آیه آشفته یزدی

 آیه  آشفته یزدی

آیه آشفته یزدی

Ayeh Ashoftehyazdi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.