دکتر احمدرضا شرافت

دکتر احمدرضا شرافت استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر احمدرضا شرافت

Dr. Ahmad reza Sherafat

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 کاهش سطح گلبرگ های فرعی در فشرده سازی پالس رادار برای آشکارسازی اهداف همسان با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تخلیه های صرعی در سیگنال EEG با استفاده از آنالیز مؤلفه های مستقل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
2 آنالیز مقید مولفه های مستقل در آشکارسازی علائم صرعی از سیگنال Eeg (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 ارزیابی کارایی الگوریتم های توزیعی کنترل توان شبکه های سلولی در شبکه های بی سیم اقتضایی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
4 استخراج پتانسیل برانگیخته بینایی با استفاده از ترکیب تبدیل موجک گسسته و ICA مقید در P300Speller (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
5 استفاده از شبکه عصبی برای تخمین تلاش لازم برای ساخت سیستم اطلاعاتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
6 اصلاح پروتکل امنیتی اینترنت به منظور بهبود کارایی درشبکه های ماهواره ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
7 الگوریتم تقریبات برشی بازگشتی: روشی نو جهت محاسبه اطمینان پذیری کلی شبکه (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
8 انتخاب کانالهای مناسب برای شناسایی پتانسیل برانگیخته بینایی به روش SFS و ویژگی WP در BCI مبتنی بر P300 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
9 پایداری شبکه های چندپرشی بی سیم با استفاده از شبکه عصبی هاپفیلد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
10 پیچیدگی محاسباتی عملیات رمزنگاری و رمزگشایی سیستمهای کلید همگانی RSA و McEliece (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران
11 پیش بینی وقوع حمله صرع با استفاده از تحلیل تطابق فاز درحوزه زمان فرکانس (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
12 جداسازی سریع کلیه در تصاویر فراصوت با استفاده از مشتق‌های جزئی مرتبه دوم تابع انرژی شدت تصویر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
13 چند پخشی چند گانه با کمترین انرژی در شبکه بیسیم اقتضایی با استفاده از کدینگ شبکه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
14 روشی برای بررسی میزان غیر خطی بودنS-Boxها به کمکشبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
15 شبکه های عصبی مصنوعی با مقادیر مختلط برای کاربردهای تشخیصی در پزشکی: ارائه دو تابع جدید فعال ساز (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
16 طبقه بندی سیگنال های الکترومایوگرام سطحی با استفاده از کورنتروپی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
17 طبقه بندی سیگنالهای پتانسیل برانگیخته بینایی مدوله شده اپتیکی با شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
18 کاهش تاخیر ارسال چند پخشی در شبکه های اقتضایی با کدینگ شبکه از طریق تطبیق نرخ ارسال (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
19 کاهش خطا در طبقه بندی بی درنگ سیگنال های الکترومایوگرام سطحی با استفاده از کورنتروپی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
20 کاهش رنگ و ناحیه بندی تصویررنگی با استفاده از شبکه عصبی کوهنن و خوشه بندی درلایه خروجی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
21 مروری بر سیستمهای رمزنگاری کلید همگانی مبتنی بر تئوری کدینگ (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق