دکتر مژده صالح نیا

دکتر مژده صالح نیا استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مژده صالح نیا

Dr. Mojdeh Salehnia

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مقایسه ای فعالیت الاستازی ایزوله های قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس از موارد انسانی و حیوانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 2
2 Comparison of ultrastructure and morphology of mouse ovarian follicles after conventional and direct cover vitrification using different concentrations of ethylene glycol (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 7، شماره: 3
3 Evaluation of two endometriosis models bytransplantation of human endometrial tissue fragmentsand human endometrial mesenchymal cells (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 15، شماره: 1
4 Follicular development and the expression of BAX and vascular endothelial growth factor in transplanted ovaries in uni- and Bilateral ovariectomized mice: An experimental study (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 19، شماره: 4
5 Leukemia inhibitory factor increases the proliferation of human endometrial stromal cells and expression of genes related to pluripotency (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 15، شماره: 4
6 Progesterone Shifts the Pinopodes Expression of Mouse Endometrium to Pre-Implantation Time After Ovarian Hyperstimulation (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 1، شماره: 1
7 The changes in morphology and morphometrical indices of endometrium of ovariectomized mice in response to exogenous ovarian hormones (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 6، شماره: 1
8 The Effect of Different Concentrations of GM-CSF on the Development of Pre-Implantation Embryos in Mice (Pilot Study) (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 2، شماره: 1
9 The Effect of Murine Leukemia Inhibitory Factor on In Vitro Differentiation of Mouse Embryonic Stem Cells (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 1، شماره: 1
10 The effect of stem cell factor on proliferation of human endometrial CD146+ cells (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 14، شماره: 6
11 The impact of alpha lipoic acid on developmental competence of mouse vitrified pre-antral follicles in comparison to those isolated from vitrified ovaries (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 12، شماره: 1
12 The impact of ovarian stimulation on mouse endometrium: a morphometrical study (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 4، شماره: 1
13 Ultrastructural study of isolated mouse preantral follicles co-cultured with cumulus cells with leukemia inhibitory factor (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 6، شماره: 4
14 بیان متمایز دو واریانت مختلف Survivin در مراحل تکوینی فولیکول های تخمدانی موش (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 15، شماره: 4
15 تاثیر انجماد شیش های تک فاکتوری در چند مرحله با به کارگیری غلظت های مختلف اتیلن گلیکول بر مورفولوژی بافت تخمدان موش (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 11، شماره: 2
16 تأثیر انکپسوله کردن تخمدان با هیدروژل آلژینات بر مورفولوژی و شمارش فولیکولی تخمدان انجماد شیشه ای شده موش (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 23، شماره: 5
17 مقایسه بقا و تکوین فولیکول های پره آنترال جدا شده از تخمدان انجماد شیشه ای شده موش سوری با تخمدان تازه در محیط کشت (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر صدا بر تغییرات شنوایی خرگوش با بهره گیری از گسیل های صوتی اعوجاجی گوش (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
2 انجماد بافت تخمدانی راهکاری مناسب جهت حفظ باروری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری سرطان های زنان ایران
3 Evaluation of in vitro embryo implantation in the presence of steroid hormones (دریافت مقاله) سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل
4 Short Term Culture of Vitrified Human Ovarian Cortical Tissue to Assess the Cryopreservation Outcome: Molecular and Morphological Analysis (دریافت مقاله) سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل
5 بررسی استفاده و شکل دهی آلومینا به روش قالبگیری تزریقی برای ترمیم و جایگزینی قطعات آسیب دیده بدن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
6 تاثیر لیزر کم توان( ۳۰ میلی وات و ۸۳۰ نانومتر) در فرآیند ترمیم استخوان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران