آویده طلایی

 آویده طلایی

آویده طلایی

Avideh Talaei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.