دکتر علی اصغر آل شیخ

دکتر علی اصغر آل شیخ استاد تمام گروه مهندسی سیستمهای اطلاعات مکانی نقشه برداری (ژئودزی و ژئوماتیک)دانشکده مهندسی  - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر علی اصغر آل شیخ

Dr. Ali Asghar Aleshikh

استاد تمام گروه مهندسی سیستمهای اطلاعات مکانی نقشه برداری (ژئودزی و ژئوماتیک)دانشکده مهندسی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه روشی ترکیبی مبتنی بر بهینه سازی جمعیت مورچه ها و الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله فروشنده دوره گرد در GIS (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 5، شماره: 3
2 ارائه سرویس های مکانی تعامل پذیر در نمایش و پردازش مشاهدات سنجنده ها (مورد مطالعاتی: سنجنده های آلودگی هوای تهران) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 2، شماره: 3
3 ارائه سرویس های مکانی تعامل پذیر در نمایش و پردازش مشاهدات سنجنده ها (مورد مطالعاتی: سنجنده های آلودگی هوای تهران) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 2، شماره: 1
4 ارائه شاخص بی نظمی برای بهبود عملگر میانگین وزنی مرتب شدهدر تصمیم گیری های چند معیاره مکانی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 2، شماره: 4
5 ارائه و ارزیابی مدل جدید مکانی زمانی انتشار ریزگردها در مقیاس منطقه ای(DustEM) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 8، شماره: 1
6 ارزیابی زیرساخت اطلاعات مکانی ملی ایران بر اساس مدل آمادگی SDI (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 99
7 ارزیابی میزان، فاکتور انتشار و غلظت محیطی آلاینده های SO۲ ، NO۲ و CO در پالایشگاه گاز ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 3
8 استفاده از سرویس های مکانی تعامل پذیربه منظور دسترسی و انتشاز داده های کیفیت هوای (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 1، شماره: 3
9 استفاده از شبکه بازگشتی NAR برای پیش بینی غلظت مونوکسید کربن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 3
10 Geospatial Modeling of Urban Sewage Network Operations Based on DRASTIC Model (A Case Study of Isfahan) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 5
11 بررسی پتانسیل و توان اکولوژیک توسعه صنعتی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: توسعه شهرک صنعتی سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 5
12 بررسی روش های وزن دهی اطلاعات مکانی در GIS(مطالعه موردی: تهیه نقشه پتانسیل معدنی) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 1، شماره: 1
13 بررسی فرونشست سطح زمین در اثر برداشت بی رویه آب زیرزمینی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری-آبخوان مرودشت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 14، شماره: 1
14 بررسی وضعیت تخصیص چندهدفه ایستگاههای آتش نشانی با مدل میانه تخصیص برداری ترتیبی در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 22
15 برنامه ریزی مکانی - زمانی ارائه خدمات حمل و نقل شهری عمومی با استفاده از مدل های مکان مبنا مطالعه موردی: ایستگاه های اتوبوس منطقه ۶ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 29، شماره: 115
16 پتانسیل سنجی احداث نیروگاه های خورشیدی در ایران با روش های تاپسیس، فازی تاپسیس و فازی سوگنو (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 59
17 پهنه بندی آسیب پذیری زلزله به کمک GIS (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
18 پهنه بندی احتمال وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و ارزش اطلاعات در محیط GIS - مطالعه موردی: بخش رودبار الموت شرقی- استان قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 112
19 پهنه بندی مناطق حساس در برابر خشکسالی در دشت نجف آباد با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 1
20 تحلیل حوادث جاده ای ناشی از حمل و نقل گازهای سمی در شهر حسن آباد واقع در مسیر ترانزیتی تهران – بندر عباس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
21 تحلیل رفتار مشتری های خرده فروشی ها با استفاده از مدل های تعامل مکانی - مطالعه موردی: شیرینی فروشی های شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 30، شماره: 118
22 تدقیق رقومی سازی قطعات ثبتی با تکیه بر حفظ مساحت و طول های چند ضلعی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 10، شماره: 2
23 تلفیق مدل چند عامله و اتوماتای سلولی نامنظم برای شبیه سازی رشد شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 108
24 توسع هی یک سیستم شبیه سازی عامل- مبنا در عملیات امداد و نجات (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 103
25 توسعه چارچوبی استاندارد و تعامل پذیر به منظور تلفیق سرویس های پردازش مکانی (مطالعه موردی: تهیه نقشه حساسیت رانش زمین) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 3
26 توسعه راهکاری مکان مند برای مسیریابی بهینه خطوط BRT (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 8
27 توسعه یک سامانه اطلاع رسانی و ارزیابی عملکرد اتوبوسرانی شهری با بکارگیری داده های مکانی مردم گستر (VGI) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
28 توسعه یک سیستم اطلاعات مکانی تحت وب برای پیش بینی و پایش آب گرفتگ یهای شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 92
29 تهیه نقشه حساسیت رانش زمنی، از طریق سیستم استنتاج قاعده مبنای فازی و GIS(منطقه مورد مطالعه : بخشی از استان مازندران) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 2، شماره: 2
30 حل مسئلۀ تخصیص ایستگاه‌های آتش‌نشانی منطقۀ 22 تهران با استفاده از یک رویکرد ترکیبی در محیط سیستم اطلاعات مکانی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 37
31 روشی تازه به منظور درون یابی مشاهدات بارندگی با کمک کریجینگ شاخص نرم و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 3، شماره: 3
32 طبقه بندی و ارائه راه حلی هوشمند برای مسائل مکان یابی و تخصیص منابع مرتبط با اشیای متحرک (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 3، شماره: 3
33 طراحی سیستمی برای حمل و نقل جاده ای با استفاده از تلفیق اطلاعات مکانی داوطلبانه VGI و زیرساخت داده مکانیSDI (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 1
34 طراحی و ایجاد یک سیستم استنتاج فازی، با به کارگیری خوشه بندی فازی و الگوریتم ژنتیک در محیط GIS (مطالعه موردی: مکان یابی جایگاه های سوخت) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 2، شماره: 3
35 طراحی و پیاده سازی نقشه های متغیر مقیاس برای سامانه های ناوبری خودرو (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 1، شماره: 2
36 طراحی و توسعه سامانه ای همراه به منظور جمع آوری اطلاعات مشاغل مزاحم شهری مطالعه موردی: مشاغل مزاحم شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 97
37 طراحی یک سیستم توصیه گر بافت آگاه در شرایط آلودگی هوا (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 101
38 کاربرد GIS در پیش بینی ظرفیت شبکه ریلی ازطریق رگرسیون خطی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 13، شماره: 2
39 مدل تحلیل خسارت لرزه ای زیرساخت های حیاتی بر مبنای سیستم اطلاعات مکانی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 98
40 مدل سازی رشد شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای متوسط مقیاس و مبتنی برروش خو دکاره های سلولی مطالعه مور دی: شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 94
41 مدل سازی زوال درختان بلوط با استفاده از شبکه­ های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 110
42 مدلسازی آسی بپذیری ساختما نهای شهری با استفاده از روش های دلفی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS مطالعه موردی: منطقه 6 شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 91
43 مدیریت ظرفیت شبکه ریلی بر مبنای پارامترهای تاثیرگذار مکانی و عملیاتی با رویکرد سرویس گرا (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 11، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز سری زمانی تصاویر سنجنده MODIS در تشخیص و پایش لکه های نفتی با بکارگیری روش FCC (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
2 ارائه روشی نوین بر مبنای توپولوژی برای فشرده سازی خطوط سیر کشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
3 ارائه مدلی مکانی برای تعیین پتانسیل گردشگری و بررسی تأثیر آن در برنامه ریزی حمل و نقل (مطالعه موردی:شهر تهران) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
4 ارایه راهکاری نوین برای حفاظت از شهر در مقابل تهدیدات انسان ساخت با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 ارتقاء الگوریتم مسیر یابی بهینه با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک به منظور استفاده در مسئله تخصیص و مکان یابی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
6 ارزش گذاری کاربری املاک و اراضی با GIS، مطالعه موردی: منطقه 14 شهرداری تهران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
7 ارزیابی پارامترهای موثر بر میزان اسیب پذیری از زلزله برپایه منطق فازی مطالعه موردی تهران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
8 ارزیابی تکنیک تقسیم بندی دینامیکی در مدل داده شبکه حمل و نقل جاده ای (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
9 ارزیابی دقت معنایی داده های مکانی داوطلبانه مطالعه موردی شهر تهران منطقه 5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
10 ارزیابی روش تعیین موقعیت ماهواره ای دقیق (PPP) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
11 ارزیابی روش تعیین موقعیت ماهواره ای دقیق (PPP) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
12 ارزیابی شبکه ی حمل و نقل چند ساختی وکوتاهترین مسیر کارآمد در آن (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
13 ارزیابی معیارها و پهنه بندی جهت مکانیابی بیمارستان با تلفیق تکنیک BWM گروهی و همپوشانی شاخص،منطقه 1 تهران (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
14 ارزیابی نمایشگرهای موجود و انتخاب نرم افزار بهینه در ایران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
15 ارزیابی و امکان سنجی پیاده سازی WebGIS در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی
16 ارزیابی و پیاده سازی سیستم مسیریابی Multimodal شبکه حمل و نقل شهری تهران (دریافت مقاله) سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی
17 ارزیابی و مقایسه عملکرد الگوریتم های بهینه سبزی کلونی مورچه ها و ژنتیک درحل مسئله ی فروشنده ی دوره گرد (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
18 استراتژى طراحى و راه اندازى سیستم اطلاعات جغرافیایى موفق (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 81
19 استفاده از WFS ها جهت استاندارد سازی، عملیات جمع آوری داده ها توسطMobile GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
20 استفاده از پایگاه داده زمانمند درمدیریت کیفیت هوا (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83
21 استفاده از حرکات چشم برای تشخیص مناطق مورد علاقه (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
22 استفاده از روش PROMETHEE برای جانمایی ایستگاههای پایش آلودگی هوا (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
23 استفاده از زیرساخت سبز در کاهش آبگرفتگیهای شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
24 استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS) به عنوان یک ابزار حمایت از تصمیم گیری در برآورد هزینه طرحهای عریض سازی معابر (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 82
25 استفاده از سیستم اطلاعات مکانی GIS در تهیه نقشه های پهنه بندی ژیوتکنیک شهر مهاباد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی عمران و معماری
26 استفاده از منطق فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی در تعیین مکان بهینه استقرار ایستگاه های امداد رسانی پس از وقوع بحران(مطالعه موردی منطقه 10 تهران) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
27 ایجاد یک سیستم حامی تصمیم گیری مکانی مبتنی بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
28 اینترنت اشیا در صنعت آب و فاضلاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در صنعت آب و برق
29 The effect of land use on the occurrence of road accidents in Ghaemshahr city (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
30 برآورد کیفی و کمی فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه چیخواب (GIS) با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) سومین همایش آبخوانداری
31 بررسی استفاده از فن آوری AJAX در برنامه های کاربردی WebGIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
32 بررسی انواع روشهای موجود برای تصمیم گیریهای چندمعیاری در GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
33 بررسی پارامترهای هواشناسی موثربرغلظت ازن بااستفاده ازتحلیل مولفه های اصلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
34 بررسی روشهای Map Matching موجود و انتخاب روش بهینه برای استفاده در سیستمهای مدیریت اشیاء متحرک (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
35 بررسی روند پیشرفت تکنولوژیهای نمایش نقشه بر روی اینترنت (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
36 بررسی روند پیشرفت تکنولوژیهای نمایش نقشه بر روی اینترنت (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
37 بررسی ژئوشیمی زیست محیطی آب خلیج چابهار و بخشی ازدریای عمان بااستفاده از GIS (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
38 بررسی قابلیت های GIS در امدادرسانی در شبکه گاز شهری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
39 بررسی کارایی تاکسی مشارکتی در مدیریت ترافیک (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
40 بررسی مفاهیم SDI جهت ایجادحمل ونقل پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
41 بررسی میزان آسیب پذیری زلزله از طریق منطق فازی و تخصیص بهینه امکانات با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی منطقه 16شهرداری تهران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
42 بررسی نحوه ادغام سیستم های همراه و زیرساخت داده های مکانی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
43 بررسی و ارائه فناوریهای نوین جهت هوشمندسازی و توسعه بزرگراه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
44 بررسی و ارزیابی مدل های تحلیلی ارائه شده در زمینه داده های مکانی - زمانی و پشنهاد مدل بهینه (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
