دکتر شهروز شریعتی

دکتر شهروز شریعتی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر شهروز شریعتی

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرسنجی نظام موازنه دور آمریکا در روابط راهبردی عربستان سعودی و اسرائیل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 4، شماره: 4
2 اقتصاد سیاسی توسعه و مهندسی فرهنگی در ایران پس از انقلاب مشروطه (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 17، شماره: 3
3 الزامات راهبردی جمهوری اسلامی در مدیریت بحرا ن جنگ نرم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 7، شماره: 27
4 The Logic of Deterrence in the Foreign Policy of I.R. Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی دوره: 5، شماره: 16
5 بازنمود رابطه انسان و جهان در نظام نوشتاری و فرهنگی چین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فرهنگ و هنر آسیا دوره: 1، شماره: 1
6 پاندمی کرونا و تحلیل پلی هیوریستیکی سیاست خارجی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 15، شماره: 2
7 تبارشناسی و برابرنهاد نظریه ی جاهلیت مدرن در اندیشه سیاسی آیت ا... خامنه ای (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی جهان اسلام دوره: 5، شماره: 9
8 تقابل خشونت هژمونیسم و تروریسم در عراق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 7، شماره: 25
9 جاهلیت مدرن و الزامات تضمنی ایجاد دانشگاه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 23، شماره: 80
10 دولت و مشکله ی کنترل اجتماعی در ایران(1320-1304) (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 1، شماره: 4
11 راهبرد دفاع آفندی در حضور برون مرزی ایران در عمان و سوریه (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 10، شماره: 1
12 راهبردهای مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 13، شماره: 60
13 ژانوس توسعه گرایی در ایران؛ مقایسه نتایج سیاستگذاری نامتوازن توسعه در رژیم پهلوی و نظام جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 19، شماره: 62
14 شهید سلیمانی و طراحی الگوی بازدارندگی هژمونی آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 4، شماره: 3
15 قلمروخواهی جریان های فرهنگی شیعی و سلفی در غرب آفریقا (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و فرهنگ ملل دوره: 4، شماره: 8
16 کنفوسیوس گرایی و دکترین سیاست خارجی چین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 49
17 نسبت سنجی آزادسازی اقتصادی و پایدارسازی امنیت در دولت چین (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 7، شماره: 28
18 نسبت سنجی جنگ و کرامت انسان در اسلام شیعی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 16، شماره: 71
19 نشانگان پیدایش موج پنجم تروریسم بین المللی در غرب آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 10، شماره: 38
20 نقش مولفه های انسدادی ساختاری در روند همگرایی منطقه ای ایران و عراق (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 3، شماره: 11
21 واکاوی تاثیر تروریسم بر هژمونی و قدرت منطقه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 6، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل راهبردی مسئولیت اجتماعی دانشگاهی مبتنی بر روش کارت امتیازی متوازن(BSC) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی
2 سوگیری های شناختی ایرانیان و برنامه ۲۵ ساله همکاری ایران و چین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (فرصت ها و چالش های ۱۴۰۰-۱۴۰۴)