دکتر کامران کردی

دکتر کامران کردی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

دکتر کامران کردی

Dr. kamran Kordi

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.