دکتر حسین ذوالقرنین

دکتر حسین ذوالقرنین استاد، گروه زیست فناوری دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

دکتر حسین ذوالقرنین

Dr. Hossein Zolgharnein

استاد، گروه زیست فناوری دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر شوری بر میتوکندری های سلول های کلراید آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 2، شماره: 4
2 اثرات پروبیوآنزیم تغذیه ای بر شاخص های رشد، خون شناسی و پاسخ های ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 1
3 ارزیابی اکولوژیکی جلبک های قهوه ای ماکروسکوپی سواحل استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 14، شماره: 2
4 ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی پپتید های تخلیص شده از هیدورلیز روتیفر Brachionus plicatilis (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 25، شماره: 2
5 ارزیابی و مقایسه توانایی باکتری های سودوموناس بومی منطقه خورموسی در حذف ترکیبات آروماتیک حلقوی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 37، شماره: 58
6 Molecular genetics and ecological divergence time study of the cone snail species in the Persian Gulf (دریافت مقاله) مجله بیوسیستماتیک حیوانات دوره: 13، شماره: 1
7 Persian Gulf Cone Snail Venom (Conus coronatus): First Report as A Potential Source of Antagonist Conotoxins (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 9، شماره: 3
8 Screening, isolation and study of antifungal activity of marine actinomycetes from Deylam nearshore sediments (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 9، شماره: 4
9 بررسی تاثیر افزودن سطوح مختلف مونت موریلونیت (Montmorillonite) بر برخی شاخص های رشد و خونی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 27، شماره: 6
10 بررسی تاثیر پروبیوآنزیم بر بیان ژن های وابسته به ایمنی و کنترل بیماری دهان قرمز (yersiniosis) در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 26، شماره: 1
11 بررسی تغییرات ریخت شناختی گل خورک (Boleophthalmus dussumieri) در محدوده سواحل استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 3
12 بررسی تنوع جمعیتی صدف مروارید ساز لب سیاه (Pinctada persica) در جزایر خارک، شیدور، هندورابی و لارک توسط روش PCR-RFLP (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 19، شماره: 2
13 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های نرم تن مرکب (Sepia pharaonis) به روش میکروستلایت در مناطق بندرعباس و بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 16، شماره: 2
14 بررسی تنوع ژنتیکی جنسCrassostrea در سواحل بندر امام خمینی با روش تعیین توالی ژن ۱۶S rRNA (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 14، شماره: 3
15 بررسی تنوع ژنتیکی درختان حرا در سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش مولکولی RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 13، شماره: 4
16 بررسی تنوع ژنتیکی کفشک ماهی گرد (Euryglossa orientalis) سواحل خوزستان و بوشهر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 5، شماره: 3
17 بررسی تنوع ژنتیکی لاک پشت دریایی منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) موجود در دو جزیره کیش و قشم با استفاده از تعیین توالی ناحیه D-loop ژنوم میتوکندری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 3، شماره: 1
18 بررسی تنوع ژنتیکی ماهی گل خورک (Periophthalmus waltoni) با استفاده از نشانگر های RAPD در خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 11، شماره: 3
19 بررسی تنوع ژنتیکی میگوی سفید (Metapenaeus affinis) در سواحل خلیج فارس (استان خوزستان) با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارهای (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 3
20 بررسی توارث مندلی در هیبرید حاصله از ماهی شاه کولی ماده و سیاه کولی خزری نر با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 10، شماره: 2
21 بررسی تهیه آنزیم های لیزوزیم و ناتوکیناز در سوبسترای کیتینی پوسته Litopenaeus vannamei و Portunus pelagicus (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 31، شماره: 2
22 بررسی جمعیت ماهی راشگوی معمولی(Eleutheronema tetradactylum ) در سواحل خلیج فارس با کمک نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 12، شماره: 1
23 بررسی ساختار جمعیتی خیار دریایی Holothuria parva با استفاده از توالی یابی ژن ریبوزومال میتوکندری (۱۶S rRNA) در سواحل شمالی خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 14، شماره: 4
24 بررسی ساختار ژنتیکی صدف مروراید ساز لب سیاه Pinctada sp. persica با استفاده از توالی یابی ژن سیتوکروم اکسیداز I میتوکندری در خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 12، شماره: 4
25 بررسی ساختار ژنتیکی ماهی شوورت Sillago sp. در سواحل هرمزگان با بکارگیری نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 13، شماره: 2
26 بررسی فیلوژنی و زمان اشتقاق گونه های کلاد Neogastropoda در آب های خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 1
27 بررسی مولکولی و مورفولوژیک گونه Cellana karachiensis در جزیره قشم (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 7، شماره: 0
28 بهینه سازی استحصال کیتین و کیتوزان خالص از پوسته کیتینی گونه های Litopenaeus vannamei و Portunus pelagicus (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 2
29 پاسخ نشانگر متالوتیونین در صدف دوکفه ای Crassostrea sp. به گرادیان جیوه و کادمیوم (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 7، شماره: 3
30 تجزیه زیستی بیس فنل آ با استفاده از باکتری بومی جدا شده از رسوبات خورموسی (خلیج فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 20، شماره: 3
31 تجمع زیستی فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب و مس در دو کفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 10، شماره: 3
32 تعیین تنوع ژنتیکی جمعیت ماهیان گورخری Aphanius ginaonis و Aphanius dispar در آبهای داخلی هرمزگان و بوشهر با استفاده از نشانگر مولکولیPCR-RFLP (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 17، شماره: 1
33 تعیین تنوع ژنتیکی گونه بومی و نادر آب های داخلی ایران، ماهی گورخری گنو Aphanius ginaonis با استفاده از مارکر مولکولی PCR-RFLP (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 6، شماره: 4
34 تعیین غلظت نیمه کشنده (LC۵۰ ۹۶h) فلز سنگین کادمیوم در گونه ی جدید اویستر Crassostrea sp. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 14، شماره: 2
35 تغییر تعداد یاخته های کلراید در تیغه ثانویه و رشته های آبششی ماهی زروک پرورشی (.Scatophagus argus L) در شوری های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 2
36 تنوع زیستی روتیفرهای پلانکتونیک در امتداد گرادیان افقی شوری در مصب رودخانه بهمنشیر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 3
37 جداسازی، شناسایی و کلونینگ ژن هورمون رشد ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در باکتری E.coli (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 14، شماره: 4
38 شناسایی جنس (Lydia (Brachyuran: Oziidae براساس مطالعات مولکولی و فراساختاری اولین گونوپود جنس نر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 4
39 شناسایی گونه (Callista umbonella (bivalve: Veneridae با تاکید بر مطالعات مورفولوژیک و مولکولی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 1
40 شناسایی مورفوتایپ های رنگی گونه (Leptodius exaratus (Brachyuran: Xanthidae بر اساس مطالعات مولکولی و میکروسکوپ الکترونی (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 26، شماره: 3
41 شناسایی مورفولوژیک و مولکولی جلبکهای قهوه ای Padina sp. (Thivy, ۱۹۶( در سواحل بندر لنگه، خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 15، شماره: 2
42 شناسایی مورفولوژیک و مولکولی گونه غالب خیار دریایی در منطقه اولی (خلیج فارس-استان بوشهر) و آنالیز برخی ترکیبات دیواره بدن آن (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 3
43 شناسایی مولکولی اویستر جنس Saccostrea در سواحل شمالی خلیج فارس با استفاده از ژن COI میتوکندری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 3
44 شناسایی مولکولی و فیلوژنی گونه های جنس Nerita در سواحل صخره ای شمال خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 25، شماره: 2
45 ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنلی و ترکیبات فلانوئیدی ماکروجلبک های سواحل شمالی خلیج فارس در استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 14، شماره: 1
46 غربال‏ سازی و شناسایی سویه کارا در جذب اکسی ‏آنیون ‏های سلنیوم به منظور تصفیه زیستی فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 5، شماره: 17
47 فیلوژنی مولکولی Vetigastropoda براساس ژن های میتوکندریایی COI و S rRNA۱۶ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 2
48 کلونینگ ژن هورمون رشد (GH) فیل ماهی (Huso huso) در سازه های لنتی ویروسی و غیر ویروسی و بررسی بیان ژن در سلولهای بنیادی جنینی انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 13، شماره: 1
49 گزارش نخستین مشاهده Capitella sp (کرم های حلقوی: پرتاران) در جنوب دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 4
50 مطالعه اثرات شوری های مختلف بر فراوانی و مساحت سلول های کلرایددر آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 23، شماره: 2
51 مطالعه بافت شناسی مجرای تولید توکسین های پپتیدی و تحویل آن ها در حلزون مخروطی دریایی (Conus frigidus, Reeve ۱۸۴۸) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 17، شماره: 2
52 معرفی دو گونه حلزون مخروطی از سواحل قشم، حاوی کونوتوکسین های تسکین دهنده درد در موش سوری (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 9، شماره: 3
53 معرفی گونه Chondrilla sp PG A ۲۰۱۵ از آب های ساحلی بوشهر (اولی جنوبی) با استفاده از ساختار مورفولوژی و روش ژنتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 1
54 مقاله علمی – پژوهشی: شناسایی مولکولی خرچنگ گرد (Brachyuran: Oziinae) Epixanthus frontalis از سواحل صخره ای استان بوشهر با استفاده از روش بارکدگذاری DNA (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 30، شماره: 4
55 مقایسه روش های متفاوت استخراج DNA از بافت های مختلف حلزون مخروطی دریایی Conus coronatus (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 4، شماره: 4
56 مقایسه قدرت ضد رادیکالی و ضد باکتریایی ماکروجلبک هادر سواحل شمالی خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 24، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات تجمیعی سمیت میکروپلاستیک ها و فلزات سنگین بر آبزیان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست بر مناطق ساحلی
2 ارزیابی پتانسیل گیاه پالایی فلز روی در Avicenia marina اجتماعات حرا پارک ملی دریایی نایبند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
3 استفاده از پسماندهای کیتینی میگو و خرچنگ جهت تولید کیتین، کیتوزان و سوبسترایی برای تولید آنزیم پروتیاز توسط باکتری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران
4 استفاده از ویتلوژنین به عنوان ابزار پایش محیط های آبی آلوده به ترکیبات استروژنیک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
5 ISOLATION AND IDENTIFICATION OF LEAD RESISTANT BACTERIA FROM WASTEWATER OF THREE PETROCHEMICAL COMPANIES IN BUSHEHR PROVINCE (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
6 ISOLATION AND IDENTIFICATION OF MERCURY RESISTANT BACTERIA FROM THE HENDIJAN S BEACHES AND EVALUATION OF THEIR EFFICIENCY IN BIOREMEDIATION OF MERCURY CONTAMINATED ENVIRONMENTS (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
7 بررسی اثر Ph بر میزان برداشت یون آهن (ІІІ) از پسابهای صنعتی با استفاده از جبلک سارگاسوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
8 بررسی اثر غلظت بیوجاذب بر میزان درصد برداشت یون آهن (ІІІ) از پساب های صنعتی با استفاده از جلبک سارگاسوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
9 بررسی تجمع فلزات سنگین سرب و کروم در خرچنگ شناگرآبیPortunus) (pelagicus در سواحل استان هرمزگان (شهرستان بندرعباس) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
10 بررسی جمعیت ماهی راشگوی معمولی Eleutheronema tetradactylum در سواحل خلیج فارس با کمک نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
11 بررسی ژنتیکی مولدین میگوی وانامی مراکز تکثیر چوئبده آبادان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
12 بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت خیار دریایی Holothuria parvaبا استفاده از توالی یابی ژن ریبوزومال میتوکندری ( 16s Rrna) در خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
13 بررسی شرایط رشدی کفال بیاح Liza abu (Heckel, 1843) با استفاده از شاخص طولی -وزنی دربخش شمال غربی خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
14 بررسی فعالیت آنزیم ال _آسپارژیناز در ایزوله های اکتینومیسیتی جدا شده از رسوبات جزر و مدی و عمقی سواحل هرمزگان و بهینه سازی شرایط تولید آنزیم در فعال ترین ایزوله (دریافت مقاله) کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی
15 بررسی فیلوژنیک گونه های خانواده Penaeidae به روش تعیین توالی ژن mt-DNA در آب های شمالی خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
16 بررسی مقاومت نسبی باکتری های جداسازی شده از پساب صنعتی خوزستان به آلاینده کادمیوم (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
17 بررسی میزان غلظت فلز سنگین کادمیم در گیاه Phragmites australis و رسوبات رودخانه کارون در فصل بهار مطالعه موردی شهرستان خرمشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
18 بررسی میزان غلظت فلز سنگین کادمیم در گیاه Phragmites australis و رسوبات رودخانه کارون در فصل بهار مطالعه موردی شهرستان خرمشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
19 بررسی میزان غلظت فلزات سنگین (Zn,Pb,Cr) در رسوبات و میگو سفید هندی (Penaeus indicus) در سواحل استان هرمزگان ( بندرعباس ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
20 بررسی وابستگی عوامل تأثیر گذار غلظت بیوجاذب و pH بر میزان جذب بیولوژیکی یون آهن (ІІІ) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
21 بررسیپروتئین متالوتیونین به عنوان نشانگر آلودگی جیوه در ماهی زروک S. Argus خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
22 تعیین زمان بهینه جذب بیولوژیکی یون آهن (ІІІ) از پساب های صنعتی با استفاده از جلبک سارگاسوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
23 تنوع ریختی ماهی بیاحLiza persicus (Senou, Randall and Okiyama 1995)در نواحی شمالی خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
24 جداسازی باکتری‌های گرم مثبت تجزیه کننده نفتالن از رسوبات نفتی خور موسی و بررسی سیستماتیک رشد آن‌ها در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 جداسازی پپتیدهای زیست فعال فانوس ماهیان با استفاده از هیدرولیز آنزیمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی - منطقه ای آبزی پروری
26 جداسازی و شناسایی باکتریهای بومی مقاوم به بیس فنل آ از رسوبات دریایی خورموسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
27 حذف زیستی نفتالن توسط گونه سودوموناس آئروژینوزا (Pseudomonas aeroginosa) ‌جدا شده از رسوبات نفتی خورموسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
28 خرچنگ های جنس Pilumnus Leach,1815 در خلیج فارس و دریای عمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
29 ساختار ژنتیکی جمعیت های جنگل های حرا Avicennia marina در هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
30 شناسایی و جداسازی اکتینومیست های دریایی رسوبات جزر و مدی و عمقی سواحل هرمزگان و بررسی فعالیت ضد باکتریایی سویه های جداسازی شده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی
31 شناسایی و مطالعه رشد گونه Pseudomonas sp درمجاورت فلز مس (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
32 صید، شناسایی و استحصال زهر عروس دریایی گونه موجود در خلیج فارسRhopilema nomadica (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
33 مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت لاک پشت منقار عقابی Eretmochelys imbricate) )خلیج فارس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زیست شناسی
34 مقایسه موفولوژی سطح خارجی بدن حلزون های مخروطی جزیره قشم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
35 یک روش مناسب جهت جداسازی کونوپپتیدهای حلزون های ،Tricine-SDS-PAGE مخروطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور