دکتر حمید سرخیل

دکتر حمید سرخیل دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر حمید سرخیل

Dr. Hamid Sakheil

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آلودگی فلزات سنگین و مواد آلی کنده ها و گل حفاری با استفاده از تکنیک الگوریتم رگرسیون یادگیری حدی هوش مصنوعی در یکی از میادین نفتی جنوب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 21، شماره: 1
2 ارزیابی سطح اطمینان در یک مدل سازی فضایی برای شناسایی احتمال آلایندگی هوا (NO۲ , CO) درکلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 2
3 ارزیابی کیفیت محیط زیستی پساب در منطقه ویژه پارس جنوبی (پالایشگاه فاز A) با استفاده از سامانه استنتاج فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 103
4 برآورد هزینه خسارت های وارد بر خدمات زیست بومی ناشی از معدنکاری فلزات مس، طلا، بوکسیت و آهن در ایران و تحلیل مقایسه ای آن با هزینه خسارت های جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 2
5 برآورد هزینه های وارد بر خدمات بوم سازگان اراضی زراعی ناشی از معدنکاری فلز بوکسیت جاجرم خراسان شمالی با استفاده از رویکرد انتقال منفعت (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 6، شماره: 73
6 بررسی میزان اثربخشی روش شستشوی کنده های حفاری روی میزان آلایندگی عناصر سنگین و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای با مطالعه موردی در چاه شماره B میدان نفتی آزادگان جنوبیی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 2
7 پیش بینی تاثیرات شوک هیدرولیکی فاضلاب در رخدادهای غیرمترقبه با استفاده از ترکیب عملگر موجک و الگوریتم شبکه هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 108
8 تحلیل کارایی و بهره وری طرح های کلان انرژی ومحیط زیست با استفاده ازروشهای تحلیل پوششی داده هاDEA (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 4
9 ترکیب مدل های شبکه شکستگی گسسته مثلثی ورونی (DFN) با تحلیل ابعاد فراکتالی توالی های پیچیده برای پیش بینی تخلخل و نفوذپذیری (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 6، شماره: 3
10 تعیین پنجره ایمن وزن گل و مسیر بهینه حفاری سازند گدوان با استفاده از معیارهای شکست سنگ در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 6، شماره: 4
11 جانمایی بهینه انبار ناریه زیرزمینی- مطالعه موردی انبارهای ذخیرهسازی مواد ناریه پروژه سد بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 5، شماره: 1
12 شناسایی لکه های آلودگی های نفتی با استفاده از سری زمانی داده های سنجنده مودیس (مطالعه موردی: آب های خلیج فارس) (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 29، شماره: 5
13 مدل سازی ارزیابی کیفیت زیست محیطی هوا با استفاده از منطق فازی در منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس(مطالعه موردی در مناطق عسلویه، بیدخون و شیرینو) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 20، شماره: 4
14 مدل سازی ریسک زیست محیطی بر اساس روش ردیابی انرژی و تجزیه تحلیل حفاظ ها برای فرایند اکتشاف و بهره برداری گاز در میدان هیدروکربنی تابناک (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1401، شماره: 206
15 مدل سازی و تخمین آلودگی صوتی در سکوی ایستگاه های متروی دروازه دولت و تجریش کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 20، شماره: 1
16 مدلسازی حسابداری جریان هزینه-مواد و تحلیل چرخه عمر واحد کنسانتره صنعت ذوب روی ایران به منظور کاهش آلودگی های محیط زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 7، شماره: 78
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه شاخصهای مناسب به منظور توصیف فضای بهره برداری محیط زیستی Ecospace ایران ازنگاه توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 ارزیابی استاندارد کیفیت خاک آلوده به فلزات سنگین در ایران و مقایسه با استانداردهای مرجع جهانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
3 اکتشاف اندیس مس امیرآباد سیرجان بابهره گیری ازمطالعات سنگ شناسی ، ژئوفیزیک وحفاری اکتشافی (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
4 اکتشاف کانسارمگنتیت هیدروترمال عربشاه تکاب باتلفیق مطالعات زمین شناسی و مدلسازی سه بعدی مغناطیس سنجی (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
5 بررسی آلایندگی طبیعی عنصرکروم و تاثیرات آن بر آب، خاک و انسان (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی
