دکتر محمدرضا شهبازبگیان

دکتر محمدرضا شهبازبگیان استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدرضا شهبازبگیان

Dr. Mohammadreza Shahbazbegian

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ظرفیت برد منابع آب حوضه های آبریز با استفاده از رویکرد ترکیبی شبیه سازی و ارزیابی مبتنی بر شاخص؛ مطالعه موردی: حوضه آبریز زرینه رود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 2
2 بررسی دیدگاه های مطرح شده در خصوص مفاهیم ظرفیت برد و ظرفیت برد منابع آب پیرامون نقد مقاله " ارزیابی ظرفیت برد منابع آب حوضه های آبریز با استفاده از رویکرد ترکیبی شبیه سازی و ارزیابی مبتنی بر شاخص؛ مطالعه موردی: حوضه آبریز زرینه رود" (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 4
3 تبیین محدودیت منابع آب در تئوری های توسعه منطقه ای با رویکرد پویایی سیستم ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 18، شماره: 2
4 تحلیل آمایشی توسعه منطقه آزاد ماکو: یک رویکرد مبتنی بر پویایی سیستم ها به سوی توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 79
5 تحلیل آمایشی سازمان فضایی حاکم بر منابع آب دشت میناب با رویکرد پویایی سیستم ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 4
6 تحلیل اثربخشی سناریو های احیای دریاچه ارومیه با استفاده از شبیه سازی پویایی سیستم ها مبتنی بر مدل شکار و شکارچی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 2
7 تحلیل تاریخی- آسیب شناختی مدیریت آب شهری تهران در دوره قاجاریه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 18، شماره: 3
8 تحلیل تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از مدل LCM تا افق ۲۰۴۰ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 49
9 تحلیل سازوکارهای منجر به برداشت آب رودخانه هیرمند در افغانستان با تاکید بر پروژه دولت سازی در آن کشور (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 12، شماره: 43
10 تحلیل سیستمی آسیب پذیری دشت سیستان به کاهش منابع آب - ارائه ی گزینه های سیاستی با رویکرد برگشت پذیری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 1
11 تحلیل سیستمی الزامات، هزینه ها و اثربخشی بسته سیاستی احداث آب شیرین کن اتمی در سواحل دریای عمان برای انتقال آب به دشت سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 14، شماره: 50
12 تخصیص منابع آب و شبیه سازی عملکرد محصولات در شبکه آبیاری و زهکشی تجن با رویکرد تلفیق دو مدل WOFOST و VENSIM (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 3
13 تعیین اثرگذاری هیدروپلیتیک کشورهای حوضه آبریز کورا- ارس بر امنیت زیست محیطی ایران با استفاده از روش مکتور (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 19، شماره: 71
14 تعیین الگوی کشت بهینه در حوضه آبریز تجن با استفاده از مدل سازی سیستمی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 23
15 گسترش فضایی شهر پرند با توجه به محدودیت منابع آب تا افق ۲۰۳۲: لزوم توجه دو سویه به برنامه ریزی فضایی و مدیریت منابع آب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 2
16 مواضع بازیگران کلیدی جمهوری اسلامی ایران در هیدروپلیتیک رودخانه مرزی ارس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 4، شماره: 4
17 واکاوی معیارهای خرید و انتقال آب از رودخانه فرامرزی مرغاب بین دو کشور افغانستان و ترکمنستان به ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Carrying Capacity; from weak sustainability to strong sustainability (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
2 برآورد تغییرات سطح برف در حوضه هیرمند با استفاده از سنجش از دور و ارایه راهکار با هم افزایی دانش برای بهبود رابطه هیدروپلیتیک ایران و افغانستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
3 برآورد خسارات ناشی از خشکسالی با رویکرد سیستمیک: بازنگری در نگرشهای سنتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
4 تحلیل سیستمی سازوکارهای موثر بر پایداری استان سیستان در برابر کم آبی با تاکید بر آمایش سرزمین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
5 شفاف‌سازی جایگاه تفکر سیستمیک در برخورد با مفهوم آسیب‌پذیری ناشی از خشکسالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
6 مقایسه آسیب‌پذیری اقتصادی دو استان همدان و یزد در مواجهه با خشکسالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن