دکتر عبادالله حیدری

دکتر عبادالله حیدری رئیس دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱ اردبیل

دکتر عبادالله حیدری

Dr. Ebadollah Heydari

رئیس دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱ اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.