دکتر معصومه شمس قهفرخی

دکتر معصومه شمس قهفرخی استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر معصومه شمس قهفرخی

Dr. Masoomeh Shams-Ghahfarokhi

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Allium cepa Inhibits Aspergillus fumigatus Growth and Virulence and Suppresses the Expression of glip Gene Involved in Fungal Pathogenesis (دریافت مقاله) فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی دوره: 8، شماره: 2
2 Antifungal Activity of Aureobasidin A in Combination with Fluconazole against Fluconazole-Resistant Candida albicans  (دریافت مقاله) فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی دوره: 6، شماره: 4
3 Antifungal activity of eugenol on Cryptococcus neoformans biological activity and Cxt۱p gene expression (دریافت مقاله) مجله قارچ شناسی پزشکی دوره: 6، شماره: 1
4 اثر ضدقارچی عصاره آبی گیاه سیر (Allium sativum) به صورت مجزا و در ترکیب با فلوکونازول ، ایتراکونازول و کتوکونازل روی مخمرهای بیماری زا (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 11، شماره: 1
5 ارزیابی اثر داروی کتوکونازول بر رشد ایزوله های کاندیدای جدا شده از موارد ولوواژینیت در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 15، شماره: 5
6 Detection of Aflatoxin B۱-producing Aspergillus flavus strains from pistachio orchards soil in Iran by multiplex polymerase chain reaction method (دریافت مقاله) مجله قارچ شناسی پزشکی دوره: 9، شماره: 3
7 Effect of Allium cepa loaded polyacrylonitrile and polyvinyl pyrrolidone nanofibers on Candida albicans growth and the expression of CDR۱ and CDR۲ genes (دریافت مقاله) مجله قارچ شناسی پزشکی دوره: 7، شماره: 4
8 Effect of Allium cepa on LAC۱ gene expression and physiological activities in Cryptococcus neoformans (دریافت مقاله) مجله قارچ شناسی پزشکی دوره: 7، شماره: 1
9 Effect of Carum carvi essential oil on ERG۶ gene expression and virulence factors in Candida albicans (دریافت مقاله) مجله قارچ شناسی پزشکی دوره: 6، شماره: 2
10 Effects of Eugenol-Loaded Chitosan Biopolymer Nanoparticles on CYP۵۱A and CYP۵۱B Expression in Aspergillus fumigatus (دریافت مقاله) فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی دوره: 8، شماره: 1
11 Optimization of the antifungal metabolite production in Streptomyces libani isolated from northern forests soils in Iran (دریافت مقاله) مجله قارچ شناسی پزشکی دوره: 6، شماره: 4
12 Plant Flora of Iran: History and Applications in Traditional Medicine (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 1، شماره: 1
13 فلور قارچی پوشش خارجی گاوان و گوسفندان بظاهر سالم شهرستان های گرمسار و آمل (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 1، شماره: 1