دکتر منصور صفت گل

دکتر منصور صفت گل استاد دانشگاه تهران

دکتر منصور صفت گل

Dr. Mansoor Sefatgol

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازاندیشی در پژوهش های صفویه شناسی: پیشینه، اکنون ، چشم انداز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 13، شماره: 1
2 تاریخ نویسی در ایران عصر صفوی (سالهای ۱۱۴۸ ۱۰۳۸ه .ق.)؛ مراحل و گونه شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 1، شماره: 1