دکتر علی نعمتی

دکتر علی نعمتی استاد خواص و کاربرد سرامیک ها و نسوزها دانشگاه صنعتی شریف

دکتر علی نعمتی

Dr. Ali Nemati

استاد خواص و کاربرد سرامیک ها و نسوزها دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصلاح نانورس جهت استفاده به عنوان جاذب مواد آلی (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 6، شماره: 4
2 اعمال پوشش سرامیکی زیرکونیا (ZrO۲) بر روی سطح آلیاژ آلومینیوم AA۲۰۲۴ توسط فرایند سل- ژل : بررسی خواص ساختاری و الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 1، شماره: 45
3 Effect of co-doping on hydrophilic and photoelectric properties of co-doped titania nanoparticles as a composition of electrode modifier (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته و فرآوری دوره: 7، شماره: 3
4 Effect of Silicon Carbide and graphite additives on the pressureless Sintering mechanism and microstructural characteristics of Ultra-High Temperature ZrB۲ Ceramics Composites (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته و فرآوری دوره: 6، شماره: 2
5 Synthesis and electrochemical properties of Sr۳Fe۱.۸Co۰.۲O۷ as a solid oxide fuel cell cathode (دریافت مقاله) فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران دوره: 8، شماره: 1
6 Synthesis, characterization and application of graphene oxide, graphene oxide quantum dots and graphene quantum dots in photoelectrochemical sensors (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته و فرآوری دوره: 7، شماره: 2
7 بررسی اثر افزودن نانو ذرات اکسید آهن (Nano-Fe2O3) بر ریزساختار و مقاومت به هیدراتاسیون دیرگدازهایی منیزیا- دولومایی(MgO-CaO) (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 10، شماره: 2
8 بررسی اثر افزودنی Cr۲O۳ بر خواص فیزیکی و مکانیکی جرمهای ریختنی حاوی اسپینل (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 6، شماره: 1
9 بررسی اثر Li۲O بر خواص شیشه- سرامیک ها بر پایه TiO۲ – F – (Li۲O) K۲O - B۲O۳ - MgO- Al۲O۳ - SiO۲ (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 4، شماره: 2
10 بررسی اثر عناصر انتقالی نانو بر تحولات فازی و ریزساختاری دیرگدازهای کم‌کربن MgO-C (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 8، شماره: 3
11 بررسی اثر گروه‌های اکسیژنی بر خواص مغناطیسی اکسیدهای گرافنی احیاء شده (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 9، شماره: 1
12 بررسی اثر نوع مواد اولیه بر فازهای تشکیل شده در سیمان های آلومینایی حاوی اسپینل (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 5، شماره: 3
13 بررسی پارامترهای حسگری نسبت به گاز اتانول و تعیین بند گپ در اثر افزودن اکسید نیکل به زیرکونیای پایدارشده با ایتریا (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 1
14 بررسی پایداری کلوییدی نانوذرات اکسید آهن در فرو سیال آب پایه با استفاده از فعال سطح های پلیمری شانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 1، شماره: 1
15 بررسی تاثیر آلومینای نانو سایز بر استحکام خمشی و دی الکتریکی پرسلان آلومینایی (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 8، شماره: 4
16 بررسی تاثیر افزودنی اکسید سریم و اکسید نیکل به زیرکونیای پایدار شده با ایتریا به عنوان حسگر گازی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 7، شماره: 3
17 بررسی تاثیر DMOAP با گروه دی متیل اکتا دسیل آمین پروپیل بر خواص ترشوندگی TMOS (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 7، شماره: 4
18 بررسی تاثیر شرایط زینترینگ بر خواص برقگیرهای نانو کامپوزیتی بر پایه ZnO (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 10، شماره: 4
19 بررسی تاثیر کلرید آمونیوم (NH۴Cl) و اندازه ذرات پودر آلومینیوم در تولید ویسکرهای نیتریدآلومینیوم(AlN) به روش نیتریداسیون مستقیم (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 34، شماره: 1
20 بررسی تاثیر میزان نقره نفوذی بر روی خاصیت ضد میکروبی سطح لعاب (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 6، شماره: 3
21 بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا سنتز شده به روش رسوب گذاری درجا در دمای پایین (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 32، شماره: 1
22 بررسی رفتار خوردگی پوشش سرامیکی هیبریدی زیرکونیا- ایتریا- بنزوتریازول اعمال شده بر روی سطح آلیاژ آلومینیوم AA۲۰۲۴ به روش سل- ژل (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 5، شماره: 2
23 بررسی رفتار شیشه سازی و تبلور شیشه- سرامیک سیستم ۴۵Li۲O-xTiO۲-(۵۵-x)P۲O۵ (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 2، شماره: 3
24 بررسی ساختار سیمان ژئوپلیمری با پراش اشعه ایکس و FTIR (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 7، شماره: 3
25 بررسی مقایسه ای اثر افزودن نانو ذرات اکسید آهن و زیرکونیم بر ریزساختار و خواص دیرگدازهای MgO-CaO (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 28، شماره: 2
26 پوشش دو لایه HA/TiO2 بر روی زیرلایه Ti-6Al-4V به روش کند و پاش مگنترون RF (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 6، شماره: 1
27 تاثیر افزودن SiC بر خواص برقگیرهای نانوکامپوزیت بر پایه ی ZnO زینتر شده در کوره ی میکروویو (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 9، شماره: 2
28 تاثیر عوامل مختلف تولید بر شکل ظاهری دیرگدازهای کاربید (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 9، شماره: 2
29 تجزیه و تحلیل وضعیت صنعت کاشی کشور در چالش با وضعیت جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 4، شماره: 3
30 تهیه نانو کامپوزیت MCM-۴۱/HA و بررسی رفتار زیست تخریب پذیری (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 31، شماره: 1
31 تهیه نانوپودر زیرکونات تیتانات سرب با استفاده از فرایند سل ژل آلکوکسیدی (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 6، شماره: 1
32 تهیه نانوپودر زیرکونات تیتانات سرب با استفاده از فرایند سل ژل آلکوکسیدی (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 6، شماره: 1
33 ساخت انگوب با ضریب انبساط حرارتی مناسب جهت هماهنگ نمودن لعاب با بدنه سفید پخت کاشی دیوار دو پخت (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 6، شماره: 3
34 سنتز نانو ماده ی مرکب HA/YSZ در سیمان دندانی GIC به منظور بهبود آزادسازی فلوراید (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 24، شماره: 1
35 سنتز نانوکریستال های بسیار خالص تیتانات باریم با استفاده از روشی اصلاح شده (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 6، شماره: 1
36 سنتز نقاط کوانتومی InP/ZnS عامل دار برای کاربرد در دارورسانی (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 6، شماره: 2
37 سنتز و بررسی خواص خود تمیزشوندگی نانوکامپوزیت CoTiO۳/TiO۲ به روش سل-ژل (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 9، شماره: 3
38 سنتز و بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختاری سیمان ژئوپلیمری دارای مواد سیلیس بالا (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 7، شماره: 3
39 سنتز و بررسی هدایت یونی نانوکامپوزیت Ca۰.۰۵Sm۰.۲Ce۰.۷۵O۱.۹-δ-(Li,Na)۲CO۳ برای الکترولیت پیل سوختی اکسید جامد دما پایین (LT-SOFC) (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 5، شماره: 1
40 سنتز و شناسایی نانو کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/زیرکونیای تثبیت شده با ایتریا HA/YSZ (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 8، شماره: 2
41 مطالعه خواص مکانیکی کامپوزیت های زمینه سرامیکی (CMC) تقویت شده با فیبرهای اکسیدی (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 4، شماره: 48
42 مطالعه و مشخصه یابیرفتار حرارتی و استحاله ژل به نانوذرات تیتانات باریم فرآوری شده از روش سل-ژل (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ترکیب و فرآیند ساخت در بهبود مقاومت لغزشی لعاب های شیشه سرامیکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
2 اثر دوپ نیتروژن و سریم برخواص فوتوکاتالیستی و آبدوستی پوشش های نانوTiO 2 بر روی سطح شیشه سرامیک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
3 اثر مواد دیسپرس کننده مختلف بر روی شکل و اندازه ذرات بتاتری کلسیم فسفات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سرامیک ایران
4 ارزیابی تافنس شکست پوششهای کامپوزیتی هیدروکسی آپاتایت- کربن نانوتیوب توسط تکنیک فرورفتگی ویکرز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
5 ارزیابی خواص مغناطیسی نانوذرات هگزافریت استرانسیم آلاییده شده با روی وتیتانیم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
6 استفاده از آلومینای تبولار و آلومینای ذوب شده در تهیه آجرهای کوراندومی خلوط بالا و مقایسه آنها (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
7 استفاده از نانورس به عنوان جاذب مواد آلی (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
8 اصلاح سطح نانولوله های کربنی جهت سنتز درجا نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت بر روی آنها (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
9 ایجاد پوشش YSZ بر روی واصل فولادی و مطالعه برهمکنش آن با آب بند شیشه ای در پیل سوختی اکسید جامد (دریافت مقاله) پنجمین همایش هیدروژن و پیل سوختی
10 CHARACTERIZATION OF NANOSCALEND-DOPED GLASS-CERAMICS IN THE SOCAO-MGO SYSTEMSYNTHESIZED BY SOLGELMETHOD (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
11 COATING THE SURFACE OF CARBON NANOTUBES WITH ALUMINA NANOPARTICLES (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
12 IN VITRO BIOACTIVITY OF HAP/TIO, SCAFFOLDS FABRICATED BY COMBINATION OF THE GEL-CASTING AND POLYMER SPONGE METHODS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
13 Influence of Li addition on the microstructure and tensile properties of extruded Al-25 wt.%Mg2Si composite (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
14 Synthesis and characterization of HA-YSZ (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
15 SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF PMN-PZT CERAMCS BY MIXED POWDER AND SEEDING METHODS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
16 SYNTHESIS OF STRONTIUM HEXAFERRITE NANOPARTICLES BY CO-PRECIPITATION AND SOL-GEL METHOD (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
17 Synthesis of titania nanoparticles using a nonionic water-in-oil microemulsion (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کامپوزیت
18 The Effect of Cation Substitution on High Frequency Dielectric Properties of M-type Barium Hexaferrite (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی پوشش های حمل و نقل
19 بررسی آزمایشگاهی برپایداری و هدایت حرارتی نانوسیال پایه آب/هیبرید نانولوله کربن/ آلومینای گاما (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت
20 بررسی اثر اکسید قلع در ریزساختار، خواص و خود احیایی لعاب متالیک پرسلانی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
21 بررسی اثر بنزوتریازول بر رفتار خوردگی پوشش آمورف پایه 2ZrO اعمال شده بر روی سطح آلیاژ آلومینیوم AA2024 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
22 بررسی اثر تغییر ترکیب شیمیایی بر تبلور و زینترینگ زیر پایه شیشه-سرامیک دندانی فلورکاناسیتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
23 بررسی اثر زهاى غوطه وری بر رفتار الکتروشیمیایی پوشش زیرکونیا آلومینا بنزوتریازول - -سنتز شده بوسیله فرایند سل - ژل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
24 بررسی اثر کاربیدها بر مورفولوژی و رفتار زینترینگ سرامیک های فوق دما بالای بر پایه ZrB2 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
25 بررسی اثر ناخالصی های نانو در فرمولاسیون و خواص شیشه - سرامیکها (دریافت مقاله) همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی
26 بررسی اثر نانو ذرات نقره بر خواص الکتریکی خمیرنقره غیرسربی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
27 بررسی اثرافزودن آلومینا و زیرکونیا برمورفولوژی پوششهای نانوهیدروکسی آپاتیت (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
28 بررسی پارامترهای پیزوالکتریکی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در اثر افزودن ذرات PZT به PVDF (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
29 بررسی پایداری فروسیال اکسید آهن درحضور سورفکتانت های پلی اتیلن گلیکول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته
30 بررسی تاثیر اکسید آهن بر خواص و زفتار باتریهای لیتیمی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
31 بررسی تاثیر اکسید کروم Cr2O3 بر ریز ساختار و خواص جر مهای ریختنی فوق العاده کم سیمانULCC) اسپینلی درجا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
32 بررسی تاثیر زیر کن و کرومیا بر ریز ساختار و خواص جرمهای ریختنی فوق العاده کم سیمان اسپینلی درجا (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹
33 بررسی تاثیر زیرکن بر ریز ساختار و خواص جر مهای ریختنی فوق العاده کم سیمان اسپینلی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
34 بررسی تاثیر میزان نقره نفوذی بر روی خاصیت آنتی باکتریالی سطح لعاب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
35 بررسی تاثیرنسبت مولی Fe/Baبرمکانیزم تشکیل نانوذرات هگزافریت باریم به روش سل ژل احتراقی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
36 بررسی تأثیر pH در سنتز پودر نانوکامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت/آلومینا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سرامیک ایران
37 بررسی تأثیر حضور سرفکتنت ها بر مورفولوژی و اندازه ذرات هیدروکسی آپاتیت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
38 بررسی تأثیر عوامل موثرِ فرآیند سل- ژل احتراقی بر سنتز پودر نانومتری گارنت ایتریم آلومینیوم (دریافت مقاله) همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی
39 بررسی توزیع و پراکندگی دوپینت Nd+۳ درون زمینه شیشه سیستم SiO۲-CaO-MgO تهیه شده به روش سل-ژل (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
40 بررسی خواص اپتیکی، آبدوستی و اکسیداسیون نانو لایه های TiO2 تهیه شده به روشMagnetorn DC Sputtering (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
41 بررسی خواص الکتروشیمیایی گرافن اکساید احیا شده با استفاده از حلال DMF (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
42 بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی و نوری پوشش های فلزی پرسلانی بر اساس درصدهای متغییر اکسید آهن و اکسید مس (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
43 بررسی خواص لومینسانس شیشه لیزر دوپ شده با Nd +3 در سیستم SiO2-CaO-MgO تهیه شده به روش سل- ژل و ارزیابی اثر میزان دوپنت بر باند ممنوعه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
44 بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های هیبریدی رزول/ گرافن/ الیاف کربن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در علوم اطلاعات،مهندسی و فناوری
45 بررسی رفتار پیرسازی الکترولیت جامد بر پایه اکسید بیسموت در مقادیر ونسبتهای مختلف افزودنیهای دوجزئی ایتریا- دیسپرزیا (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیل سوختی
46 بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی خمیر و ملات سیمان های پوزولانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
47 بررسی ریزساختار کامپوزیت لایه ای آلومینا-آلومینیوم ایجاد شده به روش پیوند نفوذی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
48 بررسی ساختاری و شیشه سازی سیستم CaO (K2O)-TiO2- P2O5 (SiO2) (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
49 بررسی شرایط ایجاد و خواص پوششهای نانو هیدروکسی آپاتایت بر روی فولاد زنگ نزن به روش رسوب نشانی شیمیایی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
50 بررسی شرایط کریستالیزاسیون پوششهای نانو هیدروکسی آپاتایت بر روی فولاد زنگ نزن ایجاد شده به روش سل - ژل (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
51 بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی پوشش های نانوذرات TiO2 برروی سطح کاشی کف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی
52 بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی و فوق آبدوستی پوشش های نانوذراتTiO 2 بر روی سطح کاشی لعاب دار به منظور کاربردهای خودتمیزشوندگی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
53 بررسی قابلیت شیشه سازی پسماندهای صنعتی جامد ISW (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
54 بهبود هدایت الکتریکی در لایه های نازک فریت بیسموت دوپ شده با کلسیم (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
55 بهینه سازی متغیرهای فرآیند تولید و ریز ساختار هگزافریت استرانسیوم، جانشین شده با Co2+-La3 در راستای ارتقا خواص مغناطیسی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
56 پراکنده کردن نانولوله های کربنی در زمینه هیدروکسی آپاتیت به روش سنتز درجا وبررسی مورفولوژی و ریزساختار نانوکامپوزیت حاصل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
57 پوشش دهی هیدروکسی آپاتیت روی زیرلایه تیتانیم برونایز شده به روش سل - ژل غوطه وری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
58 پوشش دهی هیدروکسی آپاتیت روی نانوکامپوزیت آلومینا زیرکونیا تثبیت شده به روش زیست تقلیدی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
59 پوشش کامپوزیت سه جزئی نانوهیدروکسی آپاتیت-آلومینا-زیرکونیا بر روی پایه های تیتانیمی به روش های غوطه وری وspin coating (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
60 تاثیر افزودن آزکوربیک اسید بر زمان گیرش و استحکام فشاری سیمان استخوانی کلسیم فسفاتی و رهایش آن در محیط شبیه سازی شده به پلاسمای خون (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
61 تاثیر افزودن آلومینا و زمان سینتر بر دیرگدازهای کاربید سیلیسیم با پیوند رسی با استفاده از با لکلی ایرانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
62 تاثیر افزودن بالکلی و اندازه ذرات کاربید سیلیسیم بر ساخت و سینتردیرگدازهای کاربید سیلیسیم پیوند رسی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
63 تاثیر افزودنی تیتانیا بر خواص مکانیکی و زیست سازگاری بیوسرامیک های متخلخل هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
64 تاثیر اندازه ذرات کاربید سیلیسیم و مقدار بالکلی بر استحکام و ریزساختار دیرگدازهای کاربید سیلیسیم با پیوند سیالونی از طریق واکنش همزمان کربوترمال-نیتریداسیون (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
65 تاثیر پارامتر زمان پیرسازی بر روی سنتز نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت به روش هیدروترمال (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
66 تاثیر پارامترهای فرایند بر روی سنتز نانوذرات هیدروکسی اپاتیت به روش هیدروترمال (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
67 تاثیر پارمترهای فرایند بر پیزوالکتریک تیتانات زیرکونات سرب تهیه شده به روش میکروامولسیون (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
68 تاثیر ذرات نانوسایز SiC بر ریز ساختار نانوکامپوزیت Al2O3-SiC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
69 تاثیر زمان سنتز بر روی سنتز نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت با مورفولوژی میله ای شکل rod-like به روش هیدروترمال (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
70 تاثیر عامل تخلخل بر فاز اکسید بیسموت در سیستم افزودنی های دوجزئی ایتریا- دیسپرزیا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
71 تاثیر کاهش اندازه دانه پودر مواد اولیه بر فرآیند ساخت و کیفیت دی الکتریک خطی ZTS برای استفاده در فرکانس های مایکروویو (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
72 تاثیر مایکروویو برسنتزو خواص مکانیکی نانو پودرهای کلسیم فسفات دوفازی غنی از آپاتیت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
73 تاثیر ولتاژ اعمالی درطی فرایند رسوب گذاری الکتروفورتیک بر کیفیت پوشش شیشه زیست فعال S 85 بر روی زیر لایه آلیاژ تیتانیم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
74 تاثیر هگزامتیلن تترامین و فعالیت فوتوکاتالیستی تیتان دوپ شده با کربن و نیتروژن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین
75 تأثیر دمای حرارتی بر آسیب رفتار مکانیکی جرمهای نسوز: مقایسه بین سنگدانه های بوکسیتی و آندولوزیتی (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
76 تجزیه و تحلیل خواص سرامیک های پیزوالکتریک PZT با روش تاگوچی (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
77 تف جوشی نانوکامپوزیت آلومینا - نانولوله کربنی با استفاده از امواج مایکروویوو ارزیابی ریزساختار و خواص آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
78 تهیه فوم شیشه بر پایه شیشه های ضایعاتی سودالایم و پوسته تخم مرغ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی
79 تهیه لعاب دندانی نانو آپاتیت- کاناسیتی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
80 تهیه و بررسی ریزساختار نانورس های مصرفی در نانوکامپوزیت های پلیمری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
81 خواص مغناطیسی و جذب مایکروویو هگزافریت استرانسیم آلائیده شده با روی و تیتانیم (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
82 رشد کریستال های هیدروکسی آپاتیت درون حفرات مزوپروس سیلیکا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
83 روش ساخت نانو پوشش های TiO2 به روش سل - ژل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی
84 ساخت آند پیل سوختی اکسید جامد میکرولوله ای بر پایه کامپوزیت NiO-۸YSZبه روش الکتروفورتیک و بررسی اثر حذف زیرلایه های گرافیتی ناخالص (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
85 ساخت بدنههای کوردیریتی با استفاده از واکنش حالتجامد پیشمادههای هیدروکسیدی و سیلیکاژل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
86 ساخت دربست کامپوزیتی کیتوسان/ هیدروسکی آپاتیت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
87 سنتز پودر نانومتری گارنت ایتریم آلومینیم به روش سل – ژل احتراقی: اثر PH محلول و نوع سوخت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
88 سنتز پودرهای نانومتری هگزافریت باریم با جانشینی Ce-Co به روش سل ژل احتراقی و بررسی خواص مغناطیسی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
89 سنتز سیمان ژئوپلیمر با هدف کاهش آلودگی های زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
90 سنتز شیشه لیزر دوپ شده با Nd+3 در سیستم SiO2-CaO-MgO به روش سل- ژل و ارزیابی اثر میزان دوپنت بر باند ممنوعه (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
91 سنتز نانو ذرات تیتانیا - سیلیکا به روش میکروامولسیون آب در روغن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
92 سنتز نانو ذرات فریت روی حاوی کبالت و بررسی خواص مغناطیسی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
93 سنتز نانو کامپوزیت پایه تیتان به روش میکروامولسیون (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
94 سنتز نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن و بهینه سازی سطح آن با هدف دارورسانی به سیستم اعصاب مرکزی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
95 سنتز و بررسی خواص پوشش نانو ساختار هیبریدی پایه سرامیکی زیرکونیا- بنزوتریازول به روش سل- ژل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
96 سنتز، لایه نشانی و بررسی مواد پروسکایتی به منظور ساخت سلولهای خورشیدی با راندمان بالا (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
97 فرآوری وبررسی خواص ساختاری ومورفولوژیک نانوکامپوزیت های Al2O3/4.1%wt وAl2O3/4.1%wtSiCوSiC/1%wtMgO به روش آسیاب کاری مکانیکی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
98 مطالعه تغییرات مورفولوژی سطح پوشش کامپوزیتی نانو هیدروکسی آپاتیت-نانولوله کربنی ایجاد شده به روش سل-ژل بر روی فولاد زنگ نزن 316L در حین انجام تست in vitro (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
99 مقایسه مکانیزم تبلور در شیشه - سرامیکها با جوانه زا بااندازه ذرات نانو و غیرنانو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
100 نانو ذرات اکسید آهن مغناطیسی پراکنده شده با پوشش سورفکتانت اسید لوریک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو
101 نقش افزودنی تیتانیا بر تحولات فازی، ریزساختار و خواص دیرگدازهای قلیائی باند اسپینلی عاری از کروم (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران