دکتر فاطمه زهرا صابری فر

دکتر فاطمه زهرا صابری فر استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فاطمه زهرا صابری فر

Dr. Fatemeh Zahra Saberifar

استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.