دکتر محمد حسنوند

دکتر محمد حسنوند دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی/ قاضی دیوان عدالت اداری / مدرس دانشگاه های تهران

دکتر محمد حسنوند

Dr. Mohammad Hasanvand

دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی/ قاضی دیوان عدالت اداری / مدرس دانشگاه های تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان سنجی اعمال اصل علنی بودن دادرسی در دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 4، شماره: 12
2 تحدید حق افراد بر تغییر نام، مطالعه موردی یک رای قضایی (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 7، شماره: 25
3 تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 81، شماره: 99
4 حقوق عمومی در مفهوم قانون (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای نوین حقوق اداری دوره: 1، شماره: 1
5 صلاحیت مرجع صالح نسبت به مسئله بورسیه های وزارت علوم (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 8، شماره: 29
6 ضابطه مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویه ی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 3، شماره: 7
7 گذار از قاعده تقنینی به قاعدهگذاری قضایی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری با تاکید بر حقوق استخدامی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 112
8 مرجع صالح رسیدگی به دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی به طرفیت دولت (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 6، شماره: 21
9 موردکاوی مفهوم «استفاده عمومی» در تملک اموال خصوصی جهت اجرای طرح های عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 6، شماره: 20
10 واکاوی معیار جبران عادلانه در تملک املاک خصوصی جهت استفاده عمومی توسط دولت (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 7، شماره: 23
11 هنر نگارش آرای قضایی (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 7، شماره: 22
12 یادداشت هایی بر گزیده ی آرای قضایی دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی