دکتر غلامرضا شعاعی

دکتر غلامرضا شعاعی استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

دکتر غلامرضا شعاعی

Dr. Gholamreza Shoaei

استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل رگرسیون خطی (LINEAR) و جغرافیایی وزنی (GWR) در پهنه بندی خطر اندازه زمین لغزش های ناشی از زلزله ۱۳۶۹ رودبار-منجیل (Ww=۷.۳) بر اساس پارامترهای کنترل کننده (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 4
2 بررسی تاثیر وجود سفره های آب معلق تشکیل شده در تکیه گاه سدها بر میزان پایداری سازه در طول دوره بهره برداری و راهکار پایدارسازی (مطالعه موردی : ساختگاه سد مسجد سلیمان) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 1
3 بررسی سازوکار وقوع زمین لغزش گردنه صائین (جاده نیر- سراب) با نگرشی بر هیدرولوژی و شرایط ریخت شناسی منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 8، شماره: 1
4 بررسی عملکرد و دقت روش PSI در پردازش تصاویر راداری ماهواره Sentinel-۱A به منظور پایش دیواره معادن رو باز، مطالعه موردی، معدن روباز انگوران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 2
5 تراکم استاتیکی خاک لس و تاثیر آن بر تغییرات نفوذپذیری خاک (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 1
6 تعیین آستانه شدت-مدت بارندگی به منظور پیش بینی زمین لغزش های کم عمق در حوضه آبریز رودخانه های تجن و نکارود (شرق مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات درجه حرارت، مدت زمان انجماد، درجه تراکم و چرخه های ذوب- یخبندان بر مقاومت فشاری ماسه منجمد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
2 ارائه راهکار برای پایدارسازی جناح راست سد مسجد سلیمان با توجه به شرایط هیدروژئولوژی ساختگاه (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 ارزیابی پایداری مغار نیروگاه و ترانسفورمر زیرزمینی سد مسجد سلیمان از دیدگاه زمین شناسی مهندسی (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 ارزیابی مناطق مستعد روانگرایی در محدوده شهر بندرعباس با استفاده از روش تنش تناوبی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین
5 ارزیابی میزان نشت آب به روش IMS در تونل پیشگام البرز و مقایسه آن با روش های تجربی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 برآورد دقت و حساسیت مدلهای تجربی تعیین نفوذپذیری خاکهای ریزدانه با استفاده از آزمایشهای آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 بررسی پارامتره ای بدست آمده از آزمایشات آزمایشگاهی و صحرایی در مدلسازی میزان نشست خط A مترو قم (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
8 بررسی پایداری ترانشه های جناح راست ساختگاه سد مسجد سلیمان از دیدگاه زمین شناسی مهندسی (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 پیش بینی و بررسی پارامترهای موثر بر نشست زمین مطالعه موردی خط A مترو قم (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
10 تاثیر زمینریختشناسی دیرین بر احتمال وقوع لغزشهای عمیق در نهشتههای ولکانیکی، مطلالعه موردی: گردنه صائین (جاده اردبیل- سراب) (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
11 تحلیل احتمالی خطر زمین لرزه و لرزه خیزی شهر بندرعباس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین
12 تحلیل لرزه خیزی و برآورد خطر زمین لرزه در ساختگاه سد خاکی سرنی (میناب -هرمزگان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
13 شبیه سازی فرونشست زمین به علت افت آب زیرزمینی به روش المان محدود در منطقه شهریار (گمانه بردآباد (BH1) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
14 کاربرد مدل نسبت فراوانی در پهنه بندی خطر زمین لغزش مطالعه موردی: خط لوله نفت ساری - پل سفید (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
15 نگرشی بر ارتباط بین شروع زمینلغزشهای کمعمق و الگوی بارندگی در حوزه آبریز رودخانههای تجن و نکارود (شرق مازندران (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
16 نگرشی بر امکان بهبود سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی در دشت شهریار، تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
17 نگرشی بر پیش بینی زمان و مکان وقوع زمین لغزش های سطحی ناشی از بارندگی در حوضه نکارود (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران