مهرنگ دوستی رضایی

 مهرنگ دوستی رضایی

مهرنگ دوستی رضایی

Mehrang DoostiRezaei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررس روند تغییرات درازمدت بارشهای غرب دریاچه ارومیه با استفاده از آزمون ناپارامتریک من- کندال اصلاح شده (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
2 بررسی تأثیر پارامتر های اقلیمی بر دبی رودخانه ها با استفاده از آزمون من-کندال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
3 بررسی میزان افزایش دما و تغییر کاربری اراضی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و تاثیر آن در تبخیر تعرق پتانسیل و حقیقی حوضه و سطوح آزاد آب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
4 کاربرد مدل های سری زمانی خطی در پیشبینی بارش های منطقه ای حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
5 مدلسازی و پیشبینی حداکثر دبی لحظه ای با استفاده از مدلهای خطی سری زمانی (مطالعه موردی: ایستگاه کرژال رودخانه ذاب) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری