آقای مهندس مهدی رازانی

مهندس مهدی رازانی

آقای مهندس مهدی رازانی

Mahdi Razani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس مهدی رازانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدوفصلنامه پژوهه باستان سنجی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آماده سازی مقاطع نازک از مواد متخلخل برای مطالعات با میکروسکوپ پلاریزان در باستان سنجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 3، شماره: 2
2 امکان سنجی استفاده از دوغاب زیستی برای تثبیت ماسه های روان در مناطق کویری با رویکرد حفاظت از بقایای باستان شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 2، شماره: 1
3 تحلیل ساختارشناسی سنگهای آذر آواری در معماری صخرهکند روستای تاریخی کندوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 1، شماره: 1
4 تحلیل مقدماتی از ردپای بومی بودن صنعت سفالهای نخودی شهر سوخته با استفاده از روش آنالیز نیمه کمی عنصریXRF (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 1، شماره: 1
5 ساختارشناسی خمرهی نویافته ی سفالی چرخهی زیستی متعلق به گورستان پیش ازتاریخی کشیک سیستان و بلوچستان، جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 3، شماره: 2
6 ساختارشناسی ملاط های تاریخی در آرایه های معماری و اندود داخلی معبد صخرهای ورجووی مراغه، ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سطوح پلی اتیلن گلایکول و عمق کشت بر خصوصیات بیوشمیایی و وزن خشک گیاهچه ذرت (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
2 اثر سطوح پلی اتیلن گلایکول و عمق کشت بر خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه ای ذرت (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
3 بررسی اثرات شوری و پلی اتیلن گلیکول بر خصوصیات بیوشیمایی و گیاهچه ای ذرت (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
4 بررسی تکنیکی و معرفی انواع ازارههای موجود در معماری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
5 حفاظت پایدار از معماری صخره ای روستایی تاریخی کندوان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
6 روش شناسی نورپردازی در مستند نگاری وضعیت ×برای آثار کاغذی و نسخ خطی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
7 مطالعه اثرات شوری و پلی اتیلن گلیکول بر شاخص های جوانه زنی گیاهچه ذرت (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
8 معرفی مدرسه ی فرانسویان (کاتولیک ها) جلفای اصفهان (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی هنر ایرانی، هویت ملی