دکتر رضا شهبازبگیان

دکتر رضا شهبازبگیان استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر رضا شهبازبگیان

Dr. Mohammadreza Shahbazbegian

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.