دکتر شاهین روحانی

دکتر شاهین روحانی

دکتر شاهین روحانی

Dr. Shahin Rouhani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رفتار برش وشکسانی در سیال تعلیقی کلوییدی سیلیکا (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 14، شماره: 4
2 تحلیل رفتار DNA در گذر از ریز ساختارها بر اساس معادله فوکر-پلانک و مدل سد آنتروپی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 9، شماره: 2
3 تلاطم و معادله برگرز (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 2، شماره: 1
4 وزنهای پوچ توان در نظریه میدانهای همدیس (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل برخی از نقشهای منظم در طبیعت با آنالیز هورتن (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
2 تحلیل نقشهای انگشتی گرانرو در سیالات تنش بازده (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
3 تکنولوژی اطلاعات: اشتغال نیروی کار متخصص (دریافت مقاله) همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال
4 دیاگرام فاز برای وابستگی سرعت عبور DNA از ریز ساختارها به طول آنها و میدان الکتریکی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
5 سنتز نانوکریستال لاپونایت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
6 مطالعه ی برخی از خواص سیالات هوشمند)(مگنتورئولوژیکال و الکترورئولوژیکال (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387