دکتر مهرنوش قدیمی

دکتر مهرنوش قدیمی

دکتر مهرنوش قدیمی

Dr. Mehrnoosh Ghadimi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر فاکتور محیطی آب زیرزمینی در پراکنش تیپهای گیاهی در اراضی حاشیه پلایای میقان اراک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 3
2 بررسی ارتباط بین چشمه ها با رودخانه، عوامل زمین شناسی و زمین ساختی (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران) (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 7، شماره: 2
3 بررسی پوشش زیراشکوب در محیط های تحت کشت سیاه تاغ در منطقه اردستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 4
4 تحلیل ژئوشیمی و پالینولوژیکی رسوبات دریاچه گهر و شناسایی آب و هوای دیرین زاگرس مرتفع (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 2، شماره: 1
5 مدلسازی آب و هوای دیرین و شناسایی تاثیرفعالیتهای انسان در زاگرس مرتفع (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 13، شماره: 3
6 مکان یابی مناطق مناسب دفع پسماند بر اساس ویژگی های هیدرولوژیکی و ژئواقلیمی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کیان نهاوند) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت جامع حوزه های آبخیز دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر فاکتورهای محیطی آب زیرزمینی در پراکنش تیپهای گیاهی در اراضی حاشیه پلایای میقان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
2 بررسی رفتار آبخوان های کارستی با استفاده از پارامترهای هیدروژئوشیمیایی در چشمه طاقبستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
3 تاثیر عوامل فیزیکوشیمیایی خاک در پراکنش گیاهی حاشیه پلایای میقان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
4 تاثیر عوامل فیزیکوشیمیایی خاک درپراکنش پوشش گیاهی حاشیه پلایای میقان اراک (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
5 مطالعه تغییرات آب و هوای دیرینه ایران با استفاده از گرده شناسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
6 مطالعه میراث ژئومورفولوژیک استان ایلام جهت توسعه ژئوتوریسم (مطالعه موردی: شهرستان های درهشهر، آبدانان، دهلران) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها