دکتر عبدالعلی شجاعیان

دکتر عبدالعلی شجاعیان استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عبدالعلی شجاعیان

Dr. Abdolali Shojaeiyan

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of genetic diversity between and within Iranian accessions of spinach (Spinacia oleraceae) by SRAP markers (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 2، شماره: 2
2 اثر تیمارهای مختلف فیزیکو شیمیایی بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی Datura innoxia Mill. (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 3، شماره: 1
3 ارزیابی امکان مصرف ضایعات فرآوری پسته در ترکیب بستر کاشت قارچ دکمه ای سفید (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 1
4 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از توده‎های بومی جعفری (Petroselinum crispum Mill) با استفاده از نشانگر مولکولی SRAP (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 1، شماره: 1
5 ارزیابی تنوع سیتوژنتیک و مورفولوژیک برخی از توده های شنبلیله بومی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 1، شماره: 2
6 استخراج و شناسایی ترکیبات فرار دو گونه مریم گلی بومی ایران (Salvia limbata وSalvia multicaulis ) با استفاده از روش میکرواستخراج با فاز جامد (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 3
7 Kelussia odoratissima Mozaff. as a rich source of essential fatty acids and phthalides (دریافت مقاله) Journal of Herbmed Pharmacology دوره: 4، شماره: 4
8 Quantitative Assessment of Diosgenin from Different Ecotypes of Iranian Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) by High-performance Liquid Chromatography (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 5، شماره: 1
9 Study on Quantitative and Qualitative Traits Diversity in Some Momordica charantia L. Genotypes (دریافت مقاله) فصلنامه فنون زراعی در گیاهان صنعتی دوره: 3، شماره: 4
10 بررسی اثرات سطوح مختلف اسیدیته آب آبیاری بر کمیت و کیفیت دو رقم شمعدانی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 2
11 بررسی پروفایل فیتوشیمیایی گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط مختلف نگهداری پس از برداشت و تعیین بهترین مدت زمان تقطیر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 4
12 بررسی تنوع اسانس ۲۱ جمعیت گونه انحصاری ایرانی Nepeta kotschyi Boiss. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 2
13 بررسی صفات مورفولوژیک سیب های گوشت قرمز ایرانی در مقایسه با تعدادی از ارقام بومی و تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 1
14 بررسی کمی و کیفی اسانس توده هایی از پونه سا (Nepeta spp.) و تعیین کارآمدی اجزای اسانس در بررسی روابط درون و بین گونه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 3
15 شناسایی و تعیین ویژگی‎های ژنومی آلل‎های خودناسازگاری در گونه‎های وحشی گلابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 17
16 ویژگی های مورفولوژیک، محتوای پروتئین و ترکیب اسیدهای چرب چند ژنوتیپ برتر گردو (Juglans regia L.) در شمال استان فارس (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 33، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Anticipation of the secondary structure of nifs and CAP2 genes using Sfold, Mfold and RNAfold softwares in Fenugreek (Trigonellafoenum-graecum L.) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
2 ارزیابی استقرار برخی توده های چهار گونه پونه سای ایرانی Nepeta spp در غرب تهران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 ارزیابی تنوع ژنتیک برخی از توده های بومی گشنیز (Coriandrum sativum L.) با استفاده از نشانگر SRAP (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
4 ارزیابی تنوع مرفولوژیک برخی از تودههای بومی خیارچنبرCucumis melo flexuosus ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 ارزیابی کاربرد نشانگر مولکولی SRAP در برخی از توده های بومی گشنیز (Coriandrum sativum L) ایرانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 ارزیابی کاربرد نشانگرهای SRAP در برخی از توده های محلی جعفری( Petroselinum crispum ) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
7 ارزیابی نشانگر SRAP در برخی از توده های شنبلیله (Trigonella foenum-graceum) ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
8 ارزیابی نشانگر SRAP در برخی از ژنوتیپ های اسفناج (Spinacia oleraceae) بومی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 Predicting RNA Secondary Structures of ADC and ODC Genes Involved in Putrescin Biosynthesis in Fenugreek (Trigonella foenum-graceum L.) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
10 باززایی درون شیشهای پایه رویشیG×N15 هیبرید هلو×بادام از طریق اندام زایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 برررسی روابط برخی صفات کمی و درصد روغن در برخی توده های (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 بررسی اثرات محیط های مختلف کشت، هورمون بنزیل آمینوپورین و ایندول بوتریک اسید بر استقرار درون شیشهای پایه رویشی G×N15 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
13 بررسی اثرات محیط های مختلف و هورمون ایندول بوتریک اسید (IBA)بر روی ریشه زایی درون شیشه ای پایه رویشیG×N15 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
14 بررسی تفکیک قطعات حاصل از تکثیر با استفاده از ژل های آگارز و پلی اکریل آمید (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
15 بررسی تنوع ژنتیک برخی از توده های بومی اسفناج Spinacia oleraceae با استفاده ازنشانگر SRAP (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
16 بررسی تنوع ژنتیک برخی از توده های بومی خربزه،طالبی (Cucumis melo L) به وسیله نشانگرهای مورفولوژیک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 بررسی تنوع ژنتیک برخی از توده های بومی دستنبو (Cucumis melo var. Dudaim)با استفاده از نشانگرهای مرفولوژیک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 بررسی تنوع ژنتیک برخی از توده های خیارچنبر بومی ایران (Cucumis melo Var flexuosus) به وسیله ی نشانگرهای مرفولوژیک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 بررسی تنوع سیتوژنتیکی پنج توده ی شنبلیله ی بومی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
20 بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی میوه ژنوتیپ های گیاه خیارتلخ (Momordica charanthia) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 بررسی تنوع مورفولوژیک برخی از تودههای بومی دستنبوی ایرانی(Cucumis melo var. dudaim) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 بررسی تنوع مورفولوژیکی برخی ارقام توت فرنگی موجوددرایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
23 بررسی روابط برخی صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیک در توده های بومی خربزه-طالبی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 بررسی روابط برخی صفات کمی در برخی توده های دستنبوی Cucumis melo var. Dudaim ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 بررسی کمی و کیفی اسانس گل محمدی تحت شرایط اتمسفر تغییر یافته MAP (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 بررسی کمیت تروپان آلکالوییدهای هیوسیامین و اسکوپولامین در اندام های هوایی و زیرزمینی چند گونه بنگ دانه Hyoscyamus spp در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
27 بررسی منابع مختلف تنظیم کننده رشدی در کشت درون شیشه ای ارقام تجاری گوجه فرنگی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
28 تجزیه عاملی صفات کمی برخی از توده های خیارچنبر Cucumis melo var. Flexuosus ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 تنوع بین- و درون گونه ای گونه های منتخب پونه سا Nepeta spp از ایران بر اساس ترکیبات فنولی هدف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
30 تولید بیشترین کلون ریشه های مویین Hyoscyamus muticus از طریق سویه های مختلف اگرو باکتریوم رایزو ژنز (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 تولید بیشترین کلون ریشه های مویین Hyoscyamus muticus از طریق سویه های مختلف اگرو باکتریوم رایزو ژنز (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32 شناسایی و معرفی سری جدید نشانگرهای SSR در گیاه مرزه بختیاری Satureja bachtiarica (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
33 مقایسهی فعالیت برخی آنزیمهای آنتیاکسیدانت در تودههای خیارچنبر بومی ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
34 میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب برخی ژنوتیپ های برتر گردوی ایرانی Juglans regia L. (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
35 ویژگیهای برخی از ژنوتیپهای جمعآوری شده خربزه-طالبی ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
36 ویژگیهای ژنومی ریبونوکلئازهای خودناسازگاری جدید در رقم تجاری و اصلاحی گلابی اروپایی Kaiser_Beurre´Bosc (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران