دکتر سیدحسین حسینی

دکتر سیدحسین حسینی استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر سیدحسین حسینی

استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عددی الگوی جریان، پروفیل بستر و تنش برشی اطراف پایه مستطیلی با Flow ۳D (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 5
2 سنگ شناسی، زمین شیمی و زمین زمان سنجی گرانیتوییدهای جنوب باختر میامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 103
3 شیمی کانی، دمافشارسنجی و پتروژنز فوج دایک بازیک بند هزار چاه (جنوب شرق شاهرود) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 7، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مدل های آشفتگی و تعداد مش در شبیه سازی عددی عمق جریان در تقاطع کانال ها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
2 تحلیلی بر عملکرد اثرگذاری موقعیت و زاویه ی پرده آب بند بروی گرادیان خروجی و دبی نشت در پی سدهای انحرافی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 شبیه سازی عددی توسعه زمانی آبشستگی اطراف پایه پل (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران