دکتر محمود مانی

دکتر محمود مانی استاد
دانشکده مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمود مانی

Dr. Mahmoud Mani

استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Experimental Investigation of using Plasma Actuators as Virtual Gurney Flap (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی هوافضا دوره: 14، شماره: 1
2 Investigating the Effect of Different Winglet Cant Angles on a Supercritical Wing Aerodynamic Efficiency at Lower Reynolds numbers (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی هوافضا دوره: 14، شماره: 1
3 بررسی اثر دما بر اشتعال فواره متان-هوا با استفاده از روش شبیه سازی گردابه های بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 9، شماره: 2
4 بررسی اثر صدمه بر مشخصات ائرودینامیکی بال با در نظر گرفتن آثار جریان سه بعدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا دوره: 4، شماره: 2
5 بررسی تجربی تاثیر عملگر پلاسمای تخلیه سد دیالکتریک بر توزیع فشار در مجاورت سطح (دریافت مقاله) مجله مهندسی هوانوردی دوره: 22، شماره: 2
6 بررسی تجربی لایه مرزی روی یک ایرفویل مافوق بحرانی نوسانی (پیچ) در جریان تراکم پذیر با استفاده از سنسورهای فیلم داغ (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 3
7 بررسی تجربی نقش عدد رینولدز و اثرات انسداد جریان بر خصوصیات آیرودینامیکی یک مدل استاندارد در رژیم گذرصوت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی تجربی هندسه های مختلف مولدهای پلاسماییِ جریان گردابه ای در کنترل جریان تراکم پذیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا دوره: 9، شماره: 1
9 بررسی عددی اثر دمای اولیه بر اشتعال در جریان بدون لایه برشی (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 11، شماره: 1
10 بررسی عملکرد آیرودینامیکی یک مدل تجربی بال شکل پذیر با طول دهنه متغیر (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 27، شماره: 1
11 مطالعه تجربی فشار مبنا در اجسام دو بعدی و تقارن محوری و ارزیابی روشهای نظری توسط آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 23، شماره: 1
12 مطالعه تجربی فشار مبنا در اجسام دو بعدی و تقارن محوری و ارزیابی روشهای نظری توسط آن (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 23، شماره: 1
13 مطالعه مشخصات آیرودینامیکی یک ایرفویل فوق بحرانی با پیکره بندی برآافزای دو المانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Experimental Analysis of the Flow over Plunging Airfoil in the Post Stall Regin (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
2 آشکارسازی تجربی جریان هوا حول خودروی دناپلاس با هدف شناسایی نواحی مستعد نویز آیروآکوستیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو
3 آشکارسازی جریان برروی مدلهای بال نامحدود با صدمه هایی به شکل مثلث مستقیم و معکوس برای دو وتر متفاوت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
4 آشکارسازی جریان روی مدل ایرفویل صدمه دیده با استفاده از روش نخ سبک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
5 آنالیز آیرودینامیکی وانت مزدا (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
6 Design of high-frequency blowing system for flow control (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
7 The Experimental and Numerical Investigation of the E361 Airfoil Equipped with the Gurney Flap and Vortex Generator (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
8 بررسی آیرودینامیکی جریان حول اجسام بلاف سه بعدی در اعداد رینولدز مختلف (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
9 بررسی اثر پروفیل سرعت خروجی بر ساختار جت دایروی با استفاده از روش گردابه های بزرگ (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
10 بررسی اثرات آیرودینامیکی گارنی فلپ بر ایرفویل ناکا ۰۰۱۲ در حرکت نوسانی پیچشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مکانیک ،برق، مهندسی هوافضا و علوم مهندسی
11 بررسی اشتعال جت متان-هوا با استفاده از روش شبیه سازی گردابه های بزرگ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
12 بررسی تاثیر آیرودینامیکی قرار دادن مولد گردابه بر روی مدل خودرو (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
13 بررسی تاثیر تغییر ایرفویل پره در عملکرد توربین باد محور عمودی ساونیوس (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
14 بررسی تجربی آیرودینامیک مدل ورودی هوای دوقلو، با انجام تستهای استاتیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
15 بررسی تجربی اثر فرکانس کاهش یافته بر دنباله ناپایدار ایرفویل نوسانی در راستای قائم (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
16 بررسی تجربی اثرات اندازه زبری برروی بالواره تحت حرکت نوسانی پیچشی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
17 بررسی تجربی اثرات دیواره برروی ایرفویل درنوسان سینوسی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
18 بررسی تجربی ایرودینامیک خودروی وانت مزداB2000 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
19 بررسی تجربی به کارگیری محرک های پلاسمایی به عنوان گارنی فلپ مجازی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
20 بررسی تجربی تاثیر پلنفرم های مختلف وینگلت بر کارایی آیرودینامیکی بال ناکا 641412 (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
21 بررسی تجربی تاثیر زوایای نصب مختلف وینگلت بر کارایی آیرودینامیکی بال با ایرفویل فوق بحرانی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
22 بررسی تجربی تاثیر قراردادن مولدهای گردابه بر عملكرد آیرودینامیكی خودروی دناپلاس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو
23 بررسی تجربی توزیع اعوجاج در ورودی هوای دوقلوی زیر صوت ، با انجام تستهای دینامیکی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
24 بررسی تجربی توزیع فشار درمقاطع مختلف مدل ورودی هوای دوقلو با انجام تستهای استاتیکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
25 بررسی تجربی مشخصات هندسی پره های مختلف به منظور کنترل گردابه نوک بال (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
26 بررسی سرعت شوک در فشارهای مختلف لوله شوک (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
27 بررسی عددی تاثیر وینگلت بر مشخصات آیرودینامیکی بال با ایرفویل فوق بحرانی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران
28 بررسی عددی جریان پایا حول ایرفویل مجهز به فلپ گارنی و مولد گردابه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
29 بررسی عددی مشتقات پایداری دمپینگ یک ایرفویل تحت حرکت نوسانی پیچشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
30 بهبود آیرودینامیك خودروی دناپلاس به منظور كاهش یا حذف منابع نویز آیروآكوستیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو
31 بهبود عملکرد خنک کاری خودرو با بهره گیری از کنترل جریان غیرفعال و به کارگیری شبیه سازی سه بعدی-یک بعدی و آزمون های جاده ای (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
32 بهینه سازی آیرودینامیکی بالک بال و بررسی عددی و آزمایشگاهی اثر این افزونه بر جریان حول نوک بال (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
33 تحلیل تجربی مشخصات آیرودینامیکی یک بال نامحدود با صدمه به شکلهای دایروی و گوشه دار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
34 توسعه یک روش اندازه گیری به منظور تحلیل میدان جریان سه بعدی با استفاده از پراب تک جهته جریان سنج سیم داغ (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
35 روشی در محاسبه ضرایب دینامیکی بال هواپیما با استفاده از توزیع فشار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
36 شبیه سازی عددی جریان دو بعدی حول ایرفویل در رژیم های مختلف جریان با استفاده از معادلات ناویر - استوکس لایه نازک به روش حجم محدود (دریافت مقاله) ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
37 شبیه سازی عددی جریان هوا در اطراف یک ساختمان و مطالعه ساختار معماری بر ویژگی های آیرودینامیکی آن (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
38 طراحی و ساخت دستگاه آشکارساز ناپایداری ریلی – تیلور به منظور بررسی مفهوم طول موج بحرانی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
39 طراحی یک دیفیوزر مافوق صوت ایده آل با استفاده از صفحات متغیر (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
40 کاهش ضریب پسای نمونه استاندارد خودرو با استفاده از کنترل جریان غیرفعال (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
41 کنترل وضعیت سه محوره ماهواره انعطافپذیر و کنترل فعال ارتعاشات با استفاده از کنترل مود لغزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک
42 مروری بر اثر وینگلت روی کارائی بال (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
43 مطالعه آزمایشگاهی استفاده از مولدهای گردابه پلاسمایی با اشکال مختلف به عنوانوینگلت مجازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی
44 مطالعه ایرودینامیکی بدنه های مدور و غیرمدور متصل به بال (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
45 مطالعه تجربی اثر ارتفاع گارنی فلپ بر عملکرد ایرفویل هایی با انحنا و ضخامت مختلف (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
46 مطالعه تجربی اثرات آیرودینامیکی محر کهای پلاسمایی بر ایرفویل ناکا ۰۰۱۲ در حرکت نوسانی پیچشی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران
47 مطالعه تجربی اثرات تخلخل بر عملکرد آیرودینامیکی و آیروآکوستیکی ی ک ایرفویل با انحنای بسیار زیاد (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران
48 مطالعه تجربی اثرات تخلخل دایروی و مربعی بر عملکرد آیرودینامیکی و آیروآکوستیکی یک ایرفویل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
49 مطالعه تجربی اثرات محرک های پلاسمایی خطی و مارپیچی بر عملکرد آیرودینامیکی یک ایرفویل متقارن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
50 مطالعه تجربی ساختار جریان تداخلی جت ناشی از صدمه با شکلهای مختلف بر روی یک بال نامحدود (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
51 مطالعه تجربی عملکرد آیرودینامیکی بال نامحدود صدمه دیده با درنظرگرفتن اثر رینولدز (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
52 مطالعه عددی اثرات شکل آنتن های مختلف بر عملکرد آیرودینامیکی یک خودروی سدان (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
53 مطالعه فرکانسی افزودن گارنی فلپ پلاسمایی بر میدان جریان حول صفحه تخت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا
54 مقایسه عملکرد سیستم خنک کاری خودروی تارا و پژو ۳۰۱ با به کارگیری دینامیک سیالت محاسباتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی
55 واماندگی سبک دینامیکی برروی بالواره دارای زبری تحت نوسان انتقالی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران