دکتر جلیل فتح آبادی

دکتر جلیل فتح آبادی دانشيار دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه شهید بهشتی

دکتر جلیل فتح آبادی

Dr. Jalil Fathabadi

دانشيار دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.