دکتر سید مهدی خوش فطرت

دکتر سید مهدی خوش فطرت

دکتر سید مهدی خوش فطرت

Dr. Seyed Mahdi Khoshfetrat

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.