دکتر سیدحامد مهنه

دکتر سیدحامد مهنه دانشیار پژوهشگاه هوافضا

دکتر سیدحامد مهنه

Dr. Hamed Hashemi Mehne

دانشیار پژوهشگاه هوافضا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.