دکتر کوروش فتحی

دکتر کوروش فتحی استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

دکتر کوروش فتحی

Dr. kourosh fathi

استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادب پهلوانی و کاربرد آن در آموزش تاریخ (بررسی موردی سه متن ادب عیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه پویش در آموزش علوم انسانی دوره: 7، شماره: 22
2 راهبردهای سامانیان در مواجهه با قدرت های زمان در سال های پایانی حکومت (دریافت مقاله) فصلنامه سخن تاریخ دوره: 15، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش تاریخ در دانشگاه، چالش ها، بایسته ها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تربیت معلم
2 ادبیات عامیانه و کاربرد آن در آموزش تاریخ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آموزش تاریخ
3 موانع و چالش های آموزش تاریخ در دانشگاه ها ی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آموزش تاریخ