دکتر تقی شهرابی فراهانی

دکتر تقی شهرابی فراهانی استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر تقی شهرابی فراهانی

Dr. Taghi Shahrabi Farahani

استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از عصاره گیاه میرتکس به عنوان بازدارنده خوردگی فولاد در محلول اسید کلریدریک (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 11، شماره: 4
2 Impact of Environmental Parameters on the Corrosion Inhibition of ۷- Hydroxyphenoxazone: an Experimental and Artificial Neural Network Study (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی خوردگی دوره: 7، شماره: 24
3 Inhibitive Assessment of N-(۸-bromo-۳H-phenoxazin-۳-ylidene)-N,N’-Dimethylaminium, as a Novel Corrosion Inhibitor for Mild Steel in ۱.۰ M HCl (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته و فرآوری دوره: 2، شماره: 3
4 پیش بینی زمان شکست در خوردگی تنشی فولاد زنگ نزن ۳۰۴ در محیطهای آبی کلریدی توسط شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 27، شماره: 1
5 پیش بینی زمان شکست در خوردگی تنشی فولاد زنگ نزن ۳۰۴ در محیطهای آبی کلریدی توسط شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز شکست خط لوله فولادی انتقال گاز ایران در اثر ترک برداری خوردگی تنشی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
2 اثر افزودن تری اتانول آمین به سوسپانسیون بر روی خواص پوشش های هیدروکسی آپاتیت ایجاد شده به روش الکتروفورتیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
3 اثر پارامترهای الکتریکی در طول فرآیند رسوب نشانی الکتروفورتیک نانوذرات تیتانیا بر روی سینتیک ایجاد رسوب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
4 اثر پلی اتیلن گلیکول به عنوان بایندر و توزیع کننده بر رسوب نشانی الکتروفورتیک نانوذرات هیدروکسی آپاتیت (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
5 ارزیابی عملکرد نوعی عصاره گیاهی به عنوان بازدارنده خوردگی فولاد در محیط اسیدسولفوریک نیم مولار (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
6 استفاده از پیگمنت های سرامیکی برای ساخت بتن رنگی در جهت کاهش خوردگی آرماتورها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران
7 بازدارندگی خوردگی فولاد خط لوله X65 در محیط کربنات یک نرمال/ بی کربنات یک نرمال توسط بازدارنده 2-بوتین -1 ، 4- دی ال (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
8 بررسی اثر الکتروکاتالیستی تولید هیدروژن پوشش کامپوزیتی کبالت- نیکل بر روی اکسید گرافن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
9 بررسی اثر pH محلول بر پوشش های چیتوسانی حاصل از فرآیند رسوب نشانی الکتروفورتیک از محلول های الکلی مختلف (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
10 بررسی تاثیر عوامل مختلف بر تشکیل رسوبات کلکریوس توسط سیستم جریان پالسی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
11 بررسی خواص خوردگی پوشش نانو ذرات اکسید تیتانیوم اعمال شده بوسیله فرایند سل - ژل بر روی فولاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
12 بررسی خواص خوردگی و نانوساختاری پوشش های نانو ذرات اکسید تیتانیوم مورد استفاده در سنسورهای گازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته
13 بررسی عملکرد بازدارندگی نوعی ترکیب آروماتیک هتروسیکلی روی خوردگی فولاد در محیط اسیدکلریدریک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
14 بررسی مقاومت به خوردگی پوششهای نانواکسیدسریم به روش سل ژل بر روی آلیاژ آلومینیوم (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
15 بررسی مکانیزم تشکیل پوشش نانو کامپوزیت نیکل -سریا با استفاده از روشهای بازتابش درجا و الیپسومتری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
16 بررسی میکروساختار و خواص الکتروشیمیایی پوششهای تبدیلی نانواکسید سریم دوستدار محیط زیست برروی آلیاژ های آلومینیوم (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
17 بررسی میکروساختار و خواص الکتروشیمیایی تبدیلی نانو اکسید سریم دوستدار محیط زیست بر روی آلیاژهای آلومینیوم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
18 بررسی نقش کلر و اکسیژن در خوردگی الکتروشیمیایی ناشی از سیلان الیاژهای الومینیم - منیزیم AA5083-H321 در محیط NaCl (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
19 بهبود راندمان بازدارندگی SAMs شیف بازها روی مس در محیط سولفوریک اسید به کمک آلکان تیولها (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی خوردگی ایران
20 بهینه سازی شرایط تشکیل رسوبات کلکریوس برفولادسازی کربنی در اب دریا با استفاده از روش تاگوچی (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
21 پتانسیل روش نوین پاشش حرارتی HVAF در اعمال پوشش های میانی NiCrAlY (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
22 تاثیر پلی اتیلن گلیکول در کاهش درصد ترک نانو پوششهای تهیه شده به وسیله روش سل - ژل (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
23 تاثیر فرکانس اعمال پتانسیل پالسی برمورفولوژی و سینتیک تشکیل رسوبات کلکریوس برروی فولاددر آب دریای شبیه سازی (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
24 چگونه می توان یک سیستم حفاظت کاتدی بهینه طراحی کرد؟ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران
25 خواص حفاظت از خوردگی فعال پوشش اپوکسی-سیلانی بهبود یافته با نانومخازن حاوی بازدارنده ی سبز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
26 خواص مورفولوژیکی پوشش های کامپوزیتی نیکل - اکسید تیتانیوم تهیه شده به وسیله ی رسوب نشانی الکتریکی جریان مستقیم (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
27 رسوب نشانی الکتروفورتیک نانوکامپوزیت هیدروکس یآپاتیت -چیتوسان - تیتانیا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
28 رسوب نشانی الکتروفورتیک نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت-چیتوسان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
29 روشی جدید برای تعیین ضریب الحاق (فاکتور f) ذرات در طول رسوب نشانی الکتروفورتیک با مطالعه درجای سینتیک ایجاد رسوب (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
30 شبیه سازی اثر سطح الکتروشیمیایی فعال در خواص تولید هیدروژن پوشش متخلخل نیکل-مس در محیط قلیایی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
31 شبیه سازی مقاومت خوردگی آند (RuO(۲)-TiO(۲ اصلاح شده با اکسید گرافن اکسید گرافن احیا شده در فرآیند کلر- قلیا با رویکرد طراحی آزمایش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
32 مطالعه مکانیزم بازدارندگی فیلم های خود مجموعه ساز شیف بازهای N,N'-Ethylen-bis(salicylidenimine) و N,N'-ortho-Phenylen-bis(salicylidenimine) روی مس در محیط کلریدی در دمای محیط (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی خوردگی ایران
33 مقایسه تشکیل و رشد رسوبات کلکریوسبر روی مسو فولاد ضدزنگ L316 با فولاد نرم (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
34 نانومخازن هوشمند برپایه ی نانوتیوب های هالویزیت، بارگذاری شده با بازدارنده ی خوردگی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
35 نقش مقدار نیکل بر ریزساختار و کارایی محافظتی پوشش های آلومیناید نیکلی ایجاد شده روی آلیاژ y-TiAl (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
36 نگاهی آماری بر پیشرفت و توسعه علم بازدارنده های خوردگی طی سیزده دوره کنگره ملی خوردگی ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
37 نیتروکربوراسیون مایع فولاد ضد زنگ فریتی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی خوردگی ایران