دکتر محمدرضا عنانی سراب

دکتر محمدرضا عنانی سراب دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدرضا عنانی سراب

Dr. Mohammad Reza Anani Sarab

دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Cognitive Diagnostic Assessment: Issues and Considerations (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمون سازی زبان دوره: 7، شماره: 2
2 Concordance-Based Data-Driven Learning Activities and Learning English Phrasal Verbs in EFL Classrooms (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 1
3 Development and Validation of a Scenario-Based Teacher Language Assessment Literacy Test (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمون سازی زبان دوره: 13، شماره: 1
4 Language Teachers’ Perception of an ELT Program: The Case of Iranian English Reform Developed for Secondary Schools (دریافت مقاله) مجله افق های زبان دوره: 4، شماره: 2
5 TEACHERS AS REFLECTIVE PRACTITIONERS: A SURVEY ON IRANIAN ENGLISH TEACHERS’ REFLECTIVE PRACTICE (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 34، شماره: 4
6 The Effect of Adapting Textbook Activities to Make Them More Communicative on Classroom Communication Orientation: An Action Research Study (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات در آموزش زبان دوره: 8، شماره: 5
7 The relationship between writing strategies and personality types of graduate Iranian EFL learners (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 2
8 بررسی تأثیر تطبیق سبک یادگیری شناختی با بازخورد اصلاحی نوشتاری متمرکز بر یادگیری حروف تعریف معین و نامعین در زبان انگلیسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 10، شماره: 3
9 بررسی گستردگی و دشواری زیرمهارت های خواندن و درک مطلب با استفاده از مدل تشخیصی شناختی جی دینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 14، شماره: 19
10 بررسی میزان فراوانی واژگان دانشگاهی در پیکره ای از کتاب های درسی دانشگاهی گرایش آموزش زبان انگلیسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 10، شماره: 1
11 رویکرد متن محور برای تهیه و تدوین مواد بومی آموزش زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 56، شماره: 3
12 سواد پژوهشی معلمان: مرور دامنه ای نقش معلمان در پژوهش و الگوهای سواد پژوهشی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 15، شماره: 2