دکتر علی شایان

دکتر علی شایان استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی شایان

Dr. Ali Shayan

استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی سیستماتیک نظام تجاری سازی علم و فناوری در کشور (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 13، شماره: 1
2 ارائه مدل ارزیابی کیفیت خدمات دولت الکترونیکی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 45
3 ارزیابی ابعاد شبکه های نوآوری: صنعت فناوری اطلاعات ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 4، شماره: 1
4 ارزیابی و رتبه بندی استراتژی های تاثیر گذار در شهر هوشمند برای موفقیت شرکت های همکار شهرداری تهران با روش نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 1
5 Prediction of Digital Governance in the Direction of Urban Smartness with Sustainability Approach (Case Study: Tehran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مجله کامپیوتر و رباتیک دوره: 17، شماره: 1
6 بررسی ارتباط میان قابلیت های سیستم های اطلاعاتی و عملکرد شرکت ها بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV) با استفاده از تکنیک AHP فازی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 1، شماره: 1
7 تاثیر استفاده از رسانه های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 3
8 تحلیل تلاش های فرارسی فناورانه بنگاه های زیست داروی ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 11، شماره: 4
9 تعیین عوامل موثر در پذیرش فناوری موبایل بانک از سوی مشتریان (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 16، شماره: 63
10 چهار گفتار درباره ی حقوق و تاریخ (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 72، شماره: 62
11 دادرسی عادلانه در امور جنائی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 70، شماره: 56
12 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت رایانش ابری در صنعت بانکداری؛ مورد مطالعه بانک ملی ایران (دریافت مقاله) مجله علوم رایانشی دوره: 3، شماره: 2
13 شناسایی و رتبه بندی نیروهای پیشران موثر بر وضعیت آینده رسانه های دیجیتال با رویکرد فناورانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 95
14 گونه شناسی سازه های مدل سازی بوم سازگان نوآوری: یک مرور نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 6، شماره: 4
15 مدل برنامه ریزی استراتژیک اینترنت اشیا و دلالت هایی برای سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 5، شماره: 3
16 مدلی برای بهبود خودسازمان دهی و یادگیرندگی شبکه های نوآوری در پارک علم و فناوری اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 3، شماره: 1
17 مسیر توسعه ی ایران به کدام سمت است؟ تنوع بخشی مرتبط یا غیر مرتبط (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 3
18 معماری سازمانی و اینترنت اشیاء: طراحی معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیاء برای سازمان تامین اجتماعی (مطالعه موردی: واحد بازرسی شعب) (دریافت مقاله) فصلنامه تامین اجتماعی دوره: 17، شماره: 3
19 مقایسه مبانی فلسفی گفتمان های نوآوری نظام مند و تحول آفرین (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 32، شماره: 85
20 نظریه ی حق (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 71، شماره: 60
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تعبیه سازی رابطه ای شبکه های نوآوری در ارتقای عمکرد علم وفناوری کشورها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
2 ارائه الگویی از تاثیر هم تکاملی بازیگران اکوسیستم نوآوری بر برساخت اجتماعی نوآوری تکنولوژیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری
3 ارائه مدلی برای تبیین نقش فناوری اطلاعات در یکپارچگی مدیریت زنجیره تامین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
4 ارایه یک شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی جهت دسته بندی افراد از لحاظ رضایت و اعتمادشان به تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
5 ارزیابی آمادگی مشتریان بیمه در ایران برای تحول دیجیتال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه
6 ارزیابی امنیت داده ها در سیستم های جامع اطلاعاتی بانکداری با استفاده از تکنیک فرایندسلسله مراتبی فازی: مقایسه ی بین سیستمهای مدیریت پایگاه داده ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات
7 ارزیابی تاثیر بکارگیری متد یادگیری ترکیبی بر ارتقاء عملکرد سازمانی در سازمانهای ایرانی (مورد مطالعه:بانک ملت- مدیریت شعب منطقه دو استان تهران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
8 استفاده از اینترنت اشیاء برای کنترل انرژی در مدارس هوشمند: کاربردها و عدم اطمینان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
9 استفاده از چارچوب REJ در کنار متدولوژی های Agile در توسعه سیستم های اطلاعاتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران
10 انقلاب خدمات مالی با فناوری های بلاکچین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد
11 E-banking and managerial challenges: change management (دریافت مقاله) اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی
12 Innovative capacity in information and communication technology sector (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و چهاردهمین کنفرانس بین المللی آسیالیکس
13 بررسی تاثیر برنامه های کاربردی شبکه های اجتماعی بر اعتماد مشتریان در کسب و کارهای کوچک با نقش میانجی شهرت برند با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: فروشگاه اینترنتی مدیسه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
14 بررسی تاثیر روندهای کلان برتوسعه علوم پایه با استفاده از چارچوب STEEP-V (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
15 بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر مدیریت دانش تحولی با تاکید بر نوآوریهای فناورانه در شرکتهای ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی
16 بررسی تاثیرپیاده سازی موفق سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ERP برروی بهره وری و نوآوری کارکنان موردمطالعه شرکت ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
17 بررسی وضعیت زیرساخت های فناوری لازم جهت پیاده سازی آموزش سیار. مورد مطالعه: آموزش و پرورش قزوین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
18 پیامدهای استفاده از فناوری بلاک چین در حوزه بازاریابی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پایداری کسب و کار
19 تاثیر پیاده سازی RFID در بهبود عملکرد سیستم حمل و نقل زنجیره تامین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
20 تاثیر همکاریهای علمی بین المللی برتوسعه علم فناوری و نوآوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
21 تاثیر هوش معنوی روسای شعب بانک ملی غرب تهران بر نگرش آنها به بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار (دریافت مقاله) کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال
22 تاثیرات فناوریهای ضروری اینترنت اشیاء در ایجاد ارزش برای مشتریان (مطالعه موردی: پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ومدیران سایت های فروش آنلاین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت ها
23 چارچوب مرجع پیاده سازی اینترنت اشیا در بانکداری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
24 خدمات متقابل شبکه های اجتماعی و سیستم های مدیریت دانش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
25 شناخت جایگاه مدیریت دانش در سازمان ها و ارتباط آن با شاخص های فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
26 شناسایی مزایا و موانع برونسپاری سیستم های اطلاعات و رتبه بندی آنها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
27 شناسایی ویژگی های فردی و شغلی موثر بر رابطه بین مدیریت منابع انسانیهوشمند و تمایل تیم به خلاقیت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری
28 طراحی چارچوب مدیریت امنیت اطلاعات همگرا میان سازمان های ذینفع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
29 طراحی چارچوبی برای پذیرش تجارت الکترونیکی از سوی کاربران: تبیین نقش اعتماد، کیفیت و رضایت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
30 طراحی سیستم خبره فازی جهت ارزیابی کیفیت خدمات دولت الکترونیکی سازمان سنجش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
31 لبه آشوب در یادگیری الکترونیکی و تأثیر آن بر انگیزه کاربر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
32 مدل بهبود فرآیندهای معماری سازمانی در روند مدیریت فناوری به منظور توسعه خدمات مالی در بانک ملی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی
33 مدلسازی فرایندانتخاب پیمانکار با استفاده از ARIS در برونسپاری فرایندهای کسب و کار - مورد مطالعه شرکت ایران ترانسفو زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت
34 مرور سیستماتیک ابعاد ارزیابی کیفیت خدمات آنلاین دولت الکترونیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
35 مطالعه تطبیقی جهت گیری استراتژیک مدل های کسب وکار شرکت های بیمه رازی و آلیانز در بستر تحول دیجیتال (دریافت مقاله) بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه
36 نقش مدیریت دانش در سیستم های یادگیری الکترونیکی؛ مطالعه موردی: سیستم یادگیری الکترونیکی دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش