دکتر میرعلی محمدی

دکتر میرعلی محمدی استاد گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه

دکتر میرعلی محمدی

Dr. Mirali Mohammadi

استاد گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A three-dimensional numerical model to estimate the fall velocity of sediment particles (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 2
2 An experimental examination of riprap effects on homogeneous embankment dams overtopping breach (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 18، شماره: 4
3 اثر تراکم سازه های حاشیه پیچان رودها روی مشخصات جریان در مواقع سیلابی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 14، شماره: 1
4 ارایه یک مدل خودشویی برای کانال ها با مقطع ذوزنقه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 111
5 ارزیابی آسیب پذیری سواحل شمالی خلیج فارس در برابر ریزش های نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 1
6 ارزیابی طرح های ساماندهی رودخانه با استفاده از مدل MIKE۱۱ (مطالعه ی موردی: رودخانه ی زرینه در حومه ی شهر شاهین دژ) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 6، شماره: 18
7 ارزیابی طرح های ساماندهی رودخانه با استفاده از مدلMIKE۱۱ مطالعه ی موردی: زرینه رود در حومه ی شهر شاهین دژ (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 7، شماره: 22
8 ارزیابی عملکرد مدل های یک بعدی و دوبعدی HECRAS در تعیین پهنه سیلابی رودخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
9 ارزیابی کارآئی سیستم نگهداری و تعمیر ساختمان ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 53
10 استخراج منحنی فرمان پهنه بندی ریسک سیلاب مطالعه ی موردی: رودخانه ی باراندوزچای ارومیه (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 7، شماره: 22
11 انتخاب بهینه ی سبد پروژه های عمرانی با پیمان های مشارکت عمومی - خصوصی از طریق بهینه سازی افق زمانی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 9، شماره: 8
12 اولویت بندی راهبردهای سیستم نگهداری و تعمیرات ساختمان با کمک ترکیبی از روش های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 9، شماره: 7
13 Monthly Rainfall Prediction Using ARIMA and Gene Expression Programming: A Case Study in Urmia, Iran (دریافت مقاله) ماهنامه علوم و فناوری های مهندسی دوره: 2، شماره: 3
14 On the Total Load Calculation in Combined Urban Sewer Conduits (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 11، شماره: 4
15 بررسی آزمایشگاهی آهنگ آبشستگی بستر در شرایط وقوع سیلاب (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 9، شماره: 3
16 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شدت هیدروگراف سیلاب بر فرسایش بستر تحت جریان غیرماندگار واقعی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 9، شماره: 16
17 بررسی آستانه نهشته شدن و حرکت دانه های رسوبی در مجاری باز جدارصلب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
18 بررسی عددی سرعت جریان و تنش برشی در کانال مرکب مستطیلی زبر با سیلاب دشت منفرد (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 19، شماره: 64
19 بررسی مقاومت سنگ درزه دار با استفاده از ضریب درزه داری و مقایسه آن با رابطه موجود (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 5، شماره: 2
20 بررسی نوسانات تراز آب زیرزمینی با روش محاسبات نرم (مطالعه موردی: دشت های ارومیه و میاندوآب) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 3
21 پژوهش آزمایشگاهی آثار هیدرولیکی شکست روگذری سدهای خاکی همگن تحت سناریوهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 13، شماره: 3
22 تأثیر عمق نسبی سیلاب روی هیدرولیک جریان در کانال‌های مرکب پیچان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 3
23 تحلیل حساسیت برای کمی سازی عدم قطعیت در مدل سازی سدهای خاکی (مطالعه موردی: سد ماکو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 14، شماره: 1
24 تخمین ضریب دبی دریچه های کشویی در شرایط جریان مستغرق با بهره گیری از فنون محاسبات نرم (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 20، شماره: 71
25 تخمین عمق آبشستگی پایین دست شیب شکن قائم با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 9، شماره: 16
26 تخمین عمق آبشستگی حوضچه استغراق جت های متقاطع متقارن به روش ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 9، شماره: 4
27 تعیین ضریب مقاومت جریان در رودخانه ها با بستر شنی (مطالعه موردی: رودخانه شهرچای-ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 31، شماره: 4
28 تهیه مدل هیدرولیکی و ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه‎ های توزیع آب (مطالعه موردی: شهر اشنویه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 5، شماره: 2
29 دبی جریان و شیب خط انرژی در کانال های مرکب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
30 رفتار جریان در کانال مرکب غیرمنشوری همگرا با پوشش گیاهی مستغرق در سیلابدشتها (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 15، شماره: 1
31 رفتارنگاری سد شهرچای ارومیه با استفاده از نتایج ابزار دقیق پس از اولین آبگیری (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 5، شماره: 6
32 شبیه سازی عددی اثر هم پوشانی پوشش گیاهی صلب در کانال روباز مستقیم با استفاده از OpenFOAM (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 12، شماره: 3
33 شبیه سازی عددی پارامترهای کمی و کیفی در شبکه های آبرسانی با نرم افزار WaterGEMS (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 1
34 شبیه سازی عددی توزیع سرعت جریان و تنش برشی درکانال های مرکب پیچان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 1
35 شبیه سازی هیدرولیکی سیمینه رود با بهره گیری از نرم افزارهای HEC-RAS و ArcGIS (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 30
36 شدت آشفتگی و تنش برشی جداره در کانال مرکب پیچان تحت اثر تغییر ضریب خمیدگی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 18، شماره: 60
37 گردش آب ناشی از رانش باد در دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 2، شماره: 2
38 مدل سازی عددی تاثیر شکل پایه های پل بر روی تنش برشی بستر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 3
39 مطالعه آزمایشگاهی اثر زبری جداره بر مقاومت جریان در کانال های مستطیلی روباز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
40 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مقیاس سرریز داخلی بر مشخصات هیدرولیکی سرریزنعل اسبی مدرن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 2
41 مطالعه فیزیکی سرعت و تنش برشی جریان در کانال عریض با جداره ثابت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
42 مقاومت جریان و توزیع سرعت درکانالها بامقاطع مثلثی شکل (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 2، شماره: 1
43 یادداشت تحقیقاتی آستانه حرکت ذره های رسوبی در کانال با جداره صلب با مقطع U-شکل (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An investigation of the effects of explosive charge in different levels on the dynamic response of concrete arch dams (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
2 آستانه ته نشینی رسوبات در کانالها با جداره ثابت با مقاطع دایره ای، مستطیلی و U شکل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 آستانه حرکت رسوبات در کانال با جداره ثابت با شکل کف V (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 ارائه تابعی جدید برای تعیین سهم نیروی برشی دیواره در کانال ها با مقاطع دایره ای نیمه پر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 ارائه مدل آزمایشگاهی جهت جلوگیری از رسوبگذاری در کانالهای مثلثی شکل (مورد استفاده برای جمع آوری آبهای سطحی پلها، جاده ها و معابر شهری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
6 ارزیابی اثر تغییر اقلیم در تراز آب زیرزمینی با استفاده از روشهای هوش مصنوعی مطالعه موردی دشت شبستر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
7 ارزیابی بار رسوبی در رودخانه ها با مواد بستر درشتدانه با استفاده از مدل عددی MIKE12 (مطالعه موردی: رودخانه بارون چای- ماکو) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 ارزیابی پهنه سیلابی حاصل از شکست سد خاکی ناشی از روگذری جریان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران
9 ارزیابی پهنه سیلابی رودخانه قوشقرا شهرستان آذرشهر با بهره گیری از نرم افزار یک بعدی HEC-RAS و الحاقیه HEC-GEORAS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
10 ارزیابی تکنیک های شبکه عصبی مصنوعی برای آستانه حرکت ذرات رسوبی در کانال های آبرفتی با استفاده از نرم افزار متلب (دریافت مقاله) نخستین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار
11 ارزیابی عددی پهنه سیلابی رودخانه ها و تعیین سطح تصرفات در محدوده بستر و حریم رودخانه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
12 ارزیابی عملکرد پتوی رسی با استفاده از روش های عددی تکاملی مطالعه موردی سد اشنار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
13 ارزیابی قابلیت های مدل های مختلف رفتاری خاک در آنالیز دینامیکی سدهای خاکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
14 ارزیابی کیفی آب چاه های تامین کننده آب آشامیدنی شهرستان ارومیه براساس شاخص کیفی آب ومدل رگرسیون درسال 1390 (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
15 ارزیابی مدل های یک و دو بعدی MIKE در تعیین پهنه ی سیل گیر رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه افرینه ی شهرستان پل دختر استان لرستان) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
16 ارزیابی مساحت دریاچه ارومیه و رابطه آن با تراز آب با استفاده از سنجش از راه دور و شبکه عصب مصنوعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 استخراج مرز حوضه ها و خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز سد بوکان با استفاده از سنجش از راه دور، RS، و سیستم اطلاعات جغرافیایی، GIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
18 استفاده از سدهای زیرزمینی در کنترل ، تغذیه و پایداری آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی رودخانه مردق چای) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 اصلاح نحوه آبگیری و انتقال با هدف کاهش میزان هدررفت آب در مسیر کانال آب آور سد آوین میانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
20 اصلاح و تعیین ضریب تصحیح برای محاسبه بار کل رسوبات در مجاری فاضلاب روی شهری (مطالعه موردی : شبکه فاضلاب شهرستان خمین ) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
21 اصلاحات تغییرات و بررسی قوانین و آیین نامه های مرتبط با و نظام مهندسی کنترل ساختمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
22 اولویت بندی احداث سازه های مکانیکی آبخیزداری و تاثیر آن بر شاخصهای دبی اوج سیلاب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
23 Boundary shear stress distribution in a V-shaped channel (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هیدرولیک سدها و سازه های رودخانه ای
24 Numerical study of the passing flow over spillway with emphasis on the potential of cavitation occurrence (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
25 Optimal Design of Test Node Site of Water Distribution Networks Using Genetic Algorithm (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
26 OPTIMIZATION FLOOD LEVEE’S HEIGHT USING GENETIC ALGORITHEM; (case study: Sonateh Dam, Kurdistan, Iran) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
27 Sedimentation in Heavy Laden Urban Combined Sewer Conduits using Multi-Phase Eulerian-Eulerian Model (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
28 Spatially Varied Flow Profiles in a V-shaped Side-Channel Spillway (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
29 برآورد بار کل مواد رسوبی در رودخانه ها با بستر شنی - مطالعه موردی : بارون چای - ماکو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
30 بررسی آزمایشگاهی مقاومت جریان و توزیع سرعت در کانالهای مثلثی شکل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 بررسی اثر تغییرات شیب جانبی کف کانال روی توزیع تنش برشی مرزی در کانال های مرکب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
32 بررسی اثر همگرایی دیوارههای سرریز بر روی مشخصات هیدرولیکی جریان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
33 بررسی استفاده از الکل های چرب در گاهش تبخیر آب (مطالعه موردی : دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
34 بررسی استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی لبه دار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
35 بررسی اضافه فشار آب منفذی ایجاد شده بوسیله زلزله در هسته رسی سدهای خاکی تحت تاثیر شکل هسته (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 بررسی الگوی جریان در مخزن سد ستارخان اهر (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 بررسی بیشینه دریفت قائم منطبق بر سطوح عملکرد قاب خمشی فولادی تحت خرابی پیشرونده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
38 بررسی پارامتر سرعت در تعیین عمق آبشستگی تعادلی حول خطوط لوله های زیردریایی (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
39 بررسی پایداری دینامیکی سد شهرچای ارومیه با استفاده از مدل رفتاری پیشرفته (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 بررسی پایداری دینامیکی سدهای خاکی تحت تاثیر شکل هسته ناتراوا (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 بررسی پهنه ی سیلابی رودخانه های کوهستانی حاصل از مدل های عددی یک بعدی و دوبعدی (مطالعه ی موردی: رودخانه ی صوفی چای شهرستان مراغه) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
42 بررسی تاثیر بازشدگی و قطر سرریز دریچه ی استوانه ای در ضریب گذردهی جریان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
43 بررسی تاثیر پلهای احداث شده بررفتار هیدرولیکی رودخانه شهرچای ارومیه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
44 بررسی تاثیر تغییر اقلیم روی تراز آب زیرزمینی با استفاده از روش های محاسبات نرم (مطلعه موردی: دشت شبستر) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 بررسی تاثیر زاویه قرارگیری سرریز دریچه ی بیضوی در ضریب گذردهی جریان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
46 بررسی تاثیر سازه پل و عملیات ساماندهی رودخانه درپارامترهای هیدرولیکی جریان به کمک مدل هیدرودینامیک MIKE11 مطالعه موردی زرینه رود (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
47 بررسی تاثیر سازه ی آب شکن بررفتارهیدرولیکی رودخانه ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
48 بررسی تاثیر مورفولوژی رودخانه های کوهستانی در جریان های پایه و سیلابی و تحلیل پهنه ی خطر سیل (مطالعه موردی رودخانه مادیان رود شهرستان کوه دشت) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
49 بررسی تاثیر موقعیت مکانی میراگرهای غیرفعال در مقاوم سازی لرزهای سازه ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
50 بررسی تاثیر میرایی جداگرهای لرزه ای بر روی پاسخ های لرزه ای ساختمان های جداسازی شده از پایه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی
51 بررسی تأثیر ایجاد روزنه در کف سرریز های نعل اسبی بر مشخصات هیدرولیکی سرریز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
52 بررسی تأثیر میزان عمق نفوذ دیوار آببند بتن پلاستیک در هسته ی رسی سد مخزنی عنبران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
53 بررسی تحلیلی نمودار دبی اشل در کانال های مرکب و رودخانه ها با رویکرد تنش برشی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
54 بررسی تغییر شکل افقی دیواره ی گود حفاظت شده به روش میخ کوبی تحت اثر زلزله حوزه نزدیک و دور از گسل به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
55 بررسی تغییرات مورفولوژی سیمینه رود با استفاده از فناوری های محاسبات نرم (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
56 بررسی تنش برشی جریان در کانال های مستطیلی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
57 بررسی جریان های ثانویه در رودخانه های سیلابی تحت اثر تغییر سینوسیتی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
58 بررسی خصوصیات تثبیت خاک ها با سیمان جهت افزایش مقاومت خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
59 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد گیلانغرب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
60 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی نهشته های رسوبی حوضه آبریز سدآغ چای (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
61 بررسی دینامیکی پایداری دیواره ی گود حفاظت شده به روش میخ کوبی تحت اثر زلزله حوزه نزدیک و دور از گسل به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
62 بررسی رسوبگذاری در رودخانه ها با مواد بستر درشت دانه با استفاده ازمدل عددی MIKE21 مطالعه موردی: رودخانه بارون چای- ماکو (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
63 بررسی رسوبگذاری مخازن سدها با استفاده از مدل عددی MIKE21 مطالعه موردی سد ستارخان (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
64 بررسی رفتار استاتیکی و شبه استاتیکی مصالح ژئوسنتتیک و تامین پایداری شیبهای خاکی در دو حالت اجرای روش رویه (پوششی) و خاک مسلح (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
65 بررسی رفتار دینامیکی دیواره گود میخ کوبی شده تحت اثر زلزله حوزه نزدیک و دور از گسل به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
66 بررسی رفتار سد خاکی تحت تأثیر شکل هسته رسی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
67 بررسی روش های کاهش نشت آب برای پایداری سدهای خاکی و انتخاب روش بهینه (مطالعه موردی: سد گاوشان- کرمانشاه) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
68 بررسی روند رسوب گذاری در مخزن سد نهند با استفاده از روش کاهش سطح (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
69 بررسی عددی اثر زاویه همگرایی سیلاب دشت بر سرعت جریان در مقطع عرضی کانالهای مرکب (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
70 بررسی عددی الگوری جریان برروی سرریز و پرتاب کننده جامی شکل سدگاوشان (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
71 بررسی عددی تنش برشی بستر در پیچان رودهای سیلابی تحت اثر تغییر عمق نسبی و میزان سینوسیتی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
72 بررسی عددی سرعت جریان و تنش برشی در کانال مرکب مستطیلی زبر با یک سیلاب دشت (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
73 بررسی عددی سرعت جریان و تنش برشی در کانال های مرکب پیچان با مقطع ذوزنقه ای شکل با نرم افزار OpenFOAM (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
74 بررسی عددی مشخصه های هیدرولیکی جریان در کانال های مرکب منشوری پیچان با مدل Flow3D (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
75 بررسی عملکرد پرده آب بند در پی های سنگی (مطالعه موردی سد خاکی زاگرس) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
76 بررسی عملکرد هیدرولیکی کالورت ها با مقاطع هندسی مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
77 بررسی قدرت جریان عرضی رودخانه های سیلابی تحت اثر تغییر عرض سیلاب دشت (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
78 بررسی گزینه های مختلف آب بندی پی سد مخزنی نازلو با استفاده از شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
79 بررسی مقاومت سازندهای حوضه آبریز سد آغ چای خوی و تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
80 بررسی نابسامانی موجود در رودخانه و تعیین اثر اقدامات ساماندهی بر آن (مطالعه موردی: رودخانه دیر علی سلماس) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران
81 بررسی نحوه توزیع رسوب سد بارون ماکو با استفاده از روش تجربی کاهش سطح (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
82 پروفیل طولی بستر آبراهه تحت اثر تغییر ضریب زبری n مانینگ و دانه بندی مصالح بستر با استفاده از مدل یک بعدی HEC - RAS (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
83 پهنه بندی سیلاب با بکارگیری فناوری های نوین در مهندسی رودخانه (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
84 پهنه بندی سیلاب ناشی از شکست سدها با تلفیق نرم افزارهای ArcGIS و HEC-RAS (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
85 پیش بینی بار رسوب معلق در ایستگاه آبسنجی واقع در بالا دست سد بارون ماکو شاخه قزلارچای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
86 پیش بینی بارش ماهانه به روش ژنتیک خطی (مطالعه موردی: حوزه شهرستان خوی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
87 پیش بینی هیدروگراف سیلاب ناشی از شکست سد آغ چای برای دو حالت فرسایش درونی و روگذری جریان (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
88 تاثیر جرم پی سدهای خاکی دراندرکنش دینامیکی جسم سدوپی براساس شتابنگاشت های ثبت شده زلزله مطالعه موردی سدکرخه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
89 تاثیر زبری جداره بر روند پخش سیلاب در رودخانه ها با تصرفات (مطالعه موردی: رودخانه صوفی چای مراغه) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
90 تاثیر هندسه شکل هسته بتن آسفالتی در رفتار لرزه ای سدهای خاکی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران
91 تأثیر تغییر اقلیم بر حداکثر بارشهای 42 ساعته ایستگاه تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری
92 تأثیر جاده میانگذر شهید کلانتری بر روی گردش آب در دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
93 تأثیر جهت یابی، فراوانی و تعداد دسته ناپیوستگی های متقاطع در مقاومت سنگ تحت تنش های سه محوری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
94 تأثیر شکل مقطع روی رفتارهیدرولیکی جریان درکانال ها با مقاطع مرکب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
95 تئوری خرابی پلاستیک بتن در ارزیابی خرابی در سدهای بتنی وزنی تحت شتاب نگاشت های نزدیک و دور گسل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
96 تحلیل استاتیکی دیواره های گود میخ کوبی شده (Nailing) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
97 تحلیل استاتیکی سدهای خاکی تحت تاثیر شکل هسته رسی سد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
98 تحلیل سه بعدی جریان عبوری از سرریز سد ستارخان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
99 تحلیل لرزه ای لوله های مدفون در شیروانی های خاک ماسه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
100 تخمین ضریب زبری مانینگ در بازه ای از رودخانه (مطالعه موردی: باراندوزچای ارومیه) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
101 ترسیم نمودار دبی - اشل درکانالهای مرکب و رودخانه ها با استفاده ازنرم افزار CES-AES (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
102 تعیین پارامترهای هیدرولیکی جریان درکانالهای ذوزنقه ای با بستر متحرک به روش مدلسازی دینامیک سیالات محاسباتی CFD (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
103 تعیین پارامترهای هیذرولیکی جریان در کانال های روزنقه ای با بستر متحرک به روش مذل سازی دینامیک سیالات محاسباتیCFD (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
104 تعیین دبی غالب و منحنیهای سنجه بارمعلق رسوبات در حالتهای مختلف زمانی برای رودخانهها )مطالعه موردی: رودخانه بارون چای ماکو (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
105 تغییرات فشار آب منفذی در هسته سدهای خاکی در طی دوران بهره برداری مطالعه موردی: سد ماکو (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
106 تنش برشی در کانال های ذوزنقه ای شکل با جداره صاف (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
107 توزیع تنش برشی جداره در کانال ها با مقاطع دایره ای نیمه پر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
108 توسعه روشی نوین جهت مدلسازی تراوش از بدنه سدهای خاکی در شرایط عدم قطعیت پارامترهای هیدرولیکی خاک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
109 جزئیات حل ماتریس چهارقطری باالگوی جارویدوطرفه کاربرد درحل عددی معادلات سنت ونانت با روش پرایزمن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
110 حفاظت بتن در مخازن ذخیره آب شرب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا - مخازن ذخیره آب شرب
111 خدمات مهندسی ساماندهی رودخانه برای کنترل سیلاب (مطالعه موردی: رودخانه زنوزچای- شهر یامچی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
112 راهکارهای مدیریت منابع آب مخزن سد یامچی با استفاده از روش پویایی سیستم ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
113 رژیم رودخانه ها با بسترشنی )مطالعه موردی: بررسی رودخانه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه( (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
114 روش های آببندی پی سدهای خاکی و انتخاب بهترین گزینه با بهره گیری ازتکنیک مهندسی ارزش مطالعه موردی: سد خاکی گیلانغرب (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
115 شبیه سازی بارش – رواناب شبکه شهری با مدل دینامیکی SWMM با رویکرد مدیریت پایدار و ذخیره آب حاصل برای تامین نیاز آبیاری فضای سبز (مطالعه موردی: دانشگاه ارومیه-نازلو) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
116 شبیه سازی دو بعدی جریان سیلابی رودخانه ها در عبور از نواحی مسکونی شهری با بهره گیری از نرم افزار HEC-RAS ۶.۰ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
117 شبیه سازی عددی هیدرولیک جریان در نزدیکی هواده سرریز سد گاوشان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
118 شبیه سازی هیدرودینامیکی تغییرات دانسیته و شوری دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
119 شبیه سازی هیدرودینامیکی جریان در فلوم گلوبلند ( LTF) به کمک نرم افزار FLOW-۳D به منظور تعیین رابطه دبی-اشل (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی دشت میاندوآب) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران
120 شبیه سازی هیدرولیکی طرح ساماندهی رودخانه با استفاده از مدل ریاضی MIKE11 مطالعه موردی: زرینه رود (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
121 ضریب مقاومت جریان دررودخانه های طبیعی درشرایط جریان دائمی مطالعه موردی: رودخانه شهرچای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
122 فاکتورهای موثر بر دبی و مقاومت جریان عبوری کانال ها با مقطع مثلثی شکل، با استفاده از تکنیک رگرسیون گام به گام ( Stepwise ) و ضریب مانینگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
123 کاربرد روش های محاسبات نرم برای حمل رسوب در کانال ها با جداره ثابت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
124 کالیبراسیون مدل المان محدود سیستم سد-مخزن-پی با در نظر گرفتن اثرتحریک غیر یکنواخت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
125 محاسبه سرعت سقوط ذرات رسوب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
126 مدل خودشویی برای سیستم های فاضلاب رو و ارزیابی آیین نامه طراحی (وزارت نیرو) (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
127 مدل سازی کلر در سیستم آبرسانی شهری با نرم افزار WaterGEMS (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
128 مدلسازی بارش ماهیانه با روش برنامه ریزی بیان ژن و مقایسه آن با مدل آریما(مطالعه موردی: حوزه شهر ارومیه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
129 مدلسازی دوبعدی جریان سیلابی رودخانه ها با بهره گیری از نرمافزار)HEC_RAS ۶.۰مطالعه موردی :گدارچای _نقده) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
130 مدلسازی عددی سرریز-دریچه های استوانه ای در کانال های روباز (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
131 مدلسازی و بررسی سیلاب در حوضه آبریز رودخانه بانه با نرم افزار EPA SWMM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
132 مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای روانگرایی پروفیل خاک لایه بندی شده با لایه غیر روانگرای فوقانی توسط میز لرزه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
133 مطالعه رفتار دینامیکی سدهای خاکی تحت تاثیر تحریکات تکیه گاهی غیر یکنواخت به روش اجزاء محدود (مطالعه موردی: سد شهید قنبری ماکو) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
134 مطالعه عددی مقاومتجریان در رودخانهها با بستر عریض (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
135 مطالعه ی عددی تاثیر زاویه انحراف دهنده های جریان آشفته، بر روی طول اتصال جریان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
136 مقایسه بیشینه سرعت بر اساس شیب در کانال های مثلثی شکل با مقطع ˚30 و ˚54 با استفاده از تکنیک تحلیل واریانس یکطرفه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
137 مقایسه ی ضریب گذردهی جریان در سرریز-دریچه ها با اشکال مختلف با نرم افزارFlow3D (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
138 نقش ابزار دقیق در کنترل ایمنی و پایداری سدهای خاکی (مطالعه موردی سد ماکو) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
139 نقش مدیریت زمان در به هنگام سازی پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
140 نقش نقشه های زمین شناسی درشناسایی مناطق مستعد فرسایش پذیری (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
141 ویژگی سری های زمانی و پیشبینی جریان ماهانه رودخانه ها با شبکه های عصبی MLP (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
142 هیدرولیک جریان در کانال مرکب با پوشش گیاهی و سیلابدشت های همگرا (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران