دکتر آدرینه ملک خاچاطوریان

دکتر آدرینه ملک خاچاطوریان  استادیار سرامیک های مهندسی، نانو مواد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر آدرینه ملک خاچاطوریان

Dr. Adrine Malek khachatourian

استادیار سرامیک های مهندسی، نانو مواد دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Green Synthesis of Silica Extracted from Rice Husk Ash (دریافت مقاله) مجله سرامیک های پیشرفته دوره: 8، شماره: 4
2 Manufacturing and Structural Evaluation of Polymer Derived SiOC/TiC and SiOC/TiC/mullite Nanocomposites (دریافت مقاله) مجله علم مواد و مهندسی ایران دوره: 18، شماره: 3
3 Studying the Effect of Calcination on the Optical and Magnetic Properties of NiFe۲O۴@ZnO:Ti Nanoparticles (دریافت مقاله) مجله سرامیک های پیشرفته دوره: 8، شماره: 3
4 Synthesis and characterization of Ag-Y co-doped Mn-Co spinel for solid oxide fuel cell application (دریافت مقاله) فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران دوره: 8، شماره: 1
5 Synthesis and electrochemical properties of Sr۳Fe۱.۸Co۰.۲O۷ as a solid oxide fuel cell cathode (دریافت مقاله) فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Comparative study on structural and photocatalytic activity of rare earth and transition metal doped ZnO: Nd-doped versus Ni-doped ZnO (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
2 Green synthesis of silica extracted from rice husk ash (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران
3 Studying the effect of calcination on optical and magnetic properties of NiFe۲O۴@Ti-doped ZnO nanoparticles (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران
4 The effect of Ag on physical and electrical properties of Mn-CO spinel for SOFC application (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
5 بررسی سنتز (Kx,Na۱-x)NbO۳ با روش واکنش حالت جامد از طریق سیستم سهجزئیNb۲O۵-K۲CO۳-Na۲CO۳ و دوجزئی KNbO۳-NaNbO۳ (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران
6 ساخت دربست کامپوزیتی کیتوسان/ هیدروسکی آپاتیت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
7 سنتز نانوکامپوزیت اکسیدآهن- گرافن اکساید احیاشده با استفاده از آسکوربیک اسید به عنوان کاهنده و بررسی خواص الکتروشیمیایی آن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
8 سنتز و بررسی خواص نانوکامپوزیت پلی متیل متاکریلات-هیدروکسی آپاتیت و پلی متیل متاکریلات-نانولوله های کربنی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران
9 سنتز و بررسی خواص نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت-تیتانات منیزیم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران