دکتر جلیل فتح آبادی

دکتر جلیل فتح آبادی دانشيار دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه شهید بهشتی

دکتر جلیل فتح آبادی

Dr. Jalil Fathabadi

دانشيار دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون روابط ساختاری بین باورهای خود کارآمدی تحصیلی، الگوهای اسنادی، راهبردهای مقابله، هیجانهای پیشرفت و اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 30
2 اثر بخشی و مقایسه آموزش مهارت های اجتماعی به دو گروه کودکان و کودکان و مادرانشان در کاهش احساس تنهایی و افزایش پذیرش همسالان (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 6، شماره: 19
3 اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر مشکلات رفتاری و مهارت های اجتماعی نوجوانان دچار اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 1
4 اثربخشی بازی درمانی عروسکی بر ارتقای مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی دچار نشانگان داون (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 3
5 اثربخشی برنامه بازآموزی اسنادی بر راهبردهای نظم بخشی شناختی هیجان و تاب آوری تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 2، شماره: 2
6 اثربخشی برنامه تاب آوری پنسیلوانیا بر کاهش علائم افسردگی، اضطراب، استرس و نگرش های ناکارآمد و افزایش خوش بینی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 1
7 اثربخشی برنامه خانواده محور مدیریت رفتارهای اضافه اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 15، شماره: 2
8 اثربخشی برنامه روان درمانگری مثبت نگر بر ارتقای سرمایه روان شناختی و بهزیستی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 17، شماره: 68
9 اثربخشی برنامه مداخله ای ایمن سازی روانی دانشجویان در برابر تجربه های هیجانی منفی بر اساس الگوی پیشگیری پنسیلوانیا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 4، شماره: 7
10 اثربخشی برنامه والدگری ذهن آگاهانه بر تنیدگی والدگری و خودکارآمدی والدینی در مادران نوجوانان با تعارض بالا (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 56
11 اثربخشی بسته ترفندهای مدیریت شناختی کودکان (تمشک) بر ابعاد رفتاری کارکردهای اجرایی کودکان دارای نشانه های نقص توجه و بیش فعالی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 5، شماره: 4
12 اثربخشی بسته توانبخشی شناختی آرام بر بهبود کارکردهای اجرایی بر اساس ارزیابی های رفتاری کودکان دارای نشانه های نارسایی توجه/بیش فعالی پیش از سن مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 9، شماره: 33
13 اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر طرحواره ها در ارتقاء رضایت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 3
14 اثربخشی مداخله جیره عاطفی بر رابطه والد-کودک و استرس والدینی مادران خردسالان با علائم شبه اتیسم در معرض دایه گری دیجیتالی (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 26، شماره: 4
15 اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری متمرکز بر والد- کودک بر مشکلات رفتاری کودکان آزاردیده جسمی و شیوه‎های والدینی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 50
16 ارائه مدلی کیفی از مشکلات هیجانی کودکان با اختلال یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 63
17 ارتباط اضطراب، خودکارآمدی و کمال‎گرایی با اهمال‎کاری در تدوین پایان‎نامه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 9، شماره: 35
18 ارتباط بین چرخه های شبانه روزی و حافظه کاری در دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 57
19 استرس والدگری و اثر تعاملی مراحل چرخه زندگی خانواده زنان شاغل و غیرشاغل شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 8، شماره: 29
20 الگوی میانجی احساس تنهایی هیجانی و اجتماعی، بهزیستی معنوی، فاصله اجتماعی و افسردگی دانشجویان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 1
21 Evaluation of Azad University of Gorgan Based on Context, Input, Process, Product (CIPP) Approach in Academic Year of ۲۰۰۶-۲۰۰۷ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات توسعه پرستاری و مامایی دوره: 8، شماره: 2
22 The Domains of Impaired Inhibitory Control in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) (دریافت مقاله) مجله شناخت عصبی تکاملی دوره: 0، شماره: 5
23 The Domains of Impaired Inhibitory Control in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) (دریافت مقاله) مجله شناخت عصبی تکاملی دوره: 4، شماره: 1
24 The Effectiveness of Teaching Critical Thinking Skills On Students’ Academic Achievement in Mathematics and Science: A Study in Timss Framework (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 1، شماره: 1
25 The Relationship Between Chronic Fatigue Syndrome and Depression: Mediating Roles of Executive Functions in Patients With Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 4
26 Thematic Analysis of Parents’ Perspective on the Advantages and Disadvantages of Online Education during the COVID-۱۹ Pandemic (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روابط انسانی دوره: 3، شماره: 10
27 بررسی تاثیر مداخلات شناختی در کاهش شدت درد، پریشانی و بهبود کیفیت زندگی موقعیتی کودکان مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 2
28 بررسی تأثیر آزمون سراسری دانشگاه‌ها بر دانش‌آموزان و خانواده‌های ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 1، شماره: 2
29 بررسی رابطه بین دلزدگی زناشویی، باورهای بدکارکردی جنسی و احقاق جنسی در زنان دارای همسر مبتلا به دیابت و مقایسه آن با زنان دارای همسر غیرمبتلا (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 9، شماره: 3
30 بررسی رابطه باورهای جنسیتی و عملکرد خانواده دانشجویان فارس و کرد (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 8، شماره: 4
31 بررسی رابطه بین جدایی روان شناختی با سبک های هویتی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 8، شماره: 1
32 بررسی رابطه بین دلزدگی زناشویی، باورهای بدکارکردی جنسی و احقاق جنسی در زنان متاهل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 4
33 بررسی رابطه رویکردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی و برداشت از مفهوم یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 61
34 بررسی نقش میانجی ابعاد کمال گرایی در رابطه بین ابعاد فرزندپروری و اهمال کاری تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 15
35 بررسی نوسانات کارآمدی چرخه های شبانه روزی و هفتگی توجه در دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 5
36 بررسی نوسانات کارآمدی چرخه های شبانه روزی و هفتگی منطق ریاضی دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 50
37 بررسی ویژگی های روان سنجی آزمون تداعی ضمنی عزت نفس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 1، شماره: 1
38 پیش بینی اضطراب ریاضی در دانش آموزان رشته های ریاضی، انسانی و تجربی دوره متوسطه بر اساس متغیرهای خودکارآمد پنداری و جهت گیری هدفی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 11
39 پیش بینی اضلاع مدل سه گانه خانواده ایرانی (احساس ما بودن- مرز منعطف- پیوستن) بر اساس سن ازدواج، طول مدت ازدواج، تنظیم شناختی هیجان و سبک های دلبستگی همسران (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 18، شماره: 3
40 پیش بینی میزان کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 28، شماره: 2
41 تاثیر آموزش خودگویی انگیزشی و مهارت های تصویرسازی ذهنی در ارتقاء عملکرد ورزشی بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 11، شماره: 4
42 تاثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر عملکرد ریاضی و حافظه دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
43 تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر نشانه های اختلال طیف اوتیسم در نوجوانان: یک مطالعه نیمه تجربی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 12، شماره: 4
44 تاثیر اجرای طرح ارزشیابی توصیفی-کیفی در تحقق هدف های شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی دوره ابتدایی در استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 2، شماره: 2
45 تاثیر استفاده از وسایل دیجیتال بر سلامت کودکان: مروری نظام‌مند (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 5، شماره: 2
46 تاثیر برنامه بازآموزی اسنادی بر هیجانات پیشرفت و مشغولیت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 4، شماره: 16
47 تاثیر برنامه روانی آموزشی مثبت نگر بر سبک های مقابله و بهزیستی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 9، شماره: 2
48 تاثیر تدریس حامی خودمختاری بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 16، شماره: 4
49 تاثیر تمرینات تقویت توجه بر عملکرد حافظه کاری و مولفه های خواندن دانش آموزان نارساخوان: یک مطالعه تک موردی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 26، شماره: 142
50 تاثیر توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر کارکردهای اجرایی (توجه انتخابی، حافظه کاری و بازداری رفتاری) دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) مجله پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره دوره: 1400، شماره: 15
51 تاثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس تنهایی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 9، شماره: 33
52 تاثیر سطح پردازش (عمقی و سطحی) بر میزان یادآوری، بازشناسی و حافظه کاذب در دانشجویان با رشته های تحصیلی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 16، شماره: 2
53 تأثیر استرس القایی بر میزان خطای حافظه فعال دیداری نسبت به محرک های هیجانی غیرهیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 4
54 تأثیر نوروفیدبک در کاهش علائم اختلال نقص توجّه و بیش‌فعالی: یک مطالعۀ فرا تحلیل (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 7، شماره: 2
55 تجربه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران: فراتحلیل اثربخشی آموزش الکترونیکی در مقایسه با آموزش حضوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 7، شماره: 1
56 تجربه زیسته دانشآموزان از پدیده بیانگیزگی تحصیلی: یک مطالعه پدیدارشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 56
57 تجربه زیسته مشکلات روانی- اجتماعی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال یادگیری شهر تهران (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 30، شماره: 2
58 تدوین برنامه درمانی «اوتیسم یکپارچه با خانواده» و مقایسه اثربخشی آن با «پرنده کوچولو» بر کاهش استرس والدگری والدین کودکان مبتلا به اوتیسم (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 12، شماره: 1
59 جهت گیری هدفی، خودکارامدپنداری و اضطراب ریاضی در دانش آموزان پایه دوم دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 11
60 رابطه بین تیپهای شخصیت با سبک های حل مسئله در کارکنان دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 4
61 رابطه پایگاه های هویت و مسند مهارگذاری با جنس، پایه و رشته تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 2
62 رابطه عزت نفس ناپایدار و ترس از ارزیابی منفی با خود ناتوان سازی در نوجوانان دانش آموز تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 29
63 رابطه کمال گرایی و راهبردهای مقابله ای با فرسودگی در ورزشکاران فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 4، شماره: 11
64 رابطه نیرومندی های منشی معلمان با خودکارآمدی ادراک شده آن ها برای آموزش اخلاقی دانش آموزان: نقش واسطه ای رفتار رابطه بین فردی معلم (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 17، شماره: 3
65 رابطه هدف گزینی اجتماعی و سازگاری با مدرسه:نقش واسطه ای نشخوار فکری، همدلی و بخشایش (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 59
66 روان شناسی مثبت تیزهوشی: چهارچوبی برای معرفی مدل خودمراقبت گری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 3
67 رویکردهای مطالعه و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی، جنسیت، و مدت تحصیل دانشجویان در دانشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 6، شماره: 2
68 ساخت برنامه داربست سازی انگیزشی بر اساس الگوی نقشه نگاری مداخله و اثربخشی آن بر جهت گیری های هدفی و ارزیابی های شناختی والدین (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 3
69 ساخت برنامه طراحی انگیزشی بر اساس الگوی نقشه نگاری مداخله: اثربخشی آن بر سبک زندگی تحصیلی سلامت محور و رفتارهای مقابله ای دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 11، شماره: 2
70 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سلامت تحصیلی: چشم اندازی بر نظریه های معاصر انگیزش پیشرفت (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 30
71 ساختار علی پیشایندها و پسایندهای سبک زندگی تحصیلی سلامت محور در دانش آموزان سرآمد دختر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 9، شماره: 35
72 سبک زندگی تحصیلی سلامت محور: ایده ای نوظهور در روان شناسی سلامت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 46
73 شناسایی وضعیت تحصیلی داوطلبان گروه های آموزشی علوم انسانی، فنی مهندسی و علوم پایه در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 18، شماره: 72
74 طراحی و آزمون اثربخشی بسته آموزش شناخت اجتماعی مدرسه محور بر پرخاشگری کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 17، شماره: 66
75 فراتحلیل اثربخشی برنامه ی تاب آوری پنسیلوانیا بر کاهش آشفتگی روان شناختی و بهبود سبک تبیینی یادگیرندگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 7، شماره: 3
76 فراتحلیل یافته ها در زمینه اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی یادگیری بر بهبود عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 4، شماره: 8
77 فهم خرد در جامعه ایرانی: نقش قومیت، جنسیت، سن و تحصیلات (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 6، شماره: 3
78 مدل یابی پیشایندها و پسایندهای جهت گیری های هدف پیشرفت در دانشجویان: یک تحلیل میانجیگر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 37
79 مدل یابی علی متغیرهای پیشایندی و پسایندی رویکرد به مطالعه دانشجویان: تحلیل میانجی گرانه (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 12، شماره: 46
80 مسائل و چالش های معنوی کودکان مبتلا به سرطان: تجربه والدین (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 3، شماره: 11
81 مفهوم خرد در جامعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 13، شماره: 3
82 مقایسه اثربخشی ”برنامه درمانی اتیسم یکپارچه با خانواده“ با ”برنامه پرنده کوچولو“ بر رضایت زناشویی زوجین دارای کودک اتیستیک (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 24، شماره: 1
83 مقایسه اثربخشی دو مداخله آموزش گروهی طرح واره محور و سبک زندگی محور در ارتقاء سطح بینش شناختی زوجین دارای نارضایتی زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 1، شماره: 2
84 مقایسه اثربخشی روش توانبخشی شناختی با روش نوروفیدبک در دانش آموزان دارای اختلال کاستی توجه (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 27، شماره: 1
85 مقایسه نتایج ارزشیابی مداد- کاغذی و برخط اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 1، شماره: 2
86 مقوله بندی مولفه های پیامدهای یادگیری دانشجویان دانشگاه (نظریه داده بنیاد) (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 6
87 مولفه های موثر در درمان کودکان دچار درخودماندگی از منظر والدین (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 1
88 نقش باورهای غیر منطقی سلامت، منبع کنترل سلامت و سبک زندگی سلامت محور در پیش بینی احتمال خطر ابتلای به دیابت (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 17، شماره: 2
89 نقش تاب آوری و حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی نوجوانان مبتلابه اختلال مزمن کلیه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 6، شماره: 24
90 نقش تبیین کنندگی شیوه های فرزندپروری در پیش بینی خودناتوان سازی ادعایی دانشجویان با در نظر گرفتن نقش میانجیگری خودکارآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 19، شماره: 67
91 نقش راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان و سلامت عمومی در ناگویی خلقی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 8، شماره: 31
92 نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران به فعالیت های فرهنگی استادان بر اساس ماده اول آیین نامه ارتقا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 7، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر بهوشیاری بر تجربه درد، پریشانی و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
2 اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر بهوشیاری بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی
3 ارایه روش توانبخشی شناختی ماتریس های هدفمند و بررسی اثربخشی آن در دانش آموزان دارای اختلال کاستی توجه از دیدگاه والدین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
4 IMPROVEMENT OF COGNITIVE AND EMOTIONAL DEFICITS IN ADOLESCENTS WITH SUBSTANCE USE DISORDERS THROUGH NON-INVASIVE NEUROMODULATION (TDCS) COMBINED WITH MINDFULNESS-BASED SUBSTANCE ABUSE TREATMENT (MBSAT): A PILOT STUDY (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
5 The Content Knowledge Effect on The Teachers’ Scientific Literacy and Self-efficacy (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
6 بررسی ادراک بینایی- فضایی در دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن و اختلال ریاضی شهر تهران (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی،آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
7 بررسی رابطه پایگاههای هویت و منبع کنترل با سلامت روانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
8 بررسی رابطه پایگاههای هویت و منبع کنترل با سلامت روانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
9 بررسی رابطه عملکرد خانواده با رفتار قربانی قلدری شدن دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
10 بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در معلمین مقطع ابتدایی مدارس عادی و استثنایی شهر زنجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
11 بهبود حافظه کاری نوجوانان با اختلال مصرف مواد از طریق تحریک آندی منطقه پیش پیشانی خلفی جانبی چپ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
12 پیش بینی ابعاد چشم انداز زمانی از طریق ابعاد برونگرایی و روان رنجورخویی شخصیت: نقش تعدیل کننده جنسیت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
13 پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان بر اساس خودکارآمدی و اضطراب امتحان دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
14 پیش بینی فرسودگی تحصیلی براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دانشگاه های برتر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
15 پیش بینی کننده های، خانوادگی و تعهد زناشویی در بخشش خیانت فرضی همسر در زنان متاهل جزیره کیش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
16 پیش بینی کننده های، فردی و سبک های حل تعارض در بخشش خیانت فرضی همسر در زنان متاهل جزیره کیش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
17 تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر شادی کودکان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
18 تاثیر تحریک آندی قشر پیش پیشانی خلفی - جانبی چپ بر تصمیم گیری پرخطر نوجوانان با اختلال مصرف مواد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
19 تاثیر درمان مبتنی بر بخشش بر سبک های حل تعارض و استرس والدگری، در زنان متاهل شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
20 تاثیرات رفتار اضافه اتیستیک بر کودک، والدین و تعامل آنها: پژوهش کیفی (دریافت مقاله) همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه
21 تأثیر درمان مبتنی بر بخشش بر رضایتمندی زناشویی در زنان متاهل شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
22 تغییرات رضایت جنسی افراد متاهل در چرخه های مختلف زندگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
23 تیزهوشی هیجانی اجتماعی: چیستی و چرایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
24 تیوری ذهن شناختی در کودکان مبتلا به اختلالات درونی ساز و همتایان سالم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
25 رابطه ی ادراک از شیوه ی فرزند پروری و خودکارآمدی با نوع خودناتوان سازی در دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
26 روانشناسی مثبت تیزهوشی: چهارچوبی برای معرفی مدل خودمراقبت گری (دریافت مقاله) نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت
27 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتارهای سبک زندگی تحصیلی تسهیل گر و بازدارنده سلامت تحصیلی: چشم اندازی بر نظریه های معاصر انگیزش پیشرفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
28 سبک های فرزندپروری اینترنتی، احساس کهتری و وابستگی به اینترنت در دانش آموزان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
29 سیر تحول انواع توانایی های مهاری در کودکان با نقص توجه بیش فعالی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مطالعات علوم اعصاب و روان شناسی
30 طراحی انگیزشی برای یادگیری و عملکرد: رویکرد مدل ARCS-V (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
31 فرهنگ و انگیزش پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
32 مروری سیستماتیک بر اثربخشی مداخلات آموزش یادگیری اجتماعی هیجانی در دانش آموزان مقاطع پیش از دبستان تا دوازدهم (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
33 مقایسه پدیده قلدری اینترنتی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع دوره دوم متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی،آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
34 مقایسه نگرش های ضد چاقی آشکار و ضمنی در دختران و پسران مقطع ابتدایی شهر تهران (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی،آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
35 یادگیری مسیله محور در کلاس درس مجازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران