دکتر محمود مانی

دکتر محمود مانی استاد مهندسی هوافضا، دانشگاه امیرکبیر

دکتر محمود مانی

Dr. Mahmoud Mani

استاد مهندسی هوافضا، دانشگاه امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.