دکتر لعبت تقوی

دکتر لعبت تقوی دانشیار گروه محیط زیست و انرژی

دکتر لعبت تقوی

Dr. Lobat Taghavi

دانشیار گروه محیط زیست و انرژی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.