دکتر مجید شیخ محمدی

دکتر مجید شیخ محمدی دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مجید شیخ محمدی

Dr. Majid Sheikhmohammady

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه یک مدل تحلیل رفتار دشمن با استفاده از مدل های مخفی مارکوف بر اساس مشاهدات جنگ الکترونیک در صحنه های جنگ پیچیده (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 7، شماره: 1
2 ارزیابی معیارهای عملیات شبکه محور بر پایه روش دیمتل (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 7، شماره: 1
3 الگوی انتخاب راه کار عملیاتی برای مقابله عملیات شبکه محور (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 7، شماره: 2
4 Modeling and Analyzing a Complex Real-World Conflict Using the Graph Model for Conflict Resolution (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 15، شماره: 3
5 بکارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید چند هدفه جهت حل مدل توسعه یافته تعیین اندازه واگن های باری در صنعت حمل و نقل ریلی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 4
6 بهینه کاوی ابزارها و تجارب سیاست گزاری به منظور بهبود حفاظت زمین های کشاورزی پیرامون شهرها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 2
7 توسعه مدل مکان یابی دوربین های پلاک خوان در جاده های ایران جهت پوشش مسیرهای حرکتی مبدا– مقصد وسایل نقلیه باری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 11، شماره: 1
8 طراحی مدل هماهنگی در زنجیره تأمین رقابتی با استفاده از رویکرد نظریه بازی با همکاری و بدون همکاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 10، شماره: 29
9 مدل ارزیابی آسیب پذیری های عملیات شبکه محور مبتنی بر فرایند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 2، شماره: 1
10 مدل بازدارندگی در فضای سایبر مبتنی بر گراف حمله باورهای بیزی با استفاده از ترجیحات مخاطره آفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 7، شماره: 1
11 مدل سازی تصمیم گیری برای کشف و شناسایی ریزپرنده در فضای جنگ الکترونیک با تاثیر مولفه های هزینه و برد عملیاتی بر اساس نظریه بازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 6، شماره: 3
12 مدل سازی و تحلیل سناریوی جنگ فرماندهی و کنترل بین دو کشور متخاصم بر اساس نظریه بازی ها در حالت غیر همکارانه (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 4، شماره: 4
13 مدل سازی و شبیهسازی عملیات تمام طیف (مطالعه موردی عملیات آمریکا در شهرک صدر بغداد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 41
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Decision Analysis Approach to Multilateral Negotiations (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
2 ارائه چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد سازمانی چند سطحی مبتنی بر مدل های رایج ارزیابی عملکرد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 تئوری پشیمانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 تصمیم گیری با استفاده از تئوری افسوس و تاثیر فیدبک روی آن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 چارچوب مفهومی سامانه ی سامانه ها و لزوم توجه به آن در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 رویکرد نظریه بازی ها در تقابل رقابت بین نویسندگان بدافزار و تحلیل گران سیستم های امنیتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه
7 مدلسازی و تحلیل استراتژیک بحران آب در ایران با رویکردنظریه بازیها (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
8 مدلسازی و تحلیل مناقشه قیمت گذاری خودروهای داخلی با رویکرد نظریه بازی ها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 مقایسه روش های MCDM در راستای توسعه منابع تجدیدپذیر در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی