دکتر علی شالبافان

دکتر علی شالبافان دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی شالبافان

Dr. Ali Shalbafan

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تخته فیبرهای سبک وزن با استفاده از پلی استایرن بازیافتی به عنوان بخشی از چسب (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 29، شماره: 1
2 تاثیر گرانول های پلی استایرن منبسط شده بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی پانل های سبک وزن ترکیبی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 9، شماره: 3
3 تاثیر نوع و مقدار گرانول های پلی استایرنی بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چند سازه های سبک وزن چوبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 27، شماره: 1
4 تعیین حد مطلوب پالایش کاغذ حاصل از کرافت لاینر بازیافتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 23، شماره: 1
5 ساخت وارزیابی تخته خردهچوب سبک وزن با استفاده ازپلی اورتان منبسط شده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 38، شماره: 2
6 مطالعه گرادیان دانسیته درسه نوع تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) مورد مصرف در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 20، شماره: 23
7 نقد کتاب "ارزیابی غیرمخرب درختان سرپا"، کتاب برگزیده سال جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ در حوزه مهندسی کشاورزی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پروفیل دانسیته تخته فیبر مجوف سبکوزن (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
2 ارزیابی مقاومت برشی تخته لایه ساخته شده با چسب ژئوپلیمر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
3 ارزیابی ویژگی های تخته لایه های ساخته شده با اتصال دهنده ژیوپلیمر (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
4 ارزیابی ویژگی های فیزیکی پانل های سبک وزن تولید شده با درصد های مختلف گرانول های پلی استایرنی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
5 ارزیابی ویژگی های مکانیکی تخته های MDF سبک وزن هسته فوم با استفاده از گرانول های پلی استایرن قابل انبساط (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
6 ارزیابی ویژگیهای مکانیکی تخته خرده چوب سبک وزن با لایه مرکزی فوم پلی یورتان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
7 استفاده از ماده جاذب فرمالدهید دوستدار محیط زیست برای کاهش میزان انتشار فرمالدهید از تخته فیبر نیمه سنگین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
8 اهمیت و ضرورت مدیریت پسماند هرس گونه نخل خرما در جنوب استان کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
9 بررسی میزان و نوع مواد استخراجی برگ- شاخه نخل خرما (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
10 پانل های چوبی سبک وزن به عنوان راهکارهای جهت حفظ منابع جنگلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
11 تاثیر افزودن درصد های مختلف گرانول های پلی استایرنی بر ویژگی های مکانیکی پانل های سبک وزن (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
12 تاثیر پارامترهای فرآیند تولید بر رفتار چسب ژیوپلیمر (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
13 تاثیر ضخامت لایه سطحی در مقاومتهای فیزیکی تختهخردهچوب سبک وزن با لایه مرکزی فوم تزریقی پلییورتان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
14 تاثیر قطر حفره بر ویژگی های وابسته به سطح تخته فیبر مجوف سبکوزن (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
15 تاثیر هاردنر برکارایی کایتوزان به عنوان جاذب فرمالدهید در اوراق فشرده چوبی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست