علی اکبر فرحزادی

 علی اکبر فرحزادی دانشیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی

علی اکبر فرحزادی

دانشیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.