دکتر مهدی حیدری

دکتر مهدی حیدری دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

دکتر مهدی حیدری

Dr. Mehdi Heydari

دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر رهاسازی کوتاه مدت و بلندمدت از زراعت بر ترکیب پوشش گیاهی و بانک بذر خاک و مقایسه آن با جنگل کمتر دست خورده در ناحیه رویشی زاگرس (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 9، شماره: 17
2 اثرات کوتاه مدت آتش سوزی با شدت های مختلف بر ترکیب و تنوع بانک بذر خاک در اکوسیستم جنگلی زاگرس، شهرستان سیروان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 9
3 ارزیابی تنوع گونه‌های گیاهی زیراشکوب بین گروه‌های اکولوژیک در ارتباط با برخی از عوامل محیطی در جنگل‌های شهرستان باغملک (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 2
4 بررسی اثرات جاده جنگلی بر پوشش گیاهی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، (مطالعه موردی: جنگل های شفارود، سری ۲) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 2، شماره: 3
5 بررسی الگوی پراکنش مکانی گونه های گیاهی شاخص در گروه های اکولوژیک (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده مانشت ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 17
6 بررسی برخی عوامل مؤثر بر پراکنش گونه شن(Lonicera nummulariifolia Jaub. & Spach) در جنگل‌های زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 4
7 بررسی تلقیح بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii L.) با باکتری های محرک رشد بر برخی صفات فیزیولوژیک تحت سطوح مختلف تنش کم آبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 10، شماره: 19
8 پهنه بندی،توزیع و منشاء هیدروکربن های نفتی کل (TPH) و آلاینده های فلزی در رسوبات خور ماهشهر، خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
9 تاثیر ارتفاع از سطح دریا و فصل بر خصوصیات فیزیولوژیکی برگ گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: ایلام) (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 35
10 تاثیر تغییر کاربری اراضی از جنگل به زراعت و رهاسازی از زراعت بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در اکوسیستم جنگل زاگرس (مطالعه موردی: پارک جنگلی چغاسبز، استان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 1
11 تحلیل روند فراوانی روزهای گردوغبار در استان ایلام و تاثیر آن بر سلامت عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 1
12 ترسیب کربن و رابطه آن با برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در خاک توده طبیعی بلوط و جنگل کاری های شهرستان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 10
13 تهیه نقشه پراکنش شدت خشکیدگی جنگل‌های بلوط زاگرس با استفاده از آمار مکانی و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 3
14 تهیه نقشه کاربری اراضی با طبقه بندی شیء پایه با تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالای WorldView ۲ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 4
15 مدل سازی زادآوری گونه بلوط ایرانی در جنگل های زاگرس با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 9، شماره: 18
16 مدل سازی و پهنه بندی مناطق مستعد آتش سوزی در جنگل های زاگرس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی بر پایه رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 2
17 مقایسه برخی ویژگی های فیزیکی- شیمیایی و میکروبی خاک در ارتباط با خشکیدگی درختان بلوط در طبقات مختلف ارتفاع از سطح دریا در جنگل های زاگرس جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 16
18 مقایسۀ خصوصیات خاک و تنوع گونه‌ای قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همزیست با گونۀ ارغوان (Cercis griffithii Boiss.) در رویشگاه طبیعی و دست کاشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 6، شماره: 1
19 نوع گونه های گیاهی علفی و چوبی در رابطه با موقعیت های مختلف فیزیوگرافی با استفاده از شاخص های عددی و غیرعددی در جنگل های کوهستانی زاگرس (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 5، شماره: 9
20 واکاوی اثرهای اقتصادی خشکیدگی درختان بلوط بر روستائیان شهرستان ملکشاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر نوع و مقدار بیوچار در رشد گیاهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
2 اولویت بندی عوامل موثر در تخریب زیستگاه های منطقه حفاظت شده دینارکوه در استان ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
3 اهمیت بررسی فلورستیک (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
4 بیوچار و نقش آن در حفظ سلامت خاک (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 پهنه بندی ریسک آتش سوزی در جنگل های زاگرس جنوبی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
6 نقش گردشگران در تخریب مناطق جنگلی حفاظت شده ناحیه رویشی زاگرس (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران