دکتر گیلان عطاران فریمان

دکتر گیلان عطاران فریمان عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دکتر گیلان عطاران فریمان

Dr. Gilan Attaran

عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پارامترهای محیطی بر سیست داینوفلاژله های Gonyaulacales و Gymnodiales در سواحل دریای عمان و تنگه هرمز (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 26، شماره: 6
2 اثر تنش شوری بر رشد و چربی کل و پروفیل اسیدهای چرب ریزجلبک Dunaliella bardawil به عنوان کاندید منبع تولید سوخت زیستی (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 4، شماره: 3
3 اثرات غلظت های تحت کشنده کلرید روی بر میزان فعالیت آنزیم های کبدی ماهی کفال خاکستری (Mugil Cephalus) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 6، شماره: 4
4 ارزیابی فعالیت ضداکسیدانی عصاره های حاصل از جلبک دریایی هالیمدا تونا جمع آوری شده از خلیج چابهار (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 11، شماره: 5
5 اولین بررسی ریخت شناسی و فیلوژنی سه گونه نادر از ماهیان خانواده Blenniidae در سواحل دریای مکران بر اساس توالی ژنی سیتوکروم اکسیداز ۱ (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 25، شماره: 1
6 اولین بررسی فیلوژنتیکی گونه ی Goniobranchus annulatus (Mollusca: Nudibranchia) در آبهای ناحیه زیر جزر و مدی خلیج چابهار براساس توالی ژن سیتوکروم اکسیداز C زیر واحد I (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 22، شماره: 2
7 بررسی ارتباط تجمع زیستی فلزات سنگین (سرب، نیکل و کادمیوم) و سطوح آنزیم های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در بافت اویستر صخره ای (Saccostrea cucullata) دریای عمان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 1
8 بررسی پراکنش و تراکم فصلی زئوپلانکتون ها در سواحل شمالی دریای مکران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 2
9 بررسی تاثیر مانسون بر تنوع زیستی زئوپلانکتون های سواحل شرقی چابهار (دریای مکران) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 3
10 بررسی تنوع و فراوانی دیاتومه ها (Bacillariophyceae) در رسوبات سواحل جنوب ایران (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 8، شماره: 2
11 بررسی ریخت شناسی و تبار زایی ستاره شکننده Ophiothrix sp. (Echinodermat: Ophiuroidea) بر اساس توالی ژنی سیتوکروم اکسیداز C زیر واحد I از خلیج چابهار (دریای عمان، ایران) (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 5، شماره: 4
12 بررسی ریخت شناسی و مولکولی دو گونه ستاره دریایی (Echinodermata: Asteroidea: Asterinidae) در سواحل چابهار (دریای عمان) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 8، شماره: 1
13 بررسی فراوانی و تنوع زیستی کرم های پرتار منطقه بین جزرومدی ساحل تیس، خلیج چابهار (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 4، شماره: 3
14 بررسی فیلوژنتیکی گونه Charybdis hellerii از سخت پوستان (سخت پوستان، خرچنگ ها) در سواحل بین جزر و مدی چابهار بر اساس توالی ژنی قطعه ی ۱ ژن سیتوکروم اکسیداز (CO۱) (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 4، شماره: 16
15 بررسی فیلوژنتیکی گونه Peronia peronii (نرمتنان:شکم پایان، sea slug ) در سواحل بین جزر و مدی چابهار بر اساس توالی ژنی S rDNA ۱۸ (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 4، شماره: 15
16 تغییرات فصلی چربی کل و پروفیل اسیدهای چرب جلبک قهوه ای Nizimuddinia zanardini در سواحل چابهار (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 3، شماره: 4
17 جداسازی و شناسایی سیست Dunaliella salina (Chlorophyceae) از رسوبات ساحلی لیپار (دریای عمان) با استفاده از آنالیز مولکولی (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 26، شماره: 4
18 خالص سازی و بررسی فیلوژنی گونه Amphora cf. coffeaeformis جدا شده ازآب های سواحل چابهار بر اساس توالی ژنی LSU-rDNA (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 12، شماره: 3
19 روند پراکنش و تنوع سیست دینوفلاژله ها در رسوبات خلیج گواتر (شمال شرق دریای عمان) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 24، شماره: 3
20 شناسایی دو گونه از مارسانان (Ophiuroidea) منطقه بین جزر و مدی خلیج چابهار از سواحل دریای عمان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 25، شماره: 2
21 شناسایی گونه Chrysaora sp. (Cnidaria: Scyphozoa)دارای توان شکوفایی در خلیج چابهار، با تعیین توالی ژنی و مطالعه مورفولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی دوره: 3، شماره: 1
22 شناسایی گونه)Cnidaria: Scyphozoa( Chrysaora sp. شکوفایی در خلیج چابهار، با تعیین توالی ژنی و مطالعه مورفولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی دوره: 4، شماره: 1
23 مروری بر آلودگی محیط زیستی تخلیه پسماند شهری بر روی سلامت بوم سازگان دریایی در ساحل خرچنگ کنارک-خلیج چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 1
24 مروری بر بیوتوکسین داینوفلاژله های دریایی؛ مکانیسم عمل، روش های تجزیه وتحلیل و اثرات این سموم بر محیط زیست و انسان (دریافت مقاله) فصلنامه طب دریا دوره: 4، شماره: 1
25 مطالعه میزان تجمع زیستی و اثرات تحت کشنده کلرید روی (ZnCl۲) بر ساختارکبد ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 27، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب های زیست محیطی ناشی از فلزات سنگین بر ماهی صبور Tenualosa ilisha) در شمال غرب خلیج فارس ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
2 اولین بررسی فیلوژنتیکی گونه Ophiocoma sp Ophiocomidae در آبهای خلیج چابهار براساس توالی ژن سیتوکروم اکسیداز C زیر واحد I (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
3 اولین گزارش از ماهی خانواده Pseudochromidae و گونه Pseudochromismelas دردریای مکران عمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
4 Cochlodinium polykrikoides cyst with potential to form HABs isolated from sediment of Konarak Coast (Southeast Coast of Iran) (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
5 Investigation of encystment in Karenia sp.(Dinoflagellate) in vitro (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
6 Study of zooplankton density in pre-monsoon and post-monsoon of Chabahar bay (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
7 بازدیدی بر همزیستی در برخی از گونه های مارسان خلیج چابهار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
8 بررسی برخی عوامل اکولوژیک موثر در استخرهای پرورش میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei ) در منطقه گواتر- خلیج چابهار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
9 بررسی پتانسیل شکوفایی داینوفلاژله Scrippsiella trochoidea (Dinphyceae) در سواحل دریای مکران (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
10 بررسی پتانسیل نورتابی زیستی در گونه Noctiluca sciantilans جدا شده از آب های ساحلی دریای عمان (دریافت مقاله) همایش بین المللی توسعه پایدار دریا محور
11 بررسی حضور گونه های داینوفلاژله با پتانسیل تشکیل شکوفایی جلبکی مضر (HAB) در خلیج چابهار طی فصول بهار و تابستان ۱۴۰۰ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران
12 بررسی راهکارهای کنترل رشد فولینگ زیستی در تاسیسات دریایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
13 بررسی رژیم غذایی توتیای دریایی گونه ی( Echinometra mathaei) در مناطق بین جزر و مدی سواحل چابهار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
14 بررسی کیست انواع داینوفلاژله ها در رسوبات دریائی استان هرمزگان و ارتباط آنها با شکوفائی جلبکهای مضر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
15 بررسی و اندازه گیری فلزات سنگین در بافتهای مختلف ماهی کفشک Euryglossa orientalis) بندر هندیجان و بندر دیلم در شمال خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
16 تاثیرات سیانوباکتری ها و سیانوتوکسین ها بر اکوسیستم ها و سلامت انسان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
17 تعیین ترکیبات و نوع کلاژن دیواره بدن خیار دریایی گونه Stichopus horrens از خلیج چابهار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
18 جداسازی و شناسایی گونه دیاتومه (Bacillariophyta) ، Odontella aurita از آب های ساحلی دریای عمان با پتانسیل اسید چرب بالا (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
19 خالص سازی و شناسایی ریزجلبک Tetraselmis sp. (Chlorophyta) از سواحل دریای عمان (خلیج چابهار) با پتانسیل کاربرد در صنایع غذایی و داروئی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
20 شناسایی، خالص سازی و بررسی مورفولوژیکی گونه های داینوفلاژله با پتانسیل ایجاد کشندسرخ در خلیج چابهار (دریای عمان) در تابستان ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
21 عوامل زیست محیطی موثر بر جوانه زنی سیست داینوفلاژله (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
22 مروری بر روند کلی رشد داینوفلاژله ها و کشند قرمز در نواحی ساحلی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
23 معرفی برخی از ستاره های شکننده Ophiuroidea خلیج چابهار از سواحل دریای عمان بااستفاده از شاخص های مورفولوژیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
24 مقایسه ی میکروآلگ آکروموناس (Ochrophyta; Chrysophyceae) با برخی گیاهان روغنی در فرآیند تولید سوخت زیستی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
25 مکانیسم ایجاد شکوفایی گونه های مضر میکروجلبک در مناطق ساحلی و ارتباط آن با تشکیل سیست در رسوبات مطالعه مروری جنس Scrippsiella (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
26 نقش جلبکهای دریایی به عنوان فیلتر کننده های زیستی در تصفیه ی پساب ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی