کامران قدس

 کامران  قدس

کامران قدس

Kamran Ghods

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.