45 بررسی و پیاده سازی ویرایش اطلاعات راههای کل کشور از طریق اینترنت GIS (دریافت مقاله) سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی
46 بررسی و تحلیل جایگاه تصمیم گیری گروهی چندمعیاره مکانی درمدیریت زیرساخت های حمل و نقل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
47 بررسی و تحلیل مد لهای تلفیق در سامانه ی اطلاعات مکانی ( GIS) (دریافت مقاله) همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
48 برنامه ریزی سفر در شبکه ی چند ساختی حمل و نقل شهری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
49 بکارگیری اطلاعات جغرافیایی داوطلبانه (VGI) در راستای توسعه SDI در حوزه حمل و نقل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
50 بنگاه های مسکن الکترونیکی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
51 به اشتراک گذاری سنسورها تحت Sensor Web (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
52 بهبود طبقه بندی و ارزیابی روشهای مکانیابی به صورت هدف مبنا (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
53 پهنه بندی آلاینده های هوا با استفاده از مدل های آماری و تکنیک های GIS .مطالعه موردی(شهر تهران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
54 پهنه بندی آلودگی صوتی ناشی از خطوط راه آهن با استفاده از GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 84
55 پهنه بندی حساسیت خطر زمین لغزش با روش های منطق فازی (Fuzzy) و شبکه عصبی Neural Network در ،GIS مطالعه موردی منطقه مال خلیفه (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
56 پهنه بندی شوری و اسیدیته ی خاک با استفاده از روش های زمین آمار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
57 پهنه بندی مناطق مستعد در برابر خشکسالی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
58 پیش بینی احتمال وقوع سیل به کمک شبکه عصبی چند لایه (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
59 تحلیل تناسب اراضی جهت احداث نیروگاه بادی در استان سمنان با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS1) و روشهای تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM2) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
60 تعیین خودکار نوع وسیله ی سفر با استفاده از GPS تلفن همراه و شبکه ی عصبی – فازی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
61 تعیین معیارها و ارایه مدل مکان یابی واحدهای صنعتی استخراج فلزات استراتژیک با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (MCDA) و فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
62 تکنولوژی Web GIS و روش اجرا (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 81
63 تلفیق الگوریتم های فراابتکاری و گراف به منظور استفاده ازهواپیمای بدون سرنشین درتوسعه پایدارشهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
64 تلفیق شبکه‌ی عصبی – فازی و GIS برای مدلسازی مکانی غلظت آلاینده CO (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
65 توسعه پروسه تناظریابی برداری برمبنای روابط توپولوژی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
66 توسعه روش تبدیل تصویر به بردار و تهیه نرم افزار مربوطه (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 84
67 دادهکاوی دادههای 731 شهرداری بجنورد و اولویتبندی نیازها در راستای برنامه ریزی شهری با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری استعماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
68 سرویس های اطلاعات مکانی همراه توزیع یافته (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
69 شبیه سازی آبگرفتگیهای شهری بر مبنای GIS (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
70 شبیه سازی توسعه فیزیکی شهر اراک با استفاده از مدل تلفیقی CA-Markov و RS/GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
71 شناسایی معیارهای مکان یابی شهرهای ساحلی در خطه خزر( با رویکرد مدیریت پایدار منطقه ساحلی) (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
72 طراحی سیستم اطلاعات جغرافیایی راه ها (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 81
73 طراحی نقشه های بافت - آگاه در سیستمهای اطلاعات مکانی همراه، مطالعة موردی : سیستمهای ناوبری خودرو (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
74 طراحی و اجرای مدل داده ای مناسب برای راه های ایران (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83
75 طراحی و اجرای یک ساختار توپولوژی گسترش یافته در سیستم های اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 82
76 طراحی و اجرای یک مرکز تبادل داده های مکانی ملی (دریافت مقاله) همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84
77 طراحی و پیاده سازی یک محیط GIS کاربر پسند برای شبکه گاز شهری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 82
78 طراحی و توسعه Mashup های مکانی بر پایه تکنولوژی های Web2.0 با بهره گیری از Google Maps API (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
79 طراحی و توسعه یک سامانه برای مدیریت اتوبوسهای مسافربری در محیط GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
80 کاربرد الگوریتم ژنتیک در یافتن مسیر بهینه با وزن دهی پارامتر ها (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
81 کاربرد GIS در مدیریت بحران مطالعه موردی بر قابلیت استفاده از GIS در مدیریت بحران منطقه عسلویه (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
82 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیائی در تهیه نقشه فرسایش حوضه ها (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار
83 کاربرد های GIS در صنعت برق (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
84 کاربردهای GIS در پاکسازی مناطق آلوده به مواد منفجره (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
85 کاربردهای GIS در پاکسازی مناطق آلوده به مواد منفجره (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
86 کاربردهای GIS در صنعت برق (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
87 کاربردهای تکنولوژی عامل ها Agent در سیستم های اطلاعات جغرافیایی و اجرای عامل مدیریت توابع برایWeb-GIS سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 82
88 مانیتورینگ خطوط ساحلی دریاچه ارومیه با استفاده از یک روش نیمه اتوماتیک جدید (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83
89 محیط شبیه سازی NetLogo: ابزاری برای ایجاد مدل های عامل مبنای مکانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
90 مدل سازی شیوع بیماری مالاریا با استفاده از سامانه اطلاعات مکانیGIS) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP)مطالعه موردی استان هرمزگان) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
91 مدل سازی مکانیابی مجتمع های صنعتی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و سیستم تصمیمگیری چند معیاره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
92 مدلسازی آلودگی آبهای زیرزمینی از طریق آنالیز های زمین آماری ( مطالعه موردی : شهرستان شیراز ) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
93 مدلسازی مکانی غلظت NO2 و تهیه نقشه ریسک فازی (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
94 مدیریت آلودگی صوتی ناشی از حمل و نقل شهری با بکارگیری ابزار GIS (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
95 مدیریت بحران زلزله و سوانح در خطوط راه آهن شهری تهران با استفاده از GIS (دریافت مقاله) نهمین همایش حمل و نقل ریلی
96 مسئله کوتاه ترین مسیر با لحاظ مسیرهای ممنوعه (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
97 مسیریابی خطوط لوله انتقال آب با استفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی
98 مقایسه رگرسیون چند متغیره و شبکه‌های عصبی در مدلسازی مکانی غلظت NOx در تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
99 مقایسه شبکه های حمل و نقل تک ساختی و چند ساختی و کوتاهترین مسیر فازی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
100 مقایسه معماری های مختلف Web-GIS از منظر امکانات ونحوه پیاده سازی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 84
101 مکان یابی عرصه های مستعد اجرای عملیات پخش سیلاب با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار
102 مکانیابی ایستگاه آتش نشانی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه و سیستم اطلاعات مکانی مطالعه موردی : منطقه سه تهران (دریافت مقاله) همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 1389
103 مکانیابی بهینه بیمارستان با تلفیق متدهای BWM گروهی و VIKOR (منطقه ی مورد مطالعه:منطقه 1 تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
104 مکانیابی بهینه کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیائی نمونه موردی ( فضای سبز شهر یاسوج ) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
105 مکانیابی بهینه کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیائی نمونه موردی (فضای سبز شهر یاسوج) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
106 مکانیابی مراکز مدیریت بحران در حوادث طبیعی با استفاده از روش AHP FUZY و ترکیب خطی وزندار ( WLC ) در محیط GIS (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
107 نقش gis دربهبود زیرساخت حمل ونقل هوایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
108 نقش WebGIS در میراث فرهنگی و صنعت گردشگری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
109 نقش وب معنایی در ارتقاء سیستمهای اطلاعات مکانی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی