دکتر امیر شادبورستان

دکتر امیر شادبورستان استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر امیر شادبورستان

Dr. Amir Shadboorestan

استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Metformin exerts synergistic anti-proliferative effects with Liraglutide in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 25، شماره: 4
2 Oxytocin protective effects on zebrafish larvae models of autism-like spectrum disorder (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 26، شماره: 3
3 The Protective Effects of Origanum vulgare L. Extract on Genetic Damage of Cyclophosphamide in Mice Blood Lymphocytes Using Micronucleus Test (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دارویی و بیومدیک دوره: 6، شماره: 4
4 بررسی اثر محافظتی ال-کارنیتین برسطح مالون دی آلدهید در لیپید پراکسیداسیون غشای سلولی در موش صحرایی مواجهه یافته با سم دیازینون (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 22، شماره: 97
5 بررسی اثر محافظتی ویتامین های E ، C و A بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در گلبول های قرمز موش صحرایی مواجهه یافته با سم دیازینون (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 20، شماره: 1
6 بررسی اثرات سم دیازینون بر سطح گلوتاتیون کبد در موش صحرایی و نقش محافظتی سلنیوم و ال-کارنیتین بر آن (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 22، شماره: 91
7 بررسی پاتولوژیکی کبد و کلیه در موش های صحرایی تحت مواجهه با دیازینون و نقش ال-کارنیتین (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 21، شماره: 2
8 بررسی سمیت سلولی نانو ذرات داروی Docetaxel با استفاده از کشت سلول های سرطانی HepG۲ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 22، شماره: 90
9 بررسی غلظت کادمیوم، کروم و سرب در برنج چمپا شهرستان مبارکه در سال ۱۳۸۸ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 21، شماره: 2
10 بررسی نقش محافظتی سلنیوم در جلوگیری از آسیب بافتی ناشی از دیازینون در موش های صحرایی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 21، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Cytotoxicity and genotoxicity of nanoparticles and drug nancariers (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
2 مروری بر اثر درمانی Cordyceps sinensis بر سرطان سینه با اثر بر ماکروفاژ پلاریزاسیون (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
3 مروری بر اثر ضد سرطانی Cordycepin با القای فرآیند اتوفاژی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
4 مروری بر خواص ضدویروسی گیاه سرخارگل (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
5 مکانیسم های ضد سرطانی کاتچین های چای سبز (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار