دکتر حسین شفیع زاده مقدم

دکتر حسین شفیع زاده مقدم استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسین شفیع زاده مقدم

Dr. Hossein Shafizadeh-Moghadam

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز کرخه در سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۲۰ با استفاده از پلتفرم گوگل ارث انجین و تصاویر ماهواره ای لندست (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 10
2 تحلیل فضایی - زمانی طبقه بندی اقلیمی ایران بر اساس روش دومارتن و آزمون من-کندال در دوره آماری ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 20، شماره: 3
3 مدلسازی احتمال وقوع و بررسی اثر مکانی عوامل موثر بر فرسایش گالی با استفاده از رگرسیون درختی تقویت شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط کمیت و کیفیت آب زیرزمینی با تغییرات آب و هوایی و نحوه بهره برداری در محدوده مطالعاتی نمدان واقع در استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
2 ارتقای دقت براورد شاخص NDSI و کسر پوشش برف سنجنده MODIS با بکارگیری همزمان سنجنده ASTER (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
3 استفاده از توان واحد جریان رودخانه در بیان تغییرات پارامترهای مورفولوژیکی (منطقه مورد مطالعه: رودخانه کارون ) (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 اندازه گیری غیرمخرب نیتروژن برگ نیشکر با استفاده از شاخص طیفی استخراج شده از ماهواره Sentinel-2 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی آزمون های غیرمخرب ایران
5 برآورد رطوبت محصول نیشکر با مدل RF و تحلیل داده های تصاویر ماهوارهای سنتینل-۲ (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
6 بررسی تغییر خصوصیات مورفولوژیکی رودخانه کارون با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 تخمین رطوبت غلاف گیاه نیشکر با کمک تصاویر ماهواره سنتینل (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران