق در حقوق اسلام، ایران و انگلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
25 بررسی تطبیقی دفاع پیشدستانه و پیشگیرانه از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر حملات 11 سپتامبر (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
26 بررسی جرایم خاص کارکنان راه آهن در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
27 بررسی جرم شناختی جرایم آپارتمانی (با رویکرد معماری و شهرسازی نوین) (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
28 بررسی جرم شناختی جرایم اقتصادی در ایران(مطالعه موردی: جرم شناختی ربا در استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
29 بررسی جرم شناختی جرایم ورزشی در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
30 بررسی جرم شناختی معماری و شهرسازی (با رویکرد آموزه های پیشگیری) (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
31 بررسی جرم قتل در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی
32 بررسی حقوقی وجرم شناختی توهین درفضای مجازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
33 بررسی نهاد های کیفری ارفاقی با محوریت عدالت ترمیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
34 بی کیفری مجرمان و مقابله با آن در آئینه حقوق بین الملل با تأکید بر اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (دریافت مقاله) همایش ملی حقوق بین الملل در آیینه علوم روز
35 پیامدها و چالش های ناشی از سیاست کیفری ارفاقی مقنن در زمینه شروع به جرم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق
36 پیشگیری از بزهدیدگی سالمندان در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
37 پیشگیری از خشونت کلامی علیه زنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
38 پیشگیری محیطی از جرایم در شهرسازی و معماری نوین با نگاهی بر تئوری فضای قابل دفاع (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
39 پیشگیری وضعی از جرایم رایانه ای و چالش های فرا روی آن (دریافت مقاله) همایش منطقه‌ای چالش های جرایم رایانه ای در عصر امروز
40 تاثیر آموزه های حقوق بشری برحقوق بین الملل بشر دوستانه (دریافت مقاله) همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
41 تاثیر طب سنتی در پیشگیری از جرایم دارویی و چالشهای آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
42 تحریم ربا در آموزه های اسلامی با نگرشی اجتمالی بر بینش فقهی امام خمینی (ره)، شاخصه توسعه اقتصادی تمدن اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
43 تحلیل آماری دیدگاههای افراد نسبت به آسیب های امنیتی و اجتماعی شبکه های ماهواره ای تا مطالعه موردی در سطح شهرستان بناب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
44 تحلیل جرم شناختی پدیده افشاگری در نظام سلامت (نمونه پژوهشی فیلم پرستار خوب) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
45 تحولات تقنینی تخلفات و جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
46 تروریسم زیست محیطی وضرورت جرم انگاری آن درایران با تکیه بر اسناد بین المللی (دریافت مقاله) همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
47 ترویج رشد مطلوب جنین درحقوق ایران و اسناد سازمان جهانی بهداشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
48 تهدیدها و چالش های فضای مجازی و راهکارهای کاهش آن با پدافند سایبری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
49 جایگاه حق بر سلامت روانی کودک در آموزه های فقه اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
50 جایگاه حق سلامت در سیره کرامت مدار امام علی(ع) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
51 جرایم رایانه ای و مقابله با آن در اسناد بین المللی (دریافت مقاله) همایش منطقه‌ای چالش های جرایم رایانه ای در عصر امروز
52 جرایم سایبری و سیاست جنایی در قبال آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
53 جرایم علیه سلامت، بهداشت و درمان در لایحه تعزیرات (نوآوری ها و چالش ها) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
54 جرایم علیه عدالت قضایی در پرتو اسناد بین المللی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
55 جرایم مالیاتی و راه کارهای پیش گیری از آن در فضای مجازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
56 جنایات جنگی پزشکی در رویکرد اخلاق زیستی (با تکیه بر بیانیه هلسینکی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
57 چالش های فراوری کیفر شروع به جرایم خاص در حقوق ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق
58 چالشهای اعطای مرخصی و تاثیر آن بر تامین سلامت روانی زندانیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
59 چالشهای حقوقی ارتقاء سلامت کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
60 چالشهای حقوقی و پزشکی فراروی ارتقای سلامت کودکان و نوجوانان (مطالعه موردی: سند ملی حقوق کودک و نوجوان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
61 حفاظت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی توسط ضابطان قضایی در حقوق ایران با نگرشی بر فقه اسلامی و اسناد حقوق بشری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
62 حق بر سلامت جسمی و روانی زندانیان در پرتو اصل حتمیت و قطعیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
63 حق بر سلامت در سنجه تعارض منافع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
64 حق بر سلامت کودکان و نوجوانان محروم از آزادی وچالش های فراروی آن در بحران کرونا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی سلامت اجتماعی در شرایط بحران
65 حق سلامت جنسی زنان در آموزههای فقه جزایی تطبیقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
66 حق سلامت زنان در فضای مجازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
67 حقوق سلامت عمومی و فقه اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
68 حقوق سلامت مرزنشین ها؛ چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
69 حقوق سلامت و بیماری کووید-۱۹ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
70 حقوق سلامت و کرامت انسانی در نظام بین المللی حقوق بشر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
71 خدمات عام المنفعه جایگزینی دیرین در ایران برای حبس نوجوانان بزهکار وچالش های فراروی آن در پرتو اسناد بین المللی (دریافت مقاله) همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
72 راهبردهای پیشگیری و مقابله با جنگ نرم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
73 رویکرد اسناد بین المللی حقوق بشری به حق بر سلامت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
74 ساز و کارهای پیشگیری از جرایم مرزی در ایران (مطالعه موردی: جرایم مرزی در ارومیه) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی
75 سکونت گاه های غیررسمی و ارتباط آن با ناهنجاری های اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
76 سلامت از راه دور؛ مکانیسمها و چالشها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
77 سلامت روان کودک در پرتو شهر دوستدار کودک و حق شادی کودکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
78 سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق تجهیزات پزشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
79 شناسایی عوامل تاثیرگذار روی عملکرد مالی در صنعت بیمارستان های خصوصی با تاکید بر عوامل حقوقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
80 شناسایی عوامل موثر بر جرایم و تخلفات پولی و بانکی در بانک های خصوصی و دولتی استان آذربایجانی شرقی و راهکارهای مقابله با آن در جهت بهبود فضای کسب و کار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
81 شناسایی عوامل موثر بر صادرات خشکبار در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
82 شوراهای حل اختلاف ؛ جلوه ای ناقص از عدالت ترمیمی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف
83 ضرورت سنجی جرم انگاری جرایم مبتنی بر جنسیت در روابط زناشویی با تکیه بر اسناد بین المللی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
84 فتوای هسته ای ورویکردهای منع گسترش در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
85 فضای سایبری و نوجوانان؛ پیامدها و راهکارها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
86 فناوری پزشکی از راه دور؛ تهدیدها و فرصت های فراروی نظام سلامت کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
87 کاهش آسیبها و رفتارهای پر خطر در زندان ارتقاء حق سلامت معنوی زندانیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
88 گذری بر چالش های حق بر سلامت اجتماعی در بستر فضای مجازی با نگاه امنیت ملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
89 گستره ی شرط امتناع زوجین از فرزندآوری از منظر فقهای امامیه و حقوق موضوعه ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات قانونگذاری در زمینه استحکام خانواده و مدیریت اختلافات
90 مجازات های جایگزین حبس و تحولات کنونی آن در مقررات ایران، گامی در توسعه حقوق بشر اطفال و نوجوانان بزهکار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
91 مراجع و مقامات قضایی دخیل در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
92 مسئولیت کیفری مهندس ناظر پروژه های پیمانکاری در حقوق ایران با نگاهی بر ماده 34 قانون نظام مهندسی (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
93 مشاور دادگاه اطفال و نوجوانان؛ جلوه ای از سیاست جنایی مشارکتی با رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (دریافت مقاله) همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
94 مطالعه تطبیقی حق سلامت جسمی و روانی کودکان در کنوانسیون حقوق کودک و آموزههای اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
95 مطالعه نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی از آسیب های شبکه های ماهواره ای در سطح شهرستان بناب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
96 مکانیسم های پیشگیرانه و حمایتی از بزه دیدگان جرایم سایبری در حقوق کیفری بین الملل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
97 مکانیسم همکاری بین المللی دولتها در مقابله با جرایم سایبری و چالش های پیش رو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
98 موانع و محدودیت های وکیل ایرانی در تحقیقات مقدماتی ( با رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری جدید ) (دریافت مقاله) همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
99 نقد و بررسی اجمالی تبصره ماده 346 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب قصاص)
100 نقد و بررسی ورشکستگی به تقلب درلایحه قانون تجارت باتکیه برآموزه های حقوق تجارت بین الملل (دریافت مقاله) همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت
101 نقش کلینیک های حقوق کودک در ارتقاء حق سلامت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
102 نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد در دعاوی زیست محیطی ( با رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری جدید ) (دریافت مقاله) همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
103 نقش و جایگاه نظریه پزشکی قانونی در اثبات جنون ناقضان حق سلامت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
104 نقض حق بر سلامت روانی کودکان به مثابه جرم دولتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
105 نقض حق بر سلامت زنان؛ جلوهها و راهکارها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
106 نقض حقوق بشر در تحریم های بین المللی بر صنعت هواپیمایی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
107 واکاوی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر و روان گردان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم