دکتر محسن شیرازی زاده

دکتر محسن شیرازی زاده Department of English, Faculty of Literature, Alzahra University

دکتر محسن شیرازی زاده

Dr. Mohsen Shirazizadeh

Department of English, Faculty of Literature, Alzahra University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین کمال گرایی،اضطراب و دست یافت مهارت خواندن در انگلیسی به عنوان زبان خارجی: مطالعه ای در روان شناسی یادگیری زبان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 1
2 Minimizing Burnout through Reflection: The Rocky Road ahead of EFL Teachers (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 1
3 Reflection, Resilience and Role Stress among Iranian EFL Teachers: A Mixed Methods Study (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 2
4 Write in Their Tongue: Iranian Higher Education Policies of Publishing in English (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 14، شماره: 1
5 بررسی اضطراب و عملکرد نگارش در انگلیسی به عنوان زبان خارجی: آیا کمال گرایی تفاوتی ایجاد می کند؟ (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 7، شماره: 1
6 بسترها،چشم اندازها، کاربردها وچالش های مطالعه واژگان در متون دانشگاهی: ضرورت توجه بیشتر به زبان فارسی و زبان آموزان فارسی زبان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 4
7 تاثیر آموزش راهبردهای خواندن زبان دوم بر عملکرد درک مطلب و اضطراب خواندن زبان آموزان ایرانی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 4
8 تحلیل و بررسی عوامل ضعف دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی در مهارت های زبانی از دیدگاه استادان و دانشجویان این رشته (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 1، شماره: 1
9 تقویت یادگیری خودتنظیمی زبان‌آموزان ایرانی: بررسی تاثیر خودسنجی و همسال‌سنجی در مهارت نگارش در زبان دوم (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 9، شماره: 1
10 دقت دستوری و نگارش در زبان دوم: مقایسه تاثیر انواع مختلف بازخورد تصحیحی الکترونیکی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 2
11 نقش دانش واژگان و دستور در مهارت خواندن در انگلیسی بعنوان زبان خارجی : بررسی دو مدل ساختاری-علّی از روابط (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 12، شماره: 36