دکتر حسن صدیقی

دکتر حسن صدیقی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسن صدیقی

Dr. Hasan Sadighi

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی نگرش مدیران ارشد سازمان های جهاد کشاورزی نسبت به خصوصی سازی ترویج کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 30
2 بررسی نگرش مدیران ارشد سازمان های جهاد کشاورزی نسبت به خصوصی سازی ترویج کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 4
3 - تحلیل سازو کارهای تحول آفرینی آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 1
4 ادراک آموزشگران شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی از صلاحیت های حرفه ای مورد نیاز در فرآیند آموزش (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 3
5 ارزیابی میزان آگاهی کارشناسان کشاورزی استان تهران نسبت به کشاورزی دقیق (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 3
6 ارزیابی و تحلیل مدل تبادل اجتماعی خلاقیت در وزارت جهاد کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 4
7 اولویت بندی روستاهای دارای جاذبه گردشگری در استان آذربایجان-شرقی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 3، شماره: 1
8 بررسی پایداری نظام زراعی در واحدهای کشاورزی نمونه (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
9 بررسی تاثیر مولفه های مدیریت استعداد بر بالندگی سازمانی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 14، شماره: 1
10 بررسی رضایت شغلی کارشناسان شاغل در شرکت های خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 3
11 بررسی عوامل محیطی موثر بر رفتار کارآفرینانه در کارآفرینان کشاورزی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 1، شماره: 3
12 بررسی عوامل موثر بر ایجاد روحیهی کارآفرینی در دانشجویان دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه چمران واحد دانشگاهی بهبهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
13 بررسی عوامل موثر بر پایداری رفتار زیست محیطی گندمکاران شهرستان بوکان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 5، شماره: 1
14 بررسی عوامل موثر بر پذیرش روش های کشاورزی پایدار از دیدگاه گندمکاران (مورد مطالعه: روستاهای دهستان آجی چای شهرستان تبریز) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 1
15 بررسی موانع پیش برد کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 2
16 بررسی مولفه های موثر بر میزان کاربردی بودن دروس پایه در دانشگاه کارآفرین در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی دوره: 1، شماره: 3
17 بررسی میزان اطلاعات حرفه ای و وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات توسط کارشناسان و محققان ستادی وزارت جهاد کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 8، شماره: 2
18 بررسی میزان نگرش و مهارت کارشناسان و محققان ستادی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه فنآوری اطلاعات (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
19 تاثیر باورهای زیست محیطی بر رفتار پایدار کشاورزان استان فارس در بهره برداری از منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 13، شماره: 1
20 تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر رفتار کارآفرینی توت فرنگی کاران استان کردستان، شهرستان سروآباد (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 1
21 تحلیل پیامدهای تغییر کاربری اراضی زراعی به باغی از دیدگاه باغداران در غرب حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 45، شماره: 4
22 تحلیل رابطه بین مولفه های توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 50، شماره: 3
23 تحلیل ساختاری نقش مولفه های آموزشی ترویجی و روان شناختی بر رفتار زیست محیطی گندم کاران شهرستان بوکان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
24 تحلیل عوامل موثر بر نگرش نسبت به مدیریت بهینه آب با تاکید بر نقش میانجی احساس مسئولیت: مورد مطالعه گندم‎کاران شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 3
25 تحلیل نگرش ­های ارزشی محیط زیستی در رفتار محیط زیست گرایانه کشاورزان منطقه سیستان در مواجهه با خشکسالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 9، شماره: 1
26 تحلیل وضعیت اکوسیستم کارآفرینی موثر بر توسعه فعالیت های کارآفرینانه روستایی: بینش هایی از یک پیمایش در میان شالیکاران چندکاره حوضه آبریز دشت هراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 15، شماره: 2
27 تعیین سطح توسعه یافتگی کشاورزی استان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 1، شماره: 4
28 توسعه خشکه کاری برنج در استان خوزستان: تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 3
29 توسعه کسب وکارهای روستایی در پرتو زیست بوم کارآفرینی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
30 سینتیک، ترمودینامیک و سازوکار جذب یون های اورانیم (VI) از محلول های آبی با استفاده از هیدروکسید لایه ای دوگانه ی منیزیم- آلومینیم (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 39، شماره: 4
31 شناسایی مشکلات و محدودیتهای فعالیت های نظام ترویج کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی(مطالعه موردی حوزه ستادی وزارت کشاورزی و مرکز استان قم) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 2
32 شناسایی موانع آموزش کارآفرینی در مراکز آموزش کشاورزی (مطالعه موردی: مرکزآموزش کشاورزی شهرستان میاندوآب) (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 2، شماره: 3
33 شناسایی مولفه های تشکیل دهنده صلاحیت های مدیران با تاکید بر مدیریت تغییر فرانوگرا (مورد مطالعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 3، شماره: 1
34 شناسایی ویژگی های آموزشگر کشاورزی اثربخش در نواحی روستایی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 4
35 طراحی الگوی صلاحیت مدیران با تاکید بر مدیریت تغییر فرانوگرا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 7، شماره: 21
36 عوامل بیرونی موثر بر نظام ترویج کشاورزی ایران تا افق ۱۴۰۴ شمسی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 1
37 فعالیت چندگانه: راهبردی کارآفرینانه برای کشاورزان خرده پا (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 6، شماره: 12
38 کاربرد تئوری بنیانی در مطالعه رفتار پایدار زیست محیطی کشاورزان؛ یک تحلیل اکتشافی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 4
39 نقش برنامه های آموزشی-ترویجی در مدیریت ریسک گندم کاران دیم استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 51
40 نقش متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بر دانش کشاورزی پایدار گندم کار استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 8، شماره: 38
41 نقش مولفه های تاثیر گذار بر تحول آفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 7، شماره: 33
42 نگرشی نهادی به توسعه در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 19، شماره: 3
43 واکاوی چالش های ترویج برای تعامل با کنشگران نظام دانش و طلاعات کشاورزی از دیدگاه متخصصان ترویج (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 3
44 واکاوی عوامل موثر بر توسعه بیمه محصولات باغی جنوب استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آگاهی سیبزمینی کاران از پیامدهای مصرف سموم شیمیایی و خطرات آن برای سلامت (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 اثرات اقتصادی و اجتماعی و زیستمحیطی خشکسالی در جنوب شرقی ایران مورد مطالعه: تالاب هامون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
3 اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
4 اثرات زیستمحیطی توفانهای گرد و غبار در جنوب شرقی ایران(مورد مطالعه: تالاب هامون) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
5 ارزیابی پتانسیل ها و جاذبه های گردشگری روستای کندوان و نقش آن در توسعه روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
6 ارزیابی جایگاه توسعه کشاورزی ارگانیک درمناطق روستایی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
7 اقتصاد روستایی غیرزراعی ضرورتی برای ترویج کشاورزی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
8 اهمیت ترویج کشاورزی پیرامون پذیرش تولید محصولات سالم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
9 بررسی اثرات اجتماعی_فرهنگی گردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
10 بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در توسعه روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
11 بررسی اصول مدیریت فرانوگرا پارادیمی کاربردی در سازمان های نوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
12 بررسی انگیزه پیشرفت درپژوهشگران موسسات تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
13 بررسی اهمیت اقتصادغیرزراعی بارویکرد گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
14 بررسی بهره گیری کشاورزان از شیوه های کشاورزی زیست محیطی و تأثیر آن بر پایداری محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 بررسی بهرهگیری کشاورزان از شیوههای کشاورزی زیست محیطی و تأثیر آن بر پایداری محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
16 بررسی تأثیر سطح مکانیزاسیون کشاورزی بر دانش فنی کشاورزان : مطالعه موردی بر کشاورزان آفتابگردان کار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
17 بررسی جایگاه گردشگری در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
18 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توانمندی زنان روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 بررسی رضایت شغلی فارغ التحصیلان کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی درسیستان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
20 بررسی رهیافتی مناسب در جهت بهبود کیفیت آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
21 بررسی سطح مکانیزاسیون کشاورزی و دانش فنی کشاورزان آفتابگردان کار در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی مطالعه موردی در مزارع آفتابگردان استان قم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
22 بررسی عوامل اقتصادی _ اجتماعی مؤثر بر توسعه و ترویج تحقیقات کشاورزی هستهای از دیدگاه کارشناسان پژوهشکده کشاورزی، پزشکی و صنعتی کرج (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
23 بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر رفتار کارآفرینانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
24 بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم های آبیاری تحت فشار در گندم کاران آبی کار شهرستان کرج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
25 بررسی عوامل موثر بر ترویج و توسعه فرهنگ تعاون د راستان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
26 بررسی میزان اهمیت نقش تحقیق، آموزش و ترویج در توسعه کشاورزی ارگانیک و میزان توجه فعلی به آنها ازدیدگاه کارشناسان ستادی وزارت جهاد کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
27 بررسی میزان دانش کشاورزان استان فارس در مورد مسائل زیست محیطی کشاورزی و تحلیل ارتباط این عامل با رفتار زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
28 بررسی میزان دانش کشاورزان استان فارس در مورد موضوعات زیست محیطی کشاورزی و تحلیل ارتباط این عامل با رفتار زیست محیطی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
29 بررسی نقش تعاونیهای مرزنشینان در اقتصاد بازارچه های مرزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
30 بررسی نقش مدیریت در توسعه پایدار گردشگری روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
31 بررسی نگرش دانشجویان مرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد کشاورزی استان زنجان نسبت به آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی
32 بررسی نگرش کارشناسان فنی مدیریت جهادکشاورزی نسبت به فناوری اطلاعات ( مطالعه موردی در شهرستان مهاباد ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
33 بررسی وضعیت مناطق روستایی استان آذربایجانشرقی از منظر توسعه انسانی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
34 بررسی وضعیت موجود و مطلوب میزان کاربست مولفه های مدیریت تغییر فرانوگرا ( مطالعه موردی:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
35 بکارگیری کشاورزی اقلیم هوشمند در سطح مزرعه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
36 پذیرش خشکه کاری برنج برای مقابله با تنش های محیطی و مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
37 پذیرش فناوری هسته ای در عرصه کشاوزی کاربرد نظریه های DTPBوUTAUT (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
38 پذیرش کاربرد فناوری هستهای در عرصهی کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
39 تاثیر آموزش و حفاظت از محیط زیست بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
40 تاثیرتخریب محیط زیست برتوسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
41 تبیینی بر نقش و اثرات طرح های آموزش مشاغل خانگی در توسعه و معیشت پایدار روستایی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
42 تحلیل زیستمحیطی فناوری نانو در عرصه کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
43 تحلیل عاملی صلاحیت های مدیران فرانوگرا از دیدگاه مدیران وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
44 تحلیل عاملی مولفه های تشکیل دهنده صلاحیتهای مدیران با تاکید بر مدیریت تغییر فرانوگرا (مطالعه موردی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
45 تحلیل نقش تعاونی های مرزنشینان در معیشت پایدار ساکنین مناطق مرزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
46 تحلیل و بررسی فناوری نوین کشت برنج به صورت خشکهکاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
47 تحلیل وضعیت شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی با استفاده از تکنیک SWOT (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
48 ترویج تکنولوژی آبیاری تحت فشار در شرایط کم آبی و بررسی پیامدهای اقتصادی آن (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
49 تعیین میزان بهینه استفاده ازماشین آلات درکاشت محصول گندمم دراستان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
50 توسعه پایدار کشاورزی از طریق راهبردهای مشارکتی تحقق- ترویج، کشاورز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
51 چالش های مدیریت مشارکتی منابع آب در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) نخستین همایش کشوری بحران ها و چالش های آب در حوزه دریاچه نمک
52 چالشهای مدیریت منابع آب در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
53 چشم اندازی به پیامدهای کاربرد بیوتکنولوژی کشاورزی بر تنوع زیستی و ارائه راهکارها (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
54 راهکارهای ارتقاء فرهنگ زیست محیطی با تاکید بر نقش آموزش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
55 رفتار زیست محیطی کشاورزان گامی مؤثر به سوی توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
56 زمینههای لازم برای انتقال از سیستمهای کشاورزی متعارف به سیستمهای کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
57 سیاست گذاری های امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
58 سیستم های ارتباطی تحقیق - ترویج و کشاورز در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
59 شناسایی الزامات و بایست های اجرای مدیریت تغییر فرانوگرا با تاکید بر تکنیک دلفی(مطالعه موردی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
60 شناسایی صلاحیت های مدیران فرانوگرا با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری(مطالعه موردی : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
61 شناسایی مشکلات و محدودیت های فعالیت های آموزشی - ترویجی از دیدگاه مروجان و کارشناسان ترویج کشاورزی استان قم (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
62 ضرورت استفاده از کنتورهای هوشمند در چاه های کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
63 طراحی الگوی صلاحیت مدیریتی در سازمان های فرانوگرا (مطالعه موردی : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
64 عنوان مقاله : رابطه شادی سازمانی و عملکرد در بین کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
65 عوامل مؤثر بر پذیرش تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
66 عوامل موثر بر شادی در کار با بررسی مدل های نظری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
67 فناوری نانو در کشاورزی اقلیم هوشمند (تاکیدی بر کاهش کاربرد کودها و آفت کش های شیمیایی) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
68 قابلیتهای فناوری اطلاعات (Information Technology) در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
69 کشاورزی ارگانیک گامی درراستای کشاورزی و توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
70 کشت گیاهان دارویی در ایران: چالشها و راهکارها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
71 گردشگری ساحلی و اثرات آن بر روی محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
72 گردشگری و اثرات اجتماعی- فرهنگی آن در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
73 مدیریت منابع آب راهبردی در راستای توسعه پایدار کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
74 مروری بر سازه های مؤثر بررفتار زیست محیطی کاربران بخش کشاورزی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
75 مروری بر شیوههای مدیریت پسماند کشاورزی و اثرات سوء مدیریت این مواد بر بروز پدیده تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
76 مروری بر مدیریت تلفیقی آفات در راستای مبارزه با سوسک کلرادوی سیب زمینی در شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
77 مروری بر مدیریت تلفیقی آفات در راستای مبارزه با سوسک کلرادوی سیب زمینی در شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
78 نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
79 نقش بخش کشاورزی در حکمرانی محلی آب های زیرزمینی دشت رفسنجان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
80 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
81 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار روستایی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
82 نقش گردشگری در توسعه روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
83 نقش گردشگری روستایی در توسعه کارآفرینی و تاثیر آن بر توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
84 نقش مدیریت یکپارچه و مشارکتی منابع آبی دربخش کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
85 نقش مشارکت زنان در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
86 نقش منابع انسانی در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
87 نگاهی به تاریخچه گردشگری و اثرات اقتصادی آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
88 نگرش متخصصان بیوتکنولوژی استان تهران نسبت به توسعه بیوتکنولوژی کشاورزی در راستای کشاورزی پایدار وتولید محصول سالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
89 واکاوی مشکلات ترویج برای تعامل با کنشگران نظام دانش و اطلاعات کشاورزی ازدیدگاه متخصصان ترویج (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
90 واکاوی موانع و چالش های توسعه صنعت گل و گیاهان زینتی در راستای اشتغالزایی بخش کشاورزی با استفاده از تکنیک دلفی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار