دکتر محسن شرفی

دکتر محسن شرفی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محسن شرفی

Dr. Mohsen Sharafi

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پرتوتابی گاما بر فعالیت غشای میتوکندری، سلامت آکروزوم و یکپارچگی غشای پلاسمایی اسپرم گاو پس از انجماد و یخ گشایی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
2 ارزیابی آزمایشگاهی کیفیت اسپرم منجمد شدهی قوچ با رقیق کنندههای مختلف برای استفاده در تلقیح مصنوعی، لقاح آزمایشگاهی، مهندسی ژنتیک و حفظ ذخایر ژنی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
3 ارزیابی فلوسایتومتریک اسپرم گاو پرتوتابی شده با لیزر هلیوم- نئون پس از یخ گشایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی
4 Cloning of human chorionic gonadotropin beta subunit in gene transfer via sperm rooster (دریافت مقاله) سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل
5 Physiological Effects of Overweighting on Some Reproductive and Sub-fertility Parameters in Male Broiler Breeders (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور
6 The Effects of Dietary Fatty Acids on The Expression of 17βhsd Isoforms Genes in Mouse Adipose Tissue and Sperm Parameters (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی تولیدمثل
7 بررسی اثر نوع مکمل چربی و نوع افزودنی محرک رشد بر چربی خام و پروفایل اسیدهای چرب کبد مرغ های تخم گذار در مرحله پایانی تولید (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
8 بررسی اثر نوع مکمل چربی و نوع افزودنی محرک رشد بر وضعیت آنتی اکسیدانی زرده تخم مرغ در مرغ های تخم گذار در مرحله پایانی تولید (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
9 تاثیر آلبومین سرم گاوی و دی متیل سولفوکساید در محلول رقیق کننده انجماد بر شاخص های کیفی اسپرم ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
10 تاثیر آلبومین سرم گاوی و لسیتین سویا در محلول رقیق کننده انجماد بر شاخص های کیفی اسپرم ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
11 کاربرد ترهالوز در رقیق کننده گیاهی برای بهبود ویژگیهای اسپرم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
12 مقایسه میزان ناکنش وری جنسی در زنان مورد خشونت روانی مراجعه کننده به خانه امن با زنان عادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی