دکتر محمدرضا نصیری

دکتر محمدرضا نصیری دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی

دکتر محمدرضا نصیری

Dr. Mohammad Reza Nasiri

دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه چارچوب بهبودیافته تحلیل محتوای کیفی براساس روش فراتلفیق مورد مطالعه: تحلیل اسناد بالادستی برنامه راهبردی دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 5، شماره: 4
2 بررسی انتقادی ماده تاریخ های منظومه تاریخی مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 10، شماره: 2
3 تحلیلی بر نقش عبدالرحمان پاشابابان در روابط ایران و عثمانی در دوره فتحعلی شاه (۱۲۲۸-۱۲۱۲ق /۱۸۱۴-۱۷۹۸م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 4، شماره: 4
4 دلایل سازه ای استفاده و رواج گنبدهای شلجمی شکل در ایران: مطالعه موردی مسجد شاه مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 12، شماره: 2
5 لزوم تحقیق در حوزه اصطلاحات تاریخی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 2، شماره: 1
6 لوطیان و نقش آنان در حوادث و آشوب های تهران در دوره ی مشروطیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 6، شماره: 24