6 بررسی آلایندگی طبیعی عنصرکروم و تاثیرات آن بر محیط زیست با نگاه به افیولیت های ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
7 بررسی اثرات استقرار سیستم مدیریت HSE در پارس جنوبی بر اساس شاخص های ریسک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز
8 بررسی تاثیر شاخص های عملکرد محیط زیستی بر سیستم مدیریت یکپارچه HSE در پارس جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز
9 بررسی روش اکتشافی VLF و کارآیی آن در اکتشاف آب های زیر زمینی درمنطقه دره کال قرنو شاهرود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن
10 بررسی عملکرد نیروگاه های برق بادی کشور در تولید انرژی و کاهش نشر گاز co۲ حاصل از سوخت های فسیلی( مطالعه موردی: نیروگاه برق بادی بینالود) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
11 بررسی میزان انتشار گاز رادون طبیعی در محلت مختلف شهر مشهد و مشخص نمودن مناطق پر ریسک آلاینده (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
12 بررسی و مقایسه مطالعات ارزیابی محیط زیست و ارزیابی ریسک زیست محیطی؛ تاریخچه، روش ها و کاربرد با نگاه موردی به میذان نفتی یاران شمالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
13 برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از روش هایSWOT و SPACE در یک شرکت تولیدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
14 تحلیل آلودگی های خاک با منشاء انسان ساز ناشی از حمل و نقل جاده ای با مطالعه موردی اتوبان تهران - کرج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
15 تحلیل ارتباط میان شکستگی های مخزنی با مکانیسم چین خوردگی در تاقدیس هیدروکربنی تابناک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار
16 تحلیل کارایی شاخصهای کلیدی محیط زیستی در سیستم مدیریت HSE برای کلان شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز
17 تخمین ذخیره کانسار آهن با استفاده از مدلسازی سه بعدی داده های مغناطیس سنجی زمینی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
18 تخمین ذخیره کانسار آهن با استفاده از مدلسازی سه بعدی دادههایمغناطیس سنجی زمینی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
19 تعیین فاصله جانبی و عمق بهینه انبار ناریه زیرزمینی ذخیره سازی مواد ناریه مورد استفاده در حفاری های پروژه سد بختیاری (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
20 چرخه عمر فعالیت های اکتشافی و بهره برداری معدن سرب و روی انگوران زنجان با استفاده از روش بیزین (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی
21 دفتر مدیریت استراتژیحلقه مفقوده اجرای استراتژی ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
22 شناسایی چشمه های تغذیه کننده زیر سطحی تالاب محلی شورگل سلماس با مدلسازی ژیوفیزیکی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی تالاب
23 شناسایی مناطق با انتشار گاز رادون طبیعی شهر مشهد و اجرای سیستم کاهش آلودگی آن در مقیاس سایت (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 طرح احداث یک لندفیل برای جلوگیری از انتشار آلودگی زیست محیطی ناشی از باطله های کارخانه زغال شویی البرز شرقی شاهرود (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
25 کاربرد روش روند سطحی ارتونرمال در جداسازی مناطق آنومال ژئو شیمیایی از زمینه منطقه سوریان استان فارس (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
26 مدلسازی معکوس یک ودوبعدی داده های مقاومت ویژه وقطبش القائی کانسارسرب وروی کارونگاه ـ کوهبنان کرمان (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
27 مدل‎های کارایی محیط زیستی برای تحلیل اثر طرح هدفمندی یارانه‎ها بر آلودگی‎ هوای کلانشهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
28 مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE_MS)، رویکردی خلاق در بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست سازمان ها و توسعه پایدار با نگاه موردی به شرکت نفتی ابوظبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
29 مطالعه و توسعه روشی جدید به منظور ارزیابی همزمان ریسک های ایمنی و بهداشتی و تاثیر آن ها بر یکدیگر در پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت ،گاز و نیرو
30 نقش استقرار سیستم مدیریت HSE سازمان‌ها بر اقتصاد سبز با نگاه موردی به شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد