دکتر عباس عباسی

دکتر عباس عباسی Assistant Professor of Persian Gulf University of Bushehr

دکتر عباس عباسی

Dr. Abass Abassi

Assistant Professor of Persian Gulf University of Bushehr

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.