دکتر حسن شهبازی

دکتر حسن شهبازی استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسن شهبازی

Dr. Hasan Shahbazi

استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مردم شهرستان یزد درخصوص آنفلوآنزای خوکی (H۱N۱)A در سال ۱۳۸۹ (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 13، شماره: 1
2 The Comparison of the Characteristics of Effective Teaching from Instructors and Students viewpoint, Yazd Shahid Sadooghi University of Medical Sciences (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 2، شماره: 4
3 The Effect of Education on Improvement of Preventive Behaviors of Cardiovascular Diseases among Yazd City Restaurants Master Chefs (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 3، شماره: 2
4 بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر یزد نسبت به سرطان پوست و رفتارهای محفاظت کننده در برابر نورخورشید (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 6
5 بررسی رابطه خوشبینی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاههای شهر یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 12، شماره: 2
6 رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت واژینال-کاندیدا آلبیکنس در زنان دیابتی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در شهر یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 4
7 مقایسه تاثیر دو روش آموزشی پمفلت و فیلم آموزشی بر آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان ادارات دولتی شهر یزد در مورد عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Designing and Psychometrics of a Questionnaire to Access the Skills of Health-Workers in Providing Self-Care Program for Pre-diabetic Individuals by PRECEDE-PROCEED Model (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
2 Effect of Family-Centered Education on Promoting Caries Prevention Behaviors in Infants; Case study of Ahvaz City, Iran (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
3 Investigation of Preventive Behaviors of Early Childhood Caries among Mothers Referring to Comprehensive Health Service Centers in Ahvaz (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
4 تاثیرنوع فعالیت بدنی بر میزان افسردگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس متوسطه استان کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش