دکتر کریم نقدی

دکتر کریم نقدی

دکتر کریم نقدی

Dr. Karim Naghdi